A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 155602-2017

26/04/2017    S81

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 081-155602

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – I. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – I. ütem.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m². A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m². Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda, kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m².

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m².

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m².

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m².

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m².

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m² (felújítandó 200,49 m², bontás: 165 m²).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m².

Összesen: 5 390, 29 m².

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m². Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre, kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m².

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m².

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m², bontás: 165 m²).

Összesen: 3 584,54 m².

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély, valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Organizációs terv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 10 épület tervezési és kivitelezési munkái:

Az épület helye: 1126 Budapest, Alkotás utca 42-46., 7804 helyrajzi számú ingatlan.

A meglévő műemlék védelem alatt álló A10 jelű épület kell átalakítani tudásközponttá. Az épület nettó szintterülete összesen: 5 121 m². Az épület 5 szintes, pincével, földszinttel, 2 emelettel, és tetőtéri beépítéssel rendelkező magas tetős építmény. A felújítást és belső átalakítást követően az épületben kerül elhelyezésre a könyvtár, a levéltár és a sportmúzeum.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 231-420463
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 457 586 500.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót.

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.,adószám: 10738885-2-20).

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.,adószám: 10738885-2-20),

— W-É-P Konzorcium – West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,Adószám: 11469830-2-44.); ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146., Adószám: 11266101-2-43.); PBE Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,Adószám: 14094565-2-13.);

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2017