Szolgáltatások - 163863-2019

09/04/2019    S70    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Dánia-Koppenhága: A vegetáció fenológiai és produktivitásra irányuló nagy felbontású megfigyelése – biofizikai paraméterek – Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatás

2019/S 070-163863

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen K
NUTS-kód: DK011
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu

A felhasználói oldal címe: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A vegetáció fenológiai és produktivitásra irányuló nagy felbontású megfigyelése – biofizikai paraméterek – Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Fő CPV-kód
72300000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EEA a felelős a Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatása termékportfóliójának részét képező fenológiai összetevő végrehajtásáért. E pályázati felhívás célja olyan szolgáltatási keretszerződés kötése egy gazdasági szereplővel, amely a következőkre terjed ki: a Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatása keretében a vegetáció fenológiai és produktivitásra irányuló nagy felbontású megfigyelése megvalósításának részét képező termék-előállítás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, illetve más helyszíneken a Kopernikusz eseti megbeszélései esetén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jövőbeni nyertes ajánlattevőnek operatív szolgáltatásként a vegetációra vonatkozó fenológiai és produktivitásra irányuló nagy felbontású adatokat kell a végfelhasználók rendelkezésére bocsátania. Ez magában foglalja a vegetációra vonatkozó fenológiai komponens megvalósítását, működtetését, szállítását és promócióját az EEA nevében és az előre meghatározott végfelhasználói követelményeknek megfelelően. A következő feladatokat kell teljesíteni és a következő termékeket kell előállítani:

1) vegetációs indexek;

2) a fenológiai mutatók alkalmasságának értékelése;

3) évszak szerinti görbék;

4) fenológiai és produktivitásra vonatkozó paraméterek;

5) harmonizáció a Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatás globális összetevőjével;

6) adatterjesztés és -hozzáférés;

7) felhasználók általi igénybevétel (helpdesk, felhasználói találkozók/fórum szervezése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek egy, a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 24 (huszonnégy) hónap kezdeti időtartamra szóló szolgáltatási keretszerződést ítélnek oda, amely legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként 12 (tizenkét) hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014., 44. o.).

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/05/2019
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/05/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNIA

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson részt vehetnek a pályázók képviselői (pályázónként 1 képviselő). A részvételt előre, legkésőbb a 28.5.2019 dátumig kell jelezni az EEA közbeszerzési részlegénél a következő e-mail címen: procurement@eea.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Az EEA fenntartja a jogot arra, hogy az eredeti szerződés hatályba lépését követő 3 év során ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytasson új szolgáltatások nyújtására a jövőbeni nyertes ajánlattevővel, a költségvetési rendelet I. mellékletben található 11.1) pont második albekezdésének (e) pontja és 11.4) pont alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/04/2019