Szolgáltatások - 163370-2018

17/04/2018    S74

Luxemburg-Luxembourg: A 2013/59/Euratom tanácsi irányelv által kijelölt kötelezettségekkel kapcsolatos törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések átültetésére vonatkozó nemzeti intézkedések elemzése

2018/S 074-163370

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Energy
Postai cím: European Commission — Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2530
Ország: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2013/59/Euratom tanácsi irányelv által kijelölt kötelezettségekkel kapcsolatos törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések átültetésére vonatkozó nemzeti intézkedések elemzése

Hivatkozási szám: ENER/D3/2018-162
II.1.2)Fő CPV-kód
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt célja a Európai Bizottság támogatása a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) nemzeti törvényekbe való átültetésére irányuló tagállami tevékenységek nyomon követése és értékelése során.

A nyertes ajánlattevőnek alapos elemzést kell végeznie az irányelv európai uniós tagállamok által a nemzeti jogi keretrendszerbe való átültetéséről. A nyertes ajánlattevő által jogi és szakmai szempontból elemzett információk és a levont következtetések alapján a Bizottságnak elegendő eszköz fog a rendelkezésére állni ahhoz, hogy minden egyes esetben döntést hozhasson az átültetés teljességéről és megfelelőségéről/helyességéről.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 780 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Euratom-Szerződés felhatalmazza az Európai Atomenergia-közösséget egységes alapvető biztonsági előírások létrehozására a munkavállalók és a lakosság ionizáló sugárzásból fakadó veszélyektől való védelme érdekében. Ennek megfelelően, a lakosság, a munkavállalók és a betegek legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében kidolgoztak egy átfogó európai sugárvédelmi jogszabálycsomagot.

2013-ban ezt a keretet a számos új és megerősített követelményt bevezető 2013/59/Euratom bizottsági irányelv korszerűsítette és megszilárdította, melynek uniós tagállamok általi átültetése és végrehajtása jelenleg is folyamatban van.

Az irányelv átültetésének határideje a 6.2.2018 dátumú nap volt. Az irányelv 106. sz. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy az előírt határidőn belül léptessék hatályba az irányelvnek történő megfeleléshez szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket, és közöljék ezeket a Bizottsággal.

A Bizottságnak ellenőriznie kell a nemzeti átültetési intézkedések teljességét és az irányelv meghatározott rendelkezéseinek való megfelelőségét a 28 tagállam mindegyikére vonatkozóan, azt követően, hogy az ilyen intézkedésekről a Bizottságot értesítették. Ebből következően, a Bizottság segítségnyújtás céljából keres a sugárvédelem területén speciális jogi és szakmai ismeretekkel rendelkező ajánlattevőt.

A szerződés a következő feladatokat tartalmazza:

1. feladat:

Az irányelv rendelkezéseinek megértése: A nyertes ajánlattevőnek tökéletesen értenie kell az irányelv valamennyi rendelkezését, azok jogi és szakmai sajátosságait a megfelelőségi értékelés tagállamok szintjén való következetességének biztosítása érdekében;

2. feladat:

A „prima facie” ellenőrzés: A nyertes ajánlattevőnek ellenőriznie kell, hogy az irányelv rendelkezéseit teljes körűen átültették-e a nemzeti jogba, és jeleznie kell, hogy az átültetés részleges vagy teljes-e;

3. feladat:

A megfelelőségértékelés: A nyertes ajánlattevőnek mélyreható jogi és szakmai elemzést kell készítenie arról, hogy a nemzeti átültetési intézkedések megfelelnek-e az irányelv rendelkezéseinek;

4. feladat:

Az irányelv átültetését szolgáló nemzeti jogalkotási intézkedések lefordítása: A nyertes ajánlattevő feladata az irányelvet átültető nemzeti jogi rendelkezések releváns részeinek angol nyelvre történő fordítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 780 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

Európai Bizottság, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2018