Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 156027-2016

07/05/2016    S89

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 089-156027

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 051-083944)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/4.
A következő helyett:

(...)

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el a 9 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 6 750 000 000 HUF összeget.

(...)

Helyesen:

(...)

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el a 9 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 6 750 000 000 HUF összeget. Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel alkalmasnak minősül.

(...)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1.
A következő helyett:

(...)

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 3 500 db víziközmű bekötést;

(...)

Helyesen:

(...)

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 2 600 db víziközmű bekötést;

(...)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
Dátum: 08/07/2016
Helyesen:
Dátum: 19/07/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk: 2.
A következő helyett:

(...)

2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az 1. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.“) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2. részszempont vonatkozásában az Útm. III.B.1. pontja szerinti módszer és a III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlattevők kötelesek legalább 10 – a dokumentáció szerinti – megajánlást vállalni [Kbt. 77. § (1)]. A 10 megajánlásnál kevesebbet vállaló ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

(...)

Helyesen:

(...)

2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6 2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a „Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában” értékelési szempont tekintetében az Útm. III.B.1. pontja szerinti módszer és a III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlattevők kötelesek legalább 10 – a dokumentáció szerinti – megajánlást vállalni (Kbt. 77. § (1)). A 10 megajánlásnál kevesebbet vállaló ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

(...)

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: A módosítandó szöveg helye: További információk 4.
A következő helyett:

(...)

4. A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

(...)

Helyesen:

(...)

4. A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni. Ajánlatkérő megjelöli, hogy az ajánlati felhívásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül kizárólag a keretösszeg alsó határáig (nettó 9 000 000 000 HUF) vállal kötelezettséget közbeszerzés megvalósítására, az ezen felüli közbeszerzések tekintetében ajánlatkérő minden esetben a Kbt. 104. § (7) bekezdésének figyelembevételével fog eljárni. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában rögzített főbb mennyiségi adatok a jelen pont szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó minimális mennyiségek.

(...)

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk: 9.
A következő helyett:

(...)

9. A Kbt. 29. § (1)–(2) alapján ajánlatkérő jelen eljárást más Ajánlatkérő(k) [a VI.3) 11. pontban meghatározott területen működő helyi önkormányzatok ill. társulásaik] nevében (is) folytatja le.

(...)

Helyesen:

(...)

9. A Kbt. 29. § (1)–(2) alapján ajánlatkérő jelen eljárást más Ajánlatkérő(k) (a VI.3) 11. pontban meghatározott területen működő helyi önkormányzatok ill. társulásaik, valamint a DRV Zrt. – Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Cg. 14-10-300050), az ÉDV Zrt. – Északdunántúli Vízmű Zrt. (Cg. 11-10-001450), a DMRV Zrt. – Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Cg. 13-10-040189), a TRV Zrt. – Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Cg. 16-10-001558), az ÉRV Zrt. – Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. (Cg. 05-10-000123)) nevében (is) folytatja le ill. az eljárás eredményeként köti meg a keretmegállapodást, a 339/2014. (XII. 19) Korm. rend 7. § (3) bekezdés bb) pontja alapján, tekintettel a VI.3.11. pontban meghatározott önkormányzatokkal kötendő/kötött konzorciumi megállapodások tartalmára is.

(...)

VII.2)További információk:

Tárgyi módosító hirdetménnyel az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Mintaprojekt – Mintaköltségvetés, Mintaprojekt – Mintatáblázat.xlsx, Mintaprojekt – Ütemterv.