Árubeszerzések - 159657-2019

05/04/2019    S68

Magyarország-Szeged: Trolibuszok

2019/S 068-159657

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibusz gyártása, szállítása

Hivatkozási szám: 2/Ny/2018/MVP Szeged
II.1.2)Fő CPV-kód
34622300 Trolibuszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibusz gyártása, szállítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622300 Trolibuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Szegedi Közlekedési Kft. trolibusz telephelye, a szállító járműről lerakva.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A jármű fő jellemzői: csuklós trolibusz, 17,9-18,75 m hosszú, 2550 mm széles, 100 % alacsonypadlós, a járműtípus kocsiszekrénye EU-s vagy EGT-s autóbusz típusbizonyítvánnyal vagy trolibusz típusbizonyítvánnyal rendelkezzen — helyszínre leszállítása

— helyszíni próbaüzemének lebonyolítása

— engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetése, forgalombahelyezési engedélyeztetés)

— kezelőszemélyzet betanítása

— tartalék alkatrészek szállítása

— kapcsolódó szolgáltatások

Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6)

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a támogatás elnyerése feltételével, a projekt támogató okirat Kormány általi jóváhagyását követően köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)–(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eredmény bevárása nélkül, azt megelőzően saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba léptesse a megkötött szerződést. Amennyiben a pályázati forrás alapján a szerződéskötést követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, úgy ezen időpontig az ajánlatkérő dönt arról, hogy azt saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, vagy a szerződéstől eláll. Ezen döntését a 6 hónapot követő 5 munkanapon belül köteles a nyertes ajánlattevővel közölni.

A szerződés teljesítését az alábbi határidők betartásával kell ütemezni:

Az 5 db jármű legyártása, típusengedélyeztetésre alkalmas állapotban történő leszállítása, típusengedélyezéssel kapcsolatos összes műszaki dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítások, jegyzőkönyvek, gyártói műbizonylatok, továbbá a karbantartási és oktatási dokumentáció átadása, valamint valamennyi jármű, Szegeden történő 1 000 km-es próbafutása teljesítése: a szerződés hatályba lépését követő maximum 12 hónapon belül. Véghatáridőre a járművek leszállításán felül minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell.

A próbafutások során fellépő súlyos hiba esetén Megrendelő jogosult a próbafutást újraindítani. A Megrendelő határozza meg mi a súlyos hiba, de különösen a következők: vázszerkezet törése, fékhiba, hálózati visszatérő túláram jelenségek, fődarab meghibásodás, stb.

Próbafutás tekintetében Megrendelő egyidejűleg max. 2 jármű próbafutását tudja biztosítani, Minden Szegeden elvégzendő teszthez és beüzemeléshez az Üzemeltető 2019-ben és 2018-ban 209 HUF/km + ÁFA díjért, a további években (opciós járművek esetén) pedig az SZKT árképzési szabályzata szerint biztosítja a szállítás miatt szükségessé váló, és a tesztüzemhez és minden jármű használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges felsővezeték hálózatot, elektromos energiát, a korábban már kiképzett trolibuszvezetőket, és szerviz infrastruktúrát

Ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül köteles gyártási ütemtervet készíteni Ajánlatkérő részére, amely alapján a teljesítési időszakon belül 2 gyártásközi helyszíni ellenőrzésre lehetőséget biztosít a Megrendelő részére

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 193-436082

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés a Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró,csuklós trolibusz gyártása, szállítása tárgyban

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Škoda Electric a.s.
Postai cím: Tylova 1/57
Város: Plzen
NUTS-kód: CZ032 Plzeňský kraj
Postai irányítószám: 301 00
Ország: Csehország
E-mail: pavel.kuch1@skoda.cz
Telefon: +420 378181048
Fax: +420 378181452
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 585 050.00 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 22.3.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/04/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34622300 Trolibuszok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
34622300 Trolibuszok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Szegedi Közlekedési Kft. trolibusz telephelye, a szállító járműről lerakva.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A jármű fő jellemzői: csuklós trolibusz, 17,9-18,75 m hosszú, 2550 mm széles, 100 % alacsonypadlós, a járműtípus kocsiszekrénye EU-s vagy EGT-s autóbusz típusbizonyítvánnyal vagy trolibusz típusbizonyítvánnyal rendelkezzen — helyszínre leszállítása

— helyszíni próbaüzemének lebonyolítása

— engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetése, forgalombahelyezési engedélyeztetés)

— kezelőszemélyzet betanítása

— tartalék alkatrészek szállítása

— kapcsolódó szolgáltatások

Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6)

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a támogatás elnyerése feltételével, a projekt támogató okirat Kormány általi jóváhagyását követően köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)–(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eredmény bevárása nélkül, azt megelőzően saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba léptesse a megkötött szerződést. Amennyiben a pályázati forrás alapján a szerződéskötést követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, úgy ezen időpontig az ajánlatkérő dönt arról, hogy azt saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, vagy a szerződéstől eláll. Ezen döntését a 6 hónapot követő 5 munkanapon belül köteles a nyertes ajánlattevővel közölni.

A szerződés teljesítését az alábbi határidők betartásával kell ütemezni:

Az 5 db jármű legyártása, típusengedélyeztetésre alkalmas állapotban történő leszállítása, típusengedélyezéssel kapcsolatos összes műszaki dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítások, jegyzőkönyvek, gyártói műbizonylatok, továbbá a karbantartási és oktatási dokumentáció átadása, valamint valamennyi jármű, Szegeden történő 1 000 km-es próbafutása teljesítése: a szerződés hatályba lépését követő maximum 12 hónapon belül. Véghatáridőre a járművek leszállításán felül minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell.

A próbafutások során fellépő súlyos hiba esetén Megrendelő jogosult a próbafutást újraindítani. A Megrendelő határozza meg mi a súlyos hiba, de különösen a következők: vázszerkezet törése, fékhiba, hálózati visszatérő túláram jelenségek, fődarab meghibásodás, stb.

Próbafutás tekintetében Megrendelő egyidejűleg max. 2 jármű próbafutását tudja biztosítani, Minden Szegeden elvégzendő teszthez és beüzemeléshez az Üzemeltető 2019-ben és 2018-ban 209 HUF/km + ÁFA díjért, a további években (opciós járművek esetén) pedig az SZKT árképzési szabályzata szerint biztosítja a szállítás miatt szükségessé váló, és a tesztüzemhez és minden jármű használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges felsővezeték hálózatot, elektromos energiát, a korábban már kiképzett trolibuszvezetőket, és szerviz infrastruktúrát

Ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül köteles gyártási ütemtervet készíteni Ajánlatkérő részére, amely alapján a teljesítési időszakon belül 2 gyártásközi helyszíni ellenőrzésre lehetőséget biztosít a Megrendelő részére

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 585 050.00 EUR
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Škoda Electric a.s.
Postai cím: Tylova 1/57
Város: Plzen
NUTS-kód: CZ032 Plzeňský kraj
Postai irányítószám: 301 00
Ország: Csehország
E-mail: pavel.kuch1@skoda.cz
Telefon: +420 378181048
Fax: +420 378181452
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése pontban rögzítettek közül a «Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6)» cím alatt rögzített, hatálybaléptető rendelkezés módosult, az alábbiak szerint:

Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6)

Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a támogatás elnyerése feltételével, a projekt támogató okirat Kormány általi jóváhagyását követően köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Vevő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eredmény bevárása nélkül, azt megelőzően saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba léptesse a megkötött szerződést. Amennyiben a pályázati forrás alapján a szerződés nem lép hatályba 30.6.2019. napjáig, úgy ezen időpontig Vevő dönt arról, hogy azt saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, vagy a szerződéstől eláll. Ezen döntését 30.6.2019. napjáig köteles az Eladóval közölni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződéskötést követően a Kormány 1798/2018. (XII. 21.) határozata alapján a szerződés fedezetét nyújtó pályázat körében olyan határidőket állapított meg, amely szükségessé tette a megkötött szerződés hatálybaléptető feltételének módosítását. A támogatásról való későbbi döntés alapján a felek a hatálybaléptető feltétel időszakát, a VII.2.1) pontban rögzítettek szerint módosították.

A módosítás Kbt. szerinti jogcímei: 141.§ (4) c) és 141.§ (6) bek.

A tárgy szerinti szerződést megalapozó közbeszerzési eljárás megkezdésekor Ajánlatkérő az általa ismert körülmények alapján alappal feltételezte, hogy a támogatásról a meghatározott 6 hónapos határidő alatt döntés születik. Ezt igazolja az is, hogy a döntés ütemezéséről a fent megjelölt Korm. határozat a szerződés megkötése után került kihirdetésre.

A szerződés általános jellege nem változik, sem a jogok, sem a kötelezettségek nem változnak.

Az ellenérték nem változik.

A szerződés eredetileg is felfüggesztő feltétellel került megkötésre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 585 050.00 EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 585 050.00 EUR