Supplies - 160288-2020

Submission deadline has been amended by:  194507-2020
03/04/2020    S67

Slovenija-Celje: Pribor za kable, izoliran

2020/S 067-160288

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5223067000
Poštni naslov: Vrunčeva ulica 2A
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba nabave in javnih naročil
E-naslov: info@elektro-celje.si
Telefon: +386 34201000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.elektro-celje.si/si/razpisi
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5227992000
Poštni naslov: Slovenska cesta 56
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@elektro-ljubljana.si
Telefon: +386 12304000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.elektro-ljubljana.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.elektro-celje.si/si/razpisi
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17216
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

SN Kabelski pribor

Referenčna številka dokumenta: JN-7/2020-NVV
II.1.2)Glavna koda CPV
31340000 Pribor za kable, izoliran
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

SN Kabelski pribor.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SN Kabelski končniki in konektorji

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31340000 Pribor za kable, izoliran
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

SN Kabelski končniki in konektorji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SN Kabelske spojke

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31340000 Pribor za kable, izoliran
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

SN Kabelske spojke.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/05/2020
Lokalni čas: 08:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/05/2020
Lokalni čas: 08:31

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.4.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Poštni naslov: Vrunčeva ulica 2A
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/04/2020