Szolgáltatások - 159809-2023

17/03/2023    S55

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2023/S 055-159809

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Krisztina
E-mail: krisztina.kocsis@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18965654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

369/19 Komplex komm. CSBO

Hivatkozási szám: EKR001709452021
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

369/19 Komplex komm. CSBO

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 292 125 984, - Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázkilcvenkettőmillió - egyszázhuszonötezer - kilencszáznyolcvannégy forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 87 637 795,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcvanhétmillió - hatszázharminchétezer - hétszázkilencvenöt forint + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/09/2021
Befejezés: 31/12/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 207-542499

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

369/19 Komplex komm. CSBO

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 292 125 984.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 3. számú szerződés módosításának a dátuma: 2023.03.06.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 292 125 984, - Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázkilcvenkettőmillió - egyszázhuszonötezer - kilencszáznyolcvannégy forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 87 637 795,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcvanhétmillió - hatszázharminchétezer - hétszázkilencvenöt forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/09/2021
Befejezés: 31/12/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 292 125 984.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 4.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés a 7.1. pontban meghatározott keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A Keretszerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2023. november 30. napjáig (a továbbiakban „Teljesítési határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. december 31. napjáig) köteles teljesíteni.

A Keretszerződés 4. számú mellékletét képező Műszaki leírás I.4. pontjának („A feladat teljesítésének időbeli keretei”) első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb 2023. november 30. napjáig látja el.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tekintettel arra, hogy a Keretszerződés 7.1. pontjában rögzített keretösszeg a Keretszerződés 2. számú szerződésmódosítással rögzített időbeli hatálya alatt (2023. március 30. napjáig) előre láthatólag nem merül ki, továbbá arra, hogy a Megrendelő kommunikációs céljai még nem kerültek maradéktalanul megvalósításra, e körben kiemelve azon tényeket, hogy

- az érintettek számára személyes ügyintézést biztosító Ügyfélpont megnyitására a kellő gondossággal eljárva is, a megfelelő bérlemény megtalálásának és megfelelő kialakításának előre nem látható elhúzódására tekintettel, csak hosszas csúszást követően, 2023. első félévében kerül sor és így az Ügyfélpont kommunikációs támogatása és népszerűsítése jelen elkövetkező időszakban még kiemeltebb feladatként jelentkezik a Megrendelő oldaláról továbbá arra, hogy

- a "Családbarát Hely" tanusító védjegy alapjául szolgáló szakmai programhoz kapcsolódó Támogatási szerződés 2023. december 31-éig történő meghosszabbítása a gazdasági helyzet figyelembe vétele mellett kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható és melyet a Támogató végül 2023. február 27. napján írt alá, így a "Család és munka összeegyeztethetősége" médiakampány és az ahhoz szorosan kapcsolódó "Családbarát Hely" tanúsító védjegy népszerűsítése az elkövetkezőkben is időszerű és releváns feladatként folytatható a Megrendelő által,

Felek a keretszerződés 4.1 - 4.2. pontjában rögzített időbeli hatályának és teljesítési határidejének meghosszabbítása felől döntöttek.

Fenti indokok alapján, Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel a Keretszerződés módosításáról döntöttek.

Felek rögzítik, hogy

- a Szerződésmódosítást olyan, a fenti 1.6. pontban kifejtett körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő a szerződéskötéskor, illetőleg az 1. és

2. számú szerződésmódosítások hatályba lépését megelőzően kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét;

- a Keretszerződés 7.1. pontjában rögzített Keretösszeg jelen Szerződésmódosítással nem emelkedik.

Felek a Szerződésmódosítás indokaira és jogalapjára tekintettel rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 142. § (3) bekezdésével összhangban nem célja, hogy Vállalkozót (nyertes ajánlattevőt) mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő (ajánlatkérő) átvállaljon a Vállalkozót (nyertes ajánlattevőt) terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretszerződés alapján Vállalkozót (nyertes ajánlattevőt) terhelő kockázatokat.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 292 125 984.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 292 125 984.00 HUF