Services - 163222-2019

08/04/2019    S69

Finland-Helsinki: Research and development services and related consultancy services

2019/S 069-163222

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Suomen Kuntaliitto ry
National registration number: 0926151-4
Postal address: Toinen kinja 14
Town: Helsinki
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: 00530
Country: Finland
E-mail: Liisa.Paltta@kuntalehti.fi
Internet address(es):
Main address: https://klash.fi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://klash.fi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://klash.fi/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Klash-haastekilpailu - Liikkumispalvelu haja-asutusalueille

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry.

Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi yhdessä valittujen kuntien kanssa. Jokaisen haasteen osalta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, jossa valitaan yksi tai useampi toimija ratkaisemaan haastetta.

Tämä suunnittelukilpailu koskee Liikkumispalvelua haja-asutusalueille. Lisätiedot haasteesta on kuvattu kilpailuohjelman kohdassa: Haasteet, haaste 1. www.klash.fi (saatavilla 11.04.2019 alkaen).

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuntien haasteet avataan tiimeille. Jokaiseen haasteeseen valitaan enintään viisi (5( tiimiä, jotka pääsevät kehittämään ratkaisuehdotustaan eteenpäin yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien ja mentoreiden kanssa.

Kilpailussa jatkoon päässeiden tiimien ratkaisuehdotuksista valitaan jokaisen haasteen osalta paras tai parhaat. Suomen Kuntaliitto voi tehdä hankintasopimuksen suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa ja pilotoida ratkaisuja osana Kuntaliiton T&K-toimintaa. Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

Suunnittelukilpailuun osallistumista ei rajoiteta alueellisella perusteella tai sillä perusteella, että osallistujien olisi oltava joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksessa ja sen liitteissä kuvatut ehdot hyväksyville työryhmille. Kilpailuun osallistuvassa työryhmässä on oltava vähintään kolme (3) jäsentä. Tiedot työryhmästä syötetään sivustolle www.klash.fi .(saatavilla 11.04.2019 alkaen).

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.

Osallistumishakemusten arvioinnin tavoitteena on valita kilpailuun sellaisia tiimejä, joilla on monipuolista osaamista haasteiden ratkaisemisesta, ymmärrystä valitun haasteen aihepiiristä ja kohderyhmästä sekä idea siitä, miten tiimi vastaa haasteeseen.

Arvioitavat kokonaisuudet ovat

1. Tiimin monipuolisuus

2. Tiimin osaaminen

3. Alustava konsepti.

Arvioitavien kokonaisuuksien kautta saadaan tietoa tiimin kyvykkyydestä.

Osallistujien valintaperusteet on kuvattu täydellisenä www.klash.fi (saatavilla 11.04.2019 alkaen).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Minimum number: 3
Maximum number: 5
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. Päätökset suunnittelukilpailun voittajasta tai voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla. Tuomaristo koostuu henkilöistä, joilla on kokemusta kuntien kehitystoiminnasta, kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tai kyseiseen haasteeseen liittyvästä substanssialueesta.

Tuomaristo arvioi ratkaisuehdotusten paremmuusjärjestystä ja ansioita seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Ratkaisun vaikuttavuus

2. Ratkaisun innovatiivisuus

3. Ratkaisun skaalautuvuus.

Hankkeiden arviointiperusteet on kuvattu täydellisenä www.klash.fi sivustolla (11.04.2019 alkaen).

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 18/06/2019
Local time: 16:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Finnish
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: no
IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Valittujen tiimien kanssa laaditaan sopimus kilpailusta. Lähettämällä osallistumishakemuksen kilpailuun, ehdokas sitoutuu noudattamaan liitteenä (saatavilla www.klash.fi 11.04.2019 alkaen) olevan sopimuksen ehtoja.

Hankintailmoituksen liitteenä (saatavilla www.klash.fi 11.04.2019 alkaen) on alustava sopimusluonnos. Lähettämällä osallistumishakemuksen hakija sitoutuu sopimuksen ehtoihin.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
Telephone: +358 295643300
Internet address: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Suomen Kuntaliitto ry
Postal address: Toinen linja 14
Town: Helsinki
Postal code: 00530
Country: Finland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/04/2019