Services - 16182-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Drawno: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2018/S 009-016182

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Drawieński Park Narodowy
Leśników 2
Drawno
73-220
Poland
Contact person: Anna Farbotko
Telephone: +48 957682051
E-mail: anna.farbotko@dpn.pl
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.dpn.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: Ochrona przyrody i gospodarka rezerwatowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi gospodarki rezerwatowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w roku 2018

Reference number: DU-4533/17af
II.1.2)Main CPV code
77000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki rezerwatowej obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w roku 2018.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 574 561.15 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obwód Ochronny Knieja, Obwód Ochronny Dębina

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211000
77211600
77211500
77231200
77231000
77230000
77210000
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Teren Drawieńskiego Parku Narodowego: Obwody Ochronne Knieja i Dębina.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obwód Ochronny Ostrowiec, Obwód Ochronny Kamienna

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211000
77211600
77211500
77231200
77231000
77230000
77210000
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
NUTS code: PL42
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Teren Drawieńskiego Parku Narodowego: Obwody Ochronne Ostrowiec i Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 212-440663
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Obwód Ochronny Knieja, Obwód Ochronny Dębina

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Konsorcjum Lider Zakład Usług Leśnych Ireneusz Woszczyk
Barnimie 26 A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Usługi Leśne Jacek Oszczęda
Niemieńsko 9 A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Czesław Garbiak
Brzeziny 64A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych, Pielęgnacja, Ścinka, Zrywka Stanisław Knap
Brzeziny 54
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 323 654.21 PLN
Total value of the contract/lot: 343 222.03 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Obwód Ochronny Ostrowiec, Obwód Ochronny Kamienna.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Konsorcjum Lider Zakład Usług Leśnych Czesław Garbiak
Brzeziny 64 A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Usługi Leśne Jacek Oszczęda
Niemieńsko 9A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Ireneusz Woszczyk
Barnimie 26A
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Zakład Usług Leśnych Pielęgnacja, Ścinka, Zrywka Stanisław Knap
Brzeziny 54
Drawno
73-220
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 250 906.94 PLN
Total value of the contract/lot: 270 862.87 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018