We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 162726-2022

29/03/2022    S62

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Fuels

2022/S 062-162726

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: RAV Brabant Midden-West-Noord
National registration number: 18722105
Postal address: Gruttostraat 14
Town: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5212VM
Country: Netherlands
Contact person: Stéphanie van Oosterbosch
E-mail: ravsecdir@ravbrabantmwn.nl
Telephone: +31 736804050
Internet address(es):
Main address: http://www.ravbrabantmwn.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/462ecee7e6ea90f4c1cf0c23b254f753
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/462ecee7e6ea90f4c1cf0c23b254f753
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese Aanbesteding levering van merkonafhankelijk tankpassen en aanverwante dienstverlening

Reference number: HSCDOC-1368817716-2712
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

2.1.3. Beschrijving gewenste situatie

Gezien de aard van de dienstverlening van Opdrachtgever is het van cruciaal belang dat medewerkers van Opdrachtgever te allen tijde en

overal kunnen tanken. Dit betekent dat medewerkers van Opdrachtgever middels de aan te besteden tankpassen 7 dagen perweek, 24 uur

per dag, op krediet kunnen tanken. Daarnaast is het van belang dat de tankpassen een landelijke dekking hebben, waardoor het mogelijk is

om bij elk willekeurig tankstation in Nederland te tanken.

Het betreft zowel voertuig gebonden- als niet-voertuig gebonden tankpassen. Daarnaast dient het mogelijk te zijn om verschillende merken

en type brandstof te kunnen tanken middels één tankpas.

Onder aanverwante dienstverlening wordt o.a. verstaan:

o Het aanbieden van een online webapplicatie die het totale proces van uitgifte van de passen t/m het monitoren van

(verbruiks)gegevens vergemakkelijkt;

o (Overzichtelijk) Factureren van tankbeurten;

o Opstellen van managementrapportages;

o etc

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Aanbestedende dienst verwijst naar het aanbestedingsdocument (Programma van Eisen), inclusief bijlagen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2022
End: 30/09/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft éénzijdig het recht (de optie) om de Overeenkomst na afloop van de initiële contractperiode met drie (3) maal met twee (2) jaar tegen minimaal gelijkblijvende condities te verlengen. Dit betekent dat de maximale looptijd van de Overeenkomst in totaal negen (9) jaar bedraagt.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om optionele dienstverlenging af te nemen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

- Corruptie,

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Fraude,

- Deelneming aan een criminele organisatie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 dagen

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4854 GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2022