We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 163222-2019

08/04/2019    S69

Suomi-Helsinki: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 069-163222

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Suomen Kuntaliitto ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0926151-4
Postiosoite: Toinen kinja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: Liisa.Paltta@kuntalehti.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://klash.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://klash.fi/
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://klash.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Klash-haastekilpailu - Liikkumispalvelu haja-asutusalueille

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry.

Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi yhdessä valittujen kuntien kanssa. Jokaisen haasteen osalta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, jossa valitaan yksi tai useampi toimija ratkaisemaan haastetta.

Tämä suunnittelukilpailu koskee Liikkumispalvelua haja-asutusalueille. Lisätiedot haasteesta on kuvattu kilpailuohjelman kohdassa: Haasteet, haaste 1. www.klash.fi (saatavilla 11.04.2019 alkaen).

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuntien haasteet avataan tiimeille. Jokaiseen haasteeseen valitaan enintään viisi (5( tiimiä, jotka pääsevät kehittämään ratkaisuehdotustaan eteenpäin yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien ja mentoreiden kanssa.

Kilpailussa jatkoon päässeiden tiimien ratkaisuehdotuksista valitaan jokaisen haasteen osalta paras tai parhaat. Suomen Kuntaliitto voi tehdä hankintasopimuksen suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa ja pilotoida ratkaisuja osana Kuntaliiton T&K-toimintaa. Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Suunnittelukilpailuun osallistumista ei rajoiteta alueellisella perusteella tai sillä perusteella, että osallistujien olisi oltava joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksessa ja sen liitteissä kuvatut ehdot hyväksyville työryhmille. Kilpailuun osallistuvassa työryhmässä on oltava vähintään kolme (3) jäsentä. Tiedot työryhmästä syötetään sivustolle www.klash.fi .(saatavilla 11.04.2019 alkaen).

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.

Osallistumishakemusten arvioinnin tavoitteena on valita kilpailuun sellaisia tiimejä, joilla on monipuolista osaamista haasteiden ratkaisemisesta, ymmärrystä valitun haasteen aihepiiristä ja kohderyhmästä sekä idea siitä, miten tiimi vastaa haasteeseen.

Arvioitavat kokonaisuudet ovat

1. Tiimin monipuolisuus

2. Tiimin osaaminen

3. Alustava konsepti.

Arvioitavien kokonaisuuksien kautta saadaan tietoa tiimin kyvykkyydestä.

Osallistujien valintaperusteet on kuvattu täydellisenä www.klash.fi (saatavilla 11.04.2019 alkaen).

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. Päätökset suunnittelukilpailun voittajasta tai voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla. Tuomaristo koostuu henkilöistä, joilla on kokemusta kuntien kehitystoiminnasta, kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tai kyseiseen haasteeseen liittyvästä substanssialueesta.

Tuomaristo arvioi ratkaisuehdotusten paremmuusjärjestystä ja ansioita seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Ratkaisun vaikuttavuus

2. Ratkaisun innovatiivisuus

3. Ratkaisun skaalautuvuus.

Hankkeiden arviointiperusteet on kuvattu täydellisenä www.klash.fi sivustolla (11.04.2019 alkaen).

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/06/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: kyllä
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Valittujen tiimien kanssa laaditaan sopimus kilpailusta. Lähettämällä osallistumishakemuksen kilpailuun, ehdokas sitoutuu noudattamaan liitteenä (saatavilla www.klash.fi 11.04.2019 alkaen) olevan sopimuksen ehtoja.

Hankintailmoituksen liitteenä (saatavilla www.klash.fi 11.04.2019 alkaen) on alustava sopimusluonnos. Lähettämällä osallistumishakemuksen hakija sitoutuu sopimuksen ehtoihin.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Suomen Kuntaliitto ry
Postiosoite: Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/04/2019