Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 160122-2023

17/03/2023    S55

Romania-Fălticeni: Military uniforms

2023/S 055-160122

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: U.M. 0854 Falticeni
National registration number: 4244679
Postal address: Strada: Armatei , nr. 1-3
Town: Falticeni
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 725200
Country: Romania
Contact person: Ana-Maria Boamba
E-mail: achizitii@jandarmeriafalticeni.ro
Telephone: +40 230541660
Fax: +40 230541662
Internet address(es):
Main address: www.jandarmeriafalticeni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163679
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare articole de echipament militar necesare echiparii elevilor in perioada 01.06.2023-31.12.2024

Reference number: 4244679_2023_PAAPD1402861
II.1.2)Main CPV code
35811300 Military uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de articole de echipament militar necesar echipării efectivelor de elevi in perioada 01.06.2023-31.12.2024 - 6 loturi.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 (cincisprezece) zile.

Termen de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare/ informatii suplimentare – in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Prezenta procedura nu reprezinta o reluare a unei proceduri si va fi transmisa la JOUE. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 646 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Camasa bluza pentru instructie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max. 2800 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 336 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 1400 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 168000,00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Scurta cu mesada detasabila pentru instructie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max. 1500 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 800 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 480000,00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Costum unic cu 2 pantaloni

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max.1500 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 800 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 480000,00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Basc cu emblema

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max. 1750 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 210 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 800 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 96000,00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sapca completa de instructie vara

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max. 1500 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 800 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 80000,00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Centura

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811300 Military uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Falticeni, str. Armatei, nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate acord-cadru: min. 2 buc, max. 1500 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cant. cel mai mare contract subsecvent: min. 1 buc, max. 800 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 80000,00 lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere la procedură: sunt cele stabilite de art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 .

Autoritatea contractantă va verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 şi în legătură cu terții susținători sau subcontractanţii propuşi;

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

 nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016

privind achizițiile publice;

 îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă, urmând ca înainte de atribuirea contractului‚ ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul alcătuit pentru fiecare lot de produse, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele care stau la baza informațiilor/datelor furnizate, în conformitate cu informațiile cuprinse în D.U.A.E.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul.

DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile solicitate ofertantului, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respectivă.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi, eventual, subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat pe primul loc, în clasamentul intermediar, întocmit pentru fiecare lot, la finalizarea evaluării ofertelor, acestea fiind:

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat general consolidate (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Din analiza Certificatelor de atestare fiscală prezentate, nu trebuie să reiasă faptul că ofertantul are datorii restante la bugetul consolidat general şi bugetul local, la data prezentării acestora.

Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare‚ de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare‚ de decizie sau de control în cadrul acestuia‚ așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, va fi valabil la data depunerii.

După caz‚ pot fi prezentate documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. 2)‚ art. 167 alin. 2)‚ respectiv, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit nu se emit documente care vizează toate situaţiile prevăzute de DUAE, se va accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe proprie răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât în limba română, vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE; în cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentatul legal al ofertantului (lider, asociat) se va ataşa o împuternicire pentru aceasta.

Odată cu DUAE se vor depune următoarele documente:

a.)Declarația privind conflictul de interese (conform prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016) privind achizițiile publice‚ încărcată și semnată electronic odată cu oferta‚ completată cu numele persoanelor cu funcții de decizie din partea autorității contractante (Formularul 1). Persoanele cu funcții de decizie din partea autorității contractante care asigură organizarea, derularea şi finalizarea procedurii: Vladimirescu Tudor, Ignia Gabriel, Mateiciuc Catalin, Apostol Constantin, Cornia Paul-Sebastian, Nistor Daniel, Saviuc Ciprian, Boamba Ana-Maria, Scutaru Flavius-Gabriel.

b.)Angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia;

c.)Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii (doar în cazul asocierii):

d.)Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii ofertei, după caz, din care să rezulte partea/părțile din contract care urmează a fi, eventual, subcontractată/e;

f.)DUAE completat de terții susținători sau subcontractanţii propuşi;

g.)Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora (Formularul 7).

In conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care acesta este stabilit.

Scopul cerinței este acela de a confirma că ofertantul nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea de a realiza obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE, ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor stipulate‚ urmând ca documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate prin completarea DUAE, să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar alcătuit pentru fiecare lot de produse, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informațiile cuprinse în aceasta trebuie să fie reale/valide la data prezentării documentului.

Pentru persoanele juridice române:

Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, emis în baza Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, va fi prezentat în original, copie legalizată sau copie conform cu originalul, din care să reiasă faptul că operatorul economic are în obiectul de activitate furnizarea produselor de natura celor care fac obiectul achiziţiei contractului.

Pentru persoanele juridice străine:

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997 (pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei).

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatI.Experiență similară:1. În conformitate cu prevederile art. 179 lit. (b) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să facă dovada că deţine o experienţă necesară pentru derularea contractului.În acest sens, operatorul economic trebuie să fi derulat în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani dinainte de data limită de depunere a ofertei, maxim 3 contracte, la nivelul cărora au fost livrate produse similare a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie de minim valoarea stabilită, pentru fiecare lot în parte, raportată la valoarea celui mai mare contract subsecvent ce se estimează a fi atribuit.Valoarea cumulată, fără TVA, pentru care au fost livrate produse similare trebuie să fie obținută prin însumarea valorică a unui număr de maxim 3 contracte pentru fiecare lot în parte, ce se estimează a fi atribuit.Contractele pot fi încheiate/semnate în urmă cu mai mult de trei ani, dar prezentarea experienţei similare se va realiza în perioada solicitată.În cazul în care operatorul economic va depune ofertă pentru mai multe loturi, aceasta se va evalua raportându-se la lotul cu valoarea cea mai mare, dacă loturile de produse au caracteristici similare.Nivelul minim impus pentru experienţa similară se va raporta la valoarea produselor furnizate care acoperă cel mult ultimii 3 ani dinainte de data limită de depunere a ofertei.Lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani se confirmă, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul a cărui ofertă s-a clasat pe primul loc în clasamentul provizoriu corespunzător fiecărui lot ofertat, prin prezentarea unor documente (contracte însoțite de procese-verbale de recepție, recomandări, certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar).Documentele se vor prezenta în copie legalizată sau în copie lizibilă certificată „conform cu originalul” și semnată.Fiecare contract prezentat va conține obligatoriu următoarele date:- beneficiarul contractului;- perioada în care s-a realizat contractul;- tipul produselor livrate;- cantitatea și valoarea contractului.II.Subcontractarea:Prezentarea de informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializările acestora, dacă există.NOTĂ: 1.Subcontractanții declaraţi trebuie să prezinte documente privind resursele materiale şi umane, care se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contract. 2.Acordurile de subcontractare depuse în ofertă trebuie să fie în concordanţă cu oferta. În cazul ofertantului câştigător, se vor încheia contracte de subcontractare cu subcontractanții desemnaţi, care se vor constitui în anexe la contract.3.Este interzisă schimbarea subcontractanților desemnaţi în ofertă pe parcursul derulării contractului, cu excepţia unor situaţii deosebite, bine motivate şi numai cu acordul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau a propunerii financiare.4.În cazul în care pentru îndeplinirea acordului-cadru nu este necesară subcontractarea, candidatul va face precizarea „nu este cazul” în cadrul (Formularului nr. 7).În cazul asocierii, se va depune acordul de asociere și propriul dosar de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie să fie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie să fie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea de contract pe care urmează să o îndeplinească (Formularul nr. 8).Capacitatea tehnică și profesională se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare, la încheierea contractului cu autoritatea contractantă, asociația își va legaliza asocierea, prezentând contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu următoarele clauze obligatorii: părțile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, execuția contractului și contribuția părților la execuția acestui contract, cauzele de încetare a asocierii, confidențialitate, litigii. Liderul asocierii va fi pe deplin responsabil în fața autorității contractante pentru execuția contractului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexă la contract.

Loturile: 1,2,3,4,5,6Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea standardului de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.NOTĂ:În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat.În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract și subcontractantul trebuie să deţină un astfel de certificat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) la nivel informativ cu principalele livrări de produse care acoperă cel mult ultimii 3 ani dinainte de data limită de depunere a ofertei.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și nr. documentelor de recepție.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit pentru fiecare lot.NOTĂ:1.În cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).2.Dacă documentele sunt întocmite într-o altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alte valute, comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora (Formularul nr. 7), în original, semnată de reprezentantul legal şi datată.În acest caz se va completa DUAE distinct.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația prevăzută de art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.Ofertantul va prezenta informațiile privind asociația prin completarea DUAE.Angajamentul ferm al terţului susţinător, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia operatorului economic resursele tehnice şi profesionale.

Ofertantul va completa la nivel informativ DUAE referitoare la cerința privind implementarea standardului de management al calităţii.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit pentru fiecare lot.Documentele vor fi valabile la momentul prezentării.NOTĂ:În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente cu cele emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2023
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2023
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Anual

VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Având în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din Anexa la H.G. 395/2016, în vederea completării DUAE de către operatorii economici, se va avea în vedere notificarea A.N.A.P. din data de 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în S.E.A.P. la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări/informații suplimentare până în a 15-a zi înainte de termenul de limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și competent, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare – in a 11-a zi înainte de termenul de depunere a ofertelor.

Acordul-cadru va fi încheiat cu un singur operator economic pentru fiecare lot de produse care face obiectul procedurii de achiziție, conform prevederilor art. 115 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Contractele subsecvente nu se vor încheia prin reluarea competiției în SEAP.

Ofertantul va prezenta informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

Produsele se vor livra la sediul autorităţii contractante (U.M. 0854 Fălticeni).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art.8 alin (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractului de achizitie publica.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2023