Supplies - 156922-2020

Submission deadline has been amended by:  204537-2020
02/04/2020    S66    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Dobrich: Medical consumables

2020/S 066-156922

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Dobrich“ AD
National registration number: 124141302
Postal address: ul. „Panayot Hitov“ No. 24
Town: Dobrich
NUTS code: BG332
Postal code: 9300
Country: Bulgaria
Contact person: Petya Evgenieva
E-mail: oblb@bergon.net
Telephone: +359 58601096
Fax: +359 58600414

Internet address(es):

Main address: www.mbal-dobrich.com

Address of the buyer profile: http://zop.mbal-dobrich.com/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zop.mbal-dobrich.com/auction/165/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: лечебно заведение-търговско дружество по чл. 37 от ЗЛЗ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.1.2)Main CPV code
33140000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Периодична доставка на медицински изделия по 66 обособени позиции, общо 409 номенклатури, по видове и количества, общо 1 217 319 единици (брой, килограм, литър, ампула, ролка, опаковка, метър), описани в списъка на обособените позиции и номенклатурите по тях от документацията за участие.

Посочените в техническата спецификация количества по отделните обособени позиции и номенклатури са прогнозни, определени на база предходно едногодишно потребление и не следва да се тълкуват като задължение на възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (за действието на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора възложителя си запазва правото да променя посочените в техническата спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 198 808.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Спринцовки и игли

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310
33141320
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Спринцовки и игли, 14 номенклатури: инсулинова спринцовка трикомпонентна 1 сс, с разчленяваща се игла, фабрично опакован комплект; игла за инсулинова писалка 26-32G; спринцовка 2 сс, трикомпонентна; спринцовка 5 сс, трикомпонентна; спринцовка 10 сс, трикомпонентна; спринцовка 20 сс, трикомпонентна; спринцовка 50 сс, трикомпонентна; инжекционна игла № 4 (27G) — 1/2; инжекционна игла № 4 (27G) — 3/4; инжекционна игла № 6 (23G) — 1 1/2; инжекционна игла № 7 (22G) — 1 1/2; инжекционна игла № 8 (21G) — 1 1/2; инжекционна игла № 9 (20G) — 1 1/2; инжекционна игла № (18G) — 1 1/2.

Общо 640 555 единици (броя), подробно описани в списъка на обособените позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред „Общо за обособената позиция“, на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Спринцовки за хранене

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Спринцовки за хранене, две номенклатури: Спринцовка за хранене 50сс с катетърен връх, съвместим със сонда за хранене; Спринцовка за хранене 100сс с катетърен връх, съвместим със сонда за хранене.Общо 820 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за перфузори

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141300
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Комсумативи за перфузори, две номенклатури: Спринцовка 50 сс, трикомпонентна, за перфузор WZ C55, с центричен конус, луер-лок система, Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане на помпата; Система за перфузия 150 см, съвместима с перфузорната спринцовка по номенклатура 4.1, вътрешен лумен 1,5 мм, обем на обезвъздушаване 2,6 мл.Общо 8100 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици нестерилни, полиетилен, размери S, М, L, XL – опаковка по 100 бр. или друга

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Ръкавици нестерилни, полиетиленови, размери S, М, L, XL – 24500 бр. в опаковки от 100 бр. или в друга опаковка, подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 130.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери S, М, L, XL - опаковка по 100 бр. или друга

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери S, М, L, XL - 260000 бр. в опаковки по 100 бр. или в друга опаковка, подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Диагностични синтетични ръкавици, нитрил, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, текстурирани на върха на пръстите, за високорискови отделения, размери S, М, L, XL

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Диагностични синтетични ръкавици, нитрил, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, текстурирани на върха на пръстите, за високорискови отделения, размери S, М, L, XL - 300000 бр. в опаковки по 100 бр. или в друга опаковка, подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици за работа с цитостатици

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Ръкавици нитрилови, сини, мин. 3.5 гр., нестерилни, без пудра, в опаковка, подредени за изваждане първо маншета, без докосване на опаковката и останалите ръкавици, без замърсяване на критичните точки -пръсти и длани. Дължина - мин 240 мм, дебелина на пръстите мин. 0.07 мм, на дланта 0.06 мм, на маншета 0.05 мм, усилие на опън мин. 13 Mpa, усилие за скъсване мин. 6 N, AQL 1.50. Да покриват всички изисквания на международните стандарти за медицински изделия клас II в съответствие с Директива 93/42/EEC и потвърдени с тестове, определени в EN455 -1-water leak test, 2-физически параметри, 3-съдържание на протеини, 4-физически параметри след периода на стареене и ASTM D6319 и лични предпазни средства клас II срещу химични продукти, вируси и други микроорганизми в съответствие с Директива 89/686/EEC и потвърдени с тестове, определени в: EN 420-функционални възможности, EN 374-1-защита срещу химични продукти и микроорганизми, EN 374 2-устойчивосто на преминаване, EN 388-механични рискове от пробождане и прорязване. Размери S, M, L, XL. Опаковка 250 бр. или друга, прогнозно количество 43 броя опаковки.Холдер за ръкавици единичен за опаковка от 200/250 бр. подредени за изваждане първо маншета прогнозно количество - 6 броя.

Подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, с анатомична форма, без пудра, хипоалергични, за чувствителна кожа, с размери от № 6.5 до № 9.5, дължина на ръкавицата от 260 до 285 мм.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, с анатомична форма, без пудра, хипоалергични, за чувствителна кожа, с размери от № 6.5 до № 9.5, дължина на ръкавицата от 260 до 285 мм. Прогнозно количество 37 500 чифта, подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Инфузионни и трансфузионни системи

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 3 номенклатури: Система инфузионна, за меки и деформируеми контейнери, с метална игла, с филтър за разтвора, прозрачен мек резервоар, с минимална дължина 150 см.

Система трансфузионна, с метална игла, с филтър, с прозрачен мек резервоар, с минимална дължина 150 см.

Система трансфузионна, с пластмасова игла, с филтър, прозрачен мек резервоар, с минимална дължина 150 см.

Общо 55 200 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Въздухопровод/гьодел № 2 и № 3

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Въздухопровод/гьодел № 2 и № 3, Прогнозно количество 5 бр. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Нелатонови катетри

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Катетри нелатон, по 7 номенклатури: от № 10 до № 22. Общо 7 332 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Катетри ректални

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Ректални катетри, 7 номенклатури от № 20 до № 32. Общо 964 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Жигли (назъбена тел за рязане на кости) 45 – 50 см

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Жигли (назъбена тел за рязане на кости) 45 – 50 см. Прогнозно количество - 5 бр. Описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Уретрални катетри фолиеви

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Уретрални катетри: двупътни от № 8 до № 24 и трипътни от № 22 и № 24; Катетър латексов тип "пецер" и Уринаторна торба с клапа с долно оттичане - стерилна 2000 мл., минимална дължина на шлауха 1,5 м. Общо 7 631 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консуматив за венозно канюлиране

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Периферен венозен катетър, с инжекционен порт, фиксиращи крилца и цветен код за диаметъра, от №18 до № 24; Периферен венозен катетър тип Бътерфлай, от №23 до № 25; Трипътно спирателно кранче; Стопер /капачка/ за периферен венозен катетър.

Общо 47 186 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Назогастрални сонди 16, 18, 20 с накрайник

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Назогастрални сонди 16, 18, 20 с накрайник. Прогнозно количество 370 бр., подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за апарати в ОАИЛ

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По три номенклатури: Конектор за дихателни пътища за пренос на дихателни газове с дължина на шлауха 10-16 см, предпазно капаче, порт за аспирация и бронхоскопия, порт за вземане на газови проби, конектор от страна на уреда; Топлообменен овлажнител за трахеостомна канюла за възрастни от полипропилен с мъртво пространно- 8 мл. и дихателен обмен от 100- 1500 мл; Въздушен конектор с двойно въртящо се коляно и двойна капачка. Прогнозно количество 65 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сонда за хранене на недоносени

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 4 номенклатури: Сонда за хранене на недоносени № 04 рентгенопозитивна дължина 470 мм, разграфена; Сонда за хранене на недоносени № 06 рентгенопозитивна дължина 470 мм, разграфена; Сонда за хранене на недоносени № 08 рентгенопозитивна дължина 470 мм, разграфена; Сонда за хранене на недоносени № 10 рентгенопозитивна дължина 470 мм, разграфена. Прогнозно количество 4 100 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Редон дренажи

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Шест номенклатури: Високовакуумна засмукваща бутилка с вакуум клапа, свързваща тръба и закрепващ механизъм, без редон катетър; Редон дренажен катетър, 12 СН; рентгенопозитивен с накрайник, дължина 50 см, перфорация 14 см, двойна опаковка; Редон дренажен катетър,14СН; рентгенопозитивен с накрайник, дължина 50 см, перфорация 14 см, двойна опаковка; Редон дренажен катетър 16 СН; рентгенопозитивен с накрайник дължина 50 см, перфорация 14 см, двойна опаковка; Редон дренажен катетър 18 СН; рентгенопозитивен с накрайник дължина 50 см, перфорация 14 см, двойна опаковка; Оперативен гофриран дренаж на Делбе, силиконов, лентов (не тръбен), стерилен, минимум 25 см/ 36 см. Прогнозно количество 832 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Резорбируем хемостатик от регенирирана оксидирана целулоза тип мрежа 7,5 х 5 см

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Резорбируем хемостатик от регенирирана оксидирана целулоза тип мрежа 7,5 х 5 см; Прогнозно количество 64 бр., подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилна желатинова кръвоспираща гъба 8.5 х 4.0 х 1.0 см.

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Стерилна желатинова кръвоспираща гъба 8.5 х 4.0 х 1.0 см.; Прогнозно количество 180 бр., подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Клипсове за лапароскопски операции

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Клипсове за лапароскопски операции LT 300 и Клипсове за лапароскопски операции LT 400. Прогнозно количество 8 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Тръба интубационна с балон от № 2 до № 12, разграфени (участникът трябва да може да доставя всички размери и половинките)

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Тръба интубационна с балон от № 2 до № 12, разграфени (участникът трябва да може да доставя всички размери и половинките). Прогнозно количество 1 400 бр., описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Интубационни тръби прозрачни за неонатология;

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Тръба интубационна без балон, прозрачна, мека, разграфена, № 2.5; №3 и № 3.5. Прогнозно количество 61 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Супраглотисни въздуховоди

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 7 номенлатури: I-GEL супраглотисен въздуховод за еднократна употреба, педиатричен, размер 1.0 до 5.0, 90+ кг. Прогнозно количество 10 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ларингиални и кислородни маски

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 8 номенклатури: Кислородна маска за възрастни - назална; Кислородна маска за възрастни, Ешман; Кислородна маска за деца, Ешман; Кислородна маска за новородени, Ешман; Маска силиконова за многокр.употреба, № 0 до № 5; Ларингеална маска за възрастни - различни размери; Ларингеална маска за деца - различни размери; Аспирационна ендобронхиална сонда №12-18. Прогнозно количество 831 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за интензивно лечение

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 11 номенклатури: Натронкалк /Адсорбант на въглероден двуокис/; Сет за изкуствена белодробна вентилация за възрастни и за деца; Антибактериален филтър, кръгъл с диаметър между 1,5 и 2 см за възрастни - тесен; Антибактериален филтър, кръгъл с диаметър между 2 и 3 см за възрастни - широк; Антибактериален филтър за деца; Балон за обдишване за многократна употреба с клапан, силиконов за възрастни 3000 мл., от 5000 мл.; Балон за обдишване за многократна употреба с клапан, силиконов за деца 500 мл.; Саморазгъващ се балон тип AMBU за възрастни и за деца. Прогнозно количество 1 348 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Катетри за централни източници

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Центр. венозни катетъри общо 7 номенклатури различни размери, Цистостомен дренаж №10 и №12. Прогнозно количество 137 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 176.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Спинални игли

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141321
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

— Игли спинални, връх Quincke, дължина 88 mm, клас III, прозрачна ръкохватка за бързо визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра 19-27 G,

— Игли спинални, връх Quincke, дължина 120 mm, клас III, прозрачна ръкохватка за бързо визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра 25G

— Игли спинални, клас III, дължина 120 mm, тип канюла със страничен отвор непосредствено зад върха, гладка и шлифована вътрешна и външна повърхност, кристална призма с допълнителна лупа, водач 25-27 G. Прогнозно количество 380 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сет за епидурална анестезия многокомпонентен

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 16/ G 18х 3 1/2", спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. Прогнозно количество 60 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургически игли с федериращо ухо

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 21 номенклатури: Игла хир. H 00-5 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. HR 00-5 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. B 000-2 опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. B 3-16F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. BR 000-2 Fопаковка х 12 броя или др.; Игла хир. BR 3-16F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. FERGUSON 1-6 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. G 000-2 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. G 3-16F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир.GR 000-2 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир.GR 3-16 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. GA 00000-0 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. GA 1-9 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир.GAR 00000-4 Fопаковка х 12 броя или др.; Игла хир.GAR 5-9 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. Kelly 1-7 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. Mayo 1-4 Fопаковка х 12 броя или др.; Игла хир. PD 00-8 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. Е 000-6 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. РН 00-8 F опаковка х 12 броя или др.; Игла хир. РВ 00-8 F опаковка х 12 броя или др. Прогнозно количество 136 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 850.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Полиамидни хирургични конци

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141126
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 5 номенклатури: Хирургически конци, полиамидни № 000 чиле, № 0, № 2, № 4, № 6/10 м. Прогнозно количество 2 150 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 900.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойно

II.2)Description
II.2.1)Title:

Атравматични хирургически конци

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141126
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Номенклатурите са общо 40: Нерезорбируеми конци, Неразорбируеми монофилни конци и Разорбируеми конци в различни размери, прогнозно количество 2 216 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургически конци и остриета за скалпели

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141126
33141411
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 14 номенклатури: Нерезорбируеми монофилни конци от полипропилен различни размери; Резорбируеми плетени конци; Резорбируеми монофилни конци от полидиоксанон; Сет за епизиотомия, съставена от два броя резорбируеми плетени конци от полигликолова киселина с гликонатно покритие /бърза резорбция/: 1. №2/0- 3/8 режеща игла 24 мм, конец 70 см; 2. №0- 1/2 обла игла с троакарен връх 43 мм, конец 90 см, в единична стерилна опаковка; Сет за предотвратяване на коремни руптури от усукана стомана с дебелина 1,3 мм, двойна 3/8 режеща игла 100 мм със силиконово покритие, дължина 90 см, 2 броя полиетиленови платки, в единична стерилна опаковка; Остриета за скалпели от № 10 до № 24. Прогнозно количество 4 299единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински восък BONE WAX, стерилен /опаковка от 24 броя/

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Медицински восък BONE WAX, стерилен. Прогнозно количество 20 бр., описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Тъканно лепило

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Тъканно лепило; Прогнозно количество 66 бр. в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Марлени превързочни материали от 100 % памук

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141114
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 10 номенклатури: Марлен компрес в различни размери; Лапаротомични кърпи; Марля хигроскопична на топ; Бинт марлен различни размери. Прогнозно количество 50 222 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Гипсов превързочен материал

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 3 номенклатури, прогнозно количество 2 920 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Санпласт

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141111
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Санпласт на метър, различни размери по две номенклатури, Прогнозно количество 5 050 единици (метра), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилни превръзки

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 13 номенклатури; Стерилни превръзки в различни размери; Стерилни хипоалергични ленти за затваряне на рани; Хипоалергична самозалепваща лента от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото. Прогнозно количество 32 189 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Нестерилни медицински изделия

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 8 номенклатури: Маски еднократни, хирургически, трислойни с връзки/ с ластик с фиксатор за носа; Шапки еднократни хирургически -тип боне/зелени/; Престилки еднократни предпазни и посетителски; Калцуни еднократни; Дръжка за скалпел № 3 и №4. Прогнозно количество 37 619 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 700.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилни изделия за операционен блок

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Еднократен стерилен калъф за дръжка на операционна лампа и Еднократни стерилни калъфи за кабели и оптика за лапароскопски и артроскопски апаратури, прогнозно количество 120 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Клампа за пъпна връв - оребрена част с дължина 40-42 мм.

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Клампа за пъпна връв - оребрена част с дължина 40-42 мм. Прогнозно количество 930 бр. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Бандове комплект бебе/майка (малък/голям), комплектите в цветове розово и синьо

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Бандове комплект бебе/майка (малък/голям), комплектите в цветове розово и синьо. Прогнозно количество 1000 комплекта. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 170.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Антисептична тюлена превръзка с 0.5 % хлорхексидин ацетат - ролка 15 см/ 1 м

Lot No: 45
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Антисептична тюлена превръзка с 0.5 % хлорхексидин ацетат - ролка 15 см/ 1 м. Прогнозно количество 5 ролки. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консуматив за стерилизация

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 11 номенклатури: Фолио ръкавно в различни размери с индикатор за формалдехид; Биологични индикатори Attest; Тестови листи Бови&Дик; Хартиен индикатор за стерилизатор с пара под налягане - опаковка от 250 бр. или др.; Тест за определяне чистотата на водата. Прогнозно количество 11 760 единици (броя, ампули, ролки), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Регистрираща хартия

Lot No: 47
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 11 номенклатури: Хартия за ЕКГ-апарати; Хартия за принтер Мицубиши КР 61 В-66 110 мм х 21м.; Хартия за спирометър;

Хартия за фетален монитор. Прогнозно количество 633 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за ЕКГ апарати

Lot No: 48
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 6 номенклатури: ЕКГ електроди еднократни за възрастни 55 Ф; Електроди неонатални с кабел и конектор- тройка- за монитор DASH; Електродни щипки за възрастни и педиатрични; Гръдни вакуумни електроди диам.15 мм. и с диам.30 мм.

Прогнозно количество 23 806 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Контактен гел за ултразвукова диагностика опаковка от 5 л

Lot No: 49
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Контактен гел за ултразвукова диагностика опаковка от 5 л. Прогнозно количество 125 опаковки от 5 л.Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 230.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Пособия за измерване на кръвно налягане

Lot No: 50
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123100
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 4 номенклатури: Апарат за кръвно налягане със знак одобрен тип, поставен на манометъра и преминал първоначална проверка от метрологичен орган през годината на доставката; Маншети за пациентни монитори с метален накрайник за възрастни за ръка/ за бедро с дължина не по-малко от 60 см; Маншети за пациентни монитори с метален накрайник за деца за ръка. Прогнозно количество 42 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилни разтвори за оперативно поле

Lot No: 51
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 10 номенклатури: Стерилен физ.разтвор за иригация на оперативно поле- 500мл. и 1000мл.; Аспиратор за многодозови флакони с филтър и капак, стерилен(Мини спайк); Двувърхова трансферираща игла, стерилна; Набор аспирационен 30G/300 см.

Клапа за вакуум контрол; Дренажен аспиратор /редон банка/ 400 мл.- качествен вакуум; Дренажен аспиратор /редон банка/ 600 мл.- качествен вакуум; Шлаух удължител за аспирация, универсален накрайник; Сет за вземане на трахеален секрет- контейнер стерилен с конектор и стерилна капачка за транспортиране и етикет. Прогнозно количество 4 268 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за лаборатория

Lot No: 52
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 50 номенклатури: Автоматична пипета - от 20 до 1000 микролитра-фиксиран обем; Автоматична пипета - 100 - 1000 микролитра.-променлив обем; Статив за епруветки - 20Ф/12 гнезда; Статив за епруветки - 30 Ф/24 гнезда; Статив за вакуумни епруветки; Статив за микротуби; Пипети Панченко /с ясна маркировка за отчитане/; Стъклени пипети разграфени с ясна маркировка с обем 1 мл до 10 мл; Стъклени пипети ФОЛ, стандартизирани, клас А с обем 0.5 мл ди 10 мл.; Стъклени цилиндри, широко гърло, разграфени с ясна маркировка, с обем 100 мл, 250мл и 500мл; Стъклени фунии с Ф5 до Ф20; Стъклени колби с обем 100 мл до 1000мл; Камера на ФУКС- РОЗЕНТАЛ; Парафилм- ролка; Хематокритни капилярки; Пластмасови трансфер пипети;

Чаши БЕХЕР с обем 50 мл до 1000 мл; Йозета 1ммл.и бод, метални за многократна употреба; Йозета 1ммл. и бод, индивидуално опаковани; Целулозни тапи 9 ф, 12 ф и 15 ф и Четка за епруветки с гъбичка - малка. Прогнозно количество единици 1 125 (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Предметни стъкла и накрайници

Lot No: 53
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 4 номенклатури: Покривни стъкла 20 х 20 мм -опаковка от 200 бр. или др.; Предметни стъкла 76 х 26 мм обикновени, опаковка от 50 бр. или др.; Накрайници стерилни за автоматични пипети - сини, всеки накрайник опакован в единична стерилна опаковка;

Накрайници стерилни за автоматични пипети-жълти, всеки накрайник опакован в единична стерилна опаковка. Прогнозно количество 11 172 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 350.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Затворена система за вземане на кръв

Lot No: 54
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 16 номенклатури: Епруветка за транспортиране на биологичен материал- херметична, на винт, 2-3 мл; Епруветка за серум с гел- сепаратор и клот- активатор - 5 мл.; р-ри 13 х 75 мм; Епруветка за серум с гел- сепаратор и клот- активатор - 7 мл; р-ри 13 х 100 мм; Епруветка за хематология- до 3 мл, 13 х 75 мл, суха субстанция, K2EDTA, пластмасови; Епруветка за коагулация до 3 мл, 13 х 75 мл, с марка за количество кръв, 3.2 % Натриев цитрат, с допълнителна защита, гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата; Епруветка за коагулация, педиатрична 1,5-2 мл, с марка за количество кръв, 3,2 % натриев цитрат, с допълнителна защита, гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата; Епруветка за СУЕ- обем до 1,6 мл, 3,8 % Натриев цитрат, резултат до 30 мин /с валидирана сравнимаст на резултатите с референтен метод/; Статив за епруветки СУЕ съответстващ на епруветка за СУЕ (доставя се от участника, но не участва в класирането); Автоматичен есмарх със пластмасова закопчалка; Игла 20 G, двустранни, за затворена система, с автоматично изхвърляне; Игла 21 G, двустранни, за затворена система, с автоматично изхвърляне; Игла с крилца, с интегриран адаптер, 21 G, с автоматично изхвърляне в индивидуални опаковки; Игла 22 G, двустранни, за затворена система, с автоматично изхвърляне; Адаптер /Нолдер/ за двустранни игли, с автоматично изхвърляне, осигуряващо безопасното вземане на кръв със затворена система с директно изхвърляне в контейнер за биологичен отпадък; Вакуумна епруветка за вземане на кръв, обем не по-малък от 4 мл, съдържаща натриев флуорид (стабилизатор) и антикуагулант (калиев оксалат или сол на ЕДТА); Вакуумна епруветка за вземане на кръв, обем не по-малък от 7 мл, с антикуагулант (сол на ЕДТА или хепарин). Прогнозно количество 72 604 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Лабораторни изделия за изследване на урина

Lot No: 55
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

По 4 номенклатури: Слайдове за серийно гледане на уринен седимент

Контейнер за урина /пластмасова чашка с капак на винт/ диам.4-5см.

Епруветка за урина /затворена система/ -обем 10мл., позволяваща директно центрофугиране

Контейнер за проби с винтов капак 15мл, стерилен.

Прогнозно количество 25 650 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Лабораторни изделия за изследване на периферна кръв и микроепруветки

Lot No: 56
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
33141900
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 9 номенклатури: Автомат.ланцети за периферна кръв, стандартизирана дълбочина на убождане - 1,8мм; 2мм.; Ланцети; Микроепруветка ЕПЕНДОРФ 0,5; Микроепруветка ЕПЕНДОРФ 1,5; Съдчета за серум с обем 0,5 мл; Микроепруветка за периферна кръм /серум/ 200-250 микролитра с приспособление за по-добро оттичане на капките кръв в съда; Микроепруветка за периферна кръм/хематология/ 200-250 микролитра с приспособление за по-добро оттичане на капките кръв в съд с K2EDTA; Микроепруветка /седиментация / Натриев цитрат 3.8 %- до 150 микролитра; Статив за микроепруветки СУЕ (доставя се от участника, но не участва в класирането). Прогнозно количество 57 800 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Други медицински изделия

Lot No: 57
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Общо 6 номенклатури: Иригатор комплект, за еднократна употреба - дължина над 1,5 м.;Уринатор универсален;Подлога, пластмасова;Предпазни очила; Колостомна торба;Илеостомна торба. Прогнозно количество 215 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Устройство за инхалации /Бейби халер/

Lot No: 58
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Устройство за инхалации /Бейби халер/. Прогнозно количество 15 бр.Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер Omnitest +, опаковка по 50 броя или друга

Lot No: 59
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124131
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер Omnitest +, опаковка по 50 броя или друга. Прогнозно количество 50 бр. тест-ленти. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер GlucoDr autoр, опаковка по 25 бр. или друга

Lot No: 60
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124131
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер GlucoDr autoр, опаковка по 25 бр. или друга. Прогнозно количество 15 бр. тест-ленти. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Други санитарни материали

Lot No: 61
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141115
33141117
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Номенклатурите за общо 11: Памук, делящ се на фини слоеве за ортопедични манипулации, хигроскопичен, естествен

Лигнин, сив; Шпатули дървени, еднократни; Термометър за телесна температура; Памперси за възрастни; Памперси за новородени /3-6 кг./; Тампони стерилни, с памучен край; Тампони стерилни, Циман; Формалин 37 %; Мундщуци за ФИД- еднократни; Мундщуци за инхалации - еднократни. Прогнозно количество 32 273 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Пипети Пастьор и блюда петри

Lot No: 62
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Пипети Пастьор пластм. 1мл. разграфени, нестерилни; Блюда петри, пласмасови, стерилни 90 ф х 15мм.

Прогнозно количество 13 000 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Комбиниран тест за наркотици

Lot No: 63
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Комбиниран тест за наркотици. Прогнозно количество 20 теста. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за трансфузионна терапия в неонатология.

Lot No: 64
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. Панайот Хитов 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Номенклатурите за общо 12: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра, със и без крилца 24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин; Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 24 G (0,7x19 мм), 22 мл/мин;Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек полиуретан, рентгено - позитивни нишки, метален стилет - водач, фуниевиден конектор с интегриран луер - лок. Педиатрична СН 8, 100 см; Трансфузионна система за сакове с едностепенен филтър (200μm и 22 / 10 cm2). Прозрачна капкова камера, ретрограден капкообразувател, специално острие инкорпорирано в капковата камера, винтов луер-лок накрайник, дължина 150 см; Инжекционен филтър за перфузорна спринцовка за превенция на микробна контаминация 0.2 μm, луер-лок; Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360o, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, три кранчета на обща плочка с различни цветове, устойчивост на емулсии,цитостатици и агресивни медикаменти; Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 140 см, обем за обезвъздушаване 10,6 мл, луер-лок винтови връзки; Спирален удължител за спринцовкова помпа 150 см, от полиуретан (PUR) устойчев на цитостатици и агресивни медикаменти, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 2,0мм, външен обем 3,2мм, луер-лок винтови връзки; Трикомпонентна спринцовка, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка, обем - 20 мл, съвместима с Перфузор Compact S; Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, luer lock, без игла. Обем - 50 мл, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата, съвместима с перфузор Compact S

Адаптер луер лок мъжко/мъжко. Прогнозно количество 2 646 единици (броя), подробно описани в Списъка на обособените позиции от документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Всеки участник е длъжен да направи предложение за доставка по всички номенклатури от обособената позиция.

2. Оценяването на участниците ще се извършва по стойността на ред "Общо за обособената позиция", на който се посочва сборът от стойностите от колона 7 от Списъка на обособените позиции и номенклатурите.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Предпазна престилка с усилени зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности

Lot No: 65
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Предпазна престилка с усилени зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности. Прогнозно количество 50 бр. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Защитни респираторни маски тип ЕN149 куполна форма

Lot No: 66
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332
Main site or place of performance:

Гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, болнична аптека

II.2.4)Description of the procurement:

Защитни респираторни маски тип ЕN149 куполна форма. Прогнозно количество 70 бр. Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за "МБАЛ-Добрич" АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ — декларира се в ЕЕДОП и се проверява служебно от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП в регистъра на издадените разрешения на ИАЛ или се доказва при сключването на договора с друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ. Участник, имащ правото да търгува с медицински изделия, който е получил разрешението си от компетентен орган на съответната държава, при подписването на договора следва да бъде вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ в качеството му на лице по чл. 78а от ЗМИ. Разрешение или удостоверение не се изисква от производителите на медицински изделия, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние

Minimum level(s) of standards possibly required:

Както е посочено по-горе

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Да прилага и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485/2016 и/или еквивалентна с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия — декларира се в ЕЕДОП и се доказва при сключването на договора с представянето на сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485/2016 и/или еквивалентна с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Както е посочено по-горе

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Договорът може да се прекрати при създаването на условия за доставка след провеждането на централизирани електронни търгове. Договорът продължава действието си до сключването на договор с друг изпълнител.

2. Срок за плащане: до 60 дни от датата на издаването на фактура от изпълнителя.

3. Срок за доставка: до 72 (седемдесет и два) часа от момента на заявяването от страна на възложителя.

4. Срок за годност на доставяните медицински изделия: не по-малко от 60 % от общата годност в момента на доставка.

5. Условия на доставка: по заявка от възложителя с транспорт на изпълнителя.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/05/2020
Local time: 16:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/05/2020
Local time: 09:00
Place:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, управление на МБАЛ — Добрич АД

Information about authorised persons and opening procedure:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. Изисквания за лично състояние на участниците:

2.1. Да не са налице предпоставките за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - декларира се в ЕЕДОП и се доказва при сключването на договора с документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право по реда на чл. 56 от ЗОП да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2.2. Да отговорят на изискванията по чл. 3, т. 8, във вр. с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - декларира се в ЕЕДОП.

2.3. Да не са свързани лица с друг участник в процедурата по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - декларира се в ЕЕДОП;

2.4. Да декларират кое физическо лице/физически лица е действителният собственик на участника по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП - декларира се при подписването на договора за обществена поръчка с представянето на декларация по задължителен образец Приложение № 3.

2.5. Да не са налице обстоятелствата за отстраняване от процедурата, произтичащи от чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, отнасящи се до лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки и представлява участник в настоящата процедура - декларира се в ЕЕДОП;

2.6. Да не е свързано лице с друг участник в процедурата - декларира се в ЕЕДОП.

3. Възложителят предвижда разглеждането на офертите да се извърши по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, при което оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор.

4. Изискванията към доставяните медицински изделия:

4.1. Да отговарят на изискванията на чл. 82, ал. 1 от ЗМИ;

4.2. Да съответстват на изискванията на Директива на Европейския парламент и Съвета на Европа 98/79 ЕС за медицинските средства за диагностика (IVD) – само за ин витро диагностични медицински изделия по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗМИ;

4.3. Специфичните изисквания за отделните изделия са посочени в Списъка на обособените позиции и номенклатурите по тях от документацията.

5. Срок за годност на доставяните медицински изделия: Не по-малко от 60 % от общата годност в момента на доставка.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/03/2020