Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 162107-2020

06/04/2020    S68

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 068-162107

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mariann
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

51. sz. főút Kalocsa – M9, 55. sz. főút Baja-Pörböly

Hivatkozási szám: EKR001115712019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az 51. sz. főút Kalocsa – M9 és az 55. sz. főút Baja – Pörböly szakaszok fejlesztése vonatkozásában: előzetes vizsgálati dokumentáció illetve környezeti hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 768 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsf. út és belterület

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Tervezési szerződés az 51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése megvalósításának előkészítése vonatkozásában: előzetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése

A meglévő nyomvonal 5122 j. úti csatlakozásától az M9 gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó, jelenleg 24 km hosszú szakasza 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése min. a Csorna-foktői-csatorna, a Vajas-fok (két helyen: a 116 és a 136 km szelvények környezetében), a Váradi-fok-csatorna és a Garábi-csatorna felett meglévő hidak vagy átereszek korszerűsítésével/áttervezésével és/vagy új hidak tervezésével (szükség szerint).

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. ig.-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. orsz. közút terv. területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M.2.3) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M.2.4) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

55. sz. főút Baja– Pörböly út, kerékpárút tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Tervezési szerződés az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának előkészítése vonatkozásában: Környezeti hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

55. sz. főút Baja – Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel

A meglévő nyomvonal 51. és 551. sz. utak csomópontjától a Pörböly előtti vasúti keresztezésig (az Edilon rendszerű beton vasúti átjáró elem Baja felőli széléig) tartó, jelenleg 9,6 km hosszú szakasza (a Duna-híd és az említett vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és Pörböly település lakott területi határáig vezetett párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése a Baja utáni Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1985) legnagyobb szabad nyílás: 16,80 m, Baja utáni 2. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1986) legnagyobb szabad nyílás: 9,00 m, Baja utáni 3. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1987) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m, Baja utáni 4. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1988) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m áttervezésével, a főút feletti vasúti hidak áttervezésével vagy önálló hullámosított acéllemez szerkezet tervezésével, valamint a bajai Türr István Duna-híd nem engedély köteles felújítási tervének elkészítésével,

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. ig.-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. orsz. közút terv. területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M.2.3) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M.2.4) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 189-459817
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsf. út és belterület

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internetcím: http://www.viafutura.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 442 300 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 420 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2.
Rész száma: 2
Elnevezés:

55. sz. főút Baja-Pörböly út, kerékpárút tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári út 17–19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 375 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 348 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. rész:

1. Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1., adószáma: 13260534-2-43)

2. RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13., adószáma: 10624672-2-42)

3. Pannonway Építő Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581-2-20)

4. Speciálterv Építőmérnöki Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41)

5. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10554885-2-43)

2. rész:

1. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19., adószáma: 10867156-2-43)

2. Pannonway Építő Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581-2-20)

3. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószáma: 13842217-2-41)

4. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10554885-2-43)

5. RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13., adószáma: 10624672-2-42)

6. Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1., adószáma: 13260534-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/04/2020