Szolgáltatások - 158286-2019

Normál nézet megjelenítése

04/04/2019    S67    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Rendszer-karbantartási szolgáltatások

2019/S 067-158286

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel u. 35–37.
Kapcsolattartási pont(ok): Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
1135 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok, Kilián út 1.),
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét, Reptéri út 4.),
MH Pápa Bázisrepülőtér (Pápa, Vaszari út 101.),
MH 54. Veszprém Radarezred
— Veszprém, Jutasi út 93.,
— Veszprém, Jókai út 31–33. (MH LVIK),
— Kecskemét Reptéri út 4. (MH LVIK KTIK),
— Kékestető, MH objektum,
— Szentes, MH objektum,
— Kőrishegy, MH objektum,
— Tubes tető, MH objektum.
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár, Zámolyi út 1–3.)

NUTS-kód HU1,HU2,HU3

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50324100

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
7-79/LK/Vbt/HBI/11/2018
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 218-500668 13.11.2018

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
4.2.2019
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

ATC-TEGE Konzorcium
Vak Bottyán u. 3.
1111 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 209391569
Fax: +36 23430563

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Jelen tájékoztató V.3) pontját Ajánlatkérő az alábbiakkal egészíti ki:
Közös Ajánlattevők neve: ATC-TEGE Konzorcium
Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolháltató Kft.
Közös Ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: TEGE ELEKTRONIK Kft.
Közös Ajánlattevők 2. tagjának székhelye: H-1036 Budapest, Lajos utca 121. ¼.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt.142. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.4.2019