Services - 16181-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Stąporków: Forestry services

2018/S 009-016181

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15
Stąporków
26-220
Poland
Contact person: Katarzyna Młodawska
Telephone: +48 413741783
E-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 413741791
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie zasobami leśnymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2018.

Reference number: SA.270.7.4.2017
II.1.2)Main CPV code
77200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, nasiennictwa i selekcji,prac szkółkarskich, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac objętych przedmiotem zamówienia, wynikające z załącznika nr 1B do SIWZ. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 918 498.62 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gospodarka leśna w obrębie Miedzierza

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stąporków. Obręb Miedzierza.

II.2.4)Description of the procurement:

Gospodarka leśna w obrębie Miedzierza, obejmująca prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu,turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gospodarka leśna w obrębie Niekłań

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stąporków. Obręb Niekłań.

II.2.4)Description of the procurement:

Gospodarka leśna w obrębie Niekłań, obejmująca prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznegozagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet specjalistyczny

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77231000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stąporków.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet specjalistyczny obejmujący zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 209-433631
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Gospodarka leśna w obrębie Miedzierza

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Janusz Nowak
ul. Armii Krajowej 8/30
Skarżysko-Kamienna
26-110
Poland
NUTS code: PL721
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Ryszard Wojciechowicz Zakład Usługowo Transportowych
Podlesie 21A
Radoszyce
26-230
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Hubert Wojciechowicz Usługi Leśne Hubi
Podlesie 9
Radoszyce
26-230
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych „Forest-truck” Mariusz Urbańczyk
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Urbańczyk Krzysztof Zakład Usług Leśnych Las
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Marian Czerwiński Transport i Usługi Leśne
Przyłogi 123
Smyków
26-212
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Usługi Tartaczne Tomasz Kujawski
Gustawów 108
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Krzysztof Adach
Błotnica 2A/1
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Usługi Leśne Fabian Barański
Gustawów 96
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 245 406.57 PLN
Total value of the contract/lot: 1 921 674.16 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

20 % zrywki drewna

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Gospodarka leśna w obrębie Niekłań

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Janusz Nowak
ul. Armii Krajowej 8/30
Skarżysko-Kamienna
26-110
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Grzegorz Matuszczak
Lelitków 27
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Paweł Czechowski Usługi Leśne
Lelitków 7A
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Mieczysław Roman Czyż
Rędocin 17a
Bliżyn
26-120
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Cezary Czyż Usługi Leśne Zrywka i Transport Drewna
Rędocin 17a
Blizyn
26-120
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Krzysztof Kurcbart ZUL- Usługi Leśne
ul. Tadeusza Kościuszki 61
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Mechanika Pojazdowa Blacharstwo Karol Lipowski
ul. Konecka 31
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Usługi Leśne Adrian Czmoch
Piasek 44
Stąporków
26-220
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych „Forest-Truck” Mariusz Urbańczyk
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Urbańczyk Krzysztof Zakład Usług Leśnych Las
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Poland
NUTS code: PL72
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 833 661.90 PLN
Total value of the contract/lot: 2 848 023.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Pakiet specjalistyczny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
P.P.U.H. „DREWBUD” Piotr Jędryka
Mroczków Gościnny 44b
Opoczno
26-300
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 216 792.65 PLN
Total value of the contract/lot: 148 800.96 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018