Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 163933-2017

29/04/2017    S84

Magyarország-Debrecen: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 084-163933

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 220 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., 4024 Debrecen, Piac u. 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési feladat a tervpályázati tervezési program alapján elkészült nyertes Pályamű alapján, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló generáltervezés. A továbbtervezés folyamán a nyertes pályaművet az alábbi szempontok alapján változtatni szükséges:

a) a Pályamű emeleti napozó teraszának két végében egy-egy bár elhelyezése szükséges a programábra 1) elemének megfelelően;

b) a Pályaműben szereplő úszómedence felőli vízfalon, egymástól független 10 db jacuzzi kialakítása szükséges a programábra 2) elemének megfelelően;

c) a Pályaműben szereplő vízfalakat a programábra 3) elemének megfelelően és mértékben zöld növényfalakkal kell (lehet) helyettesíteni;

d) a Pályaműben szereplő hullámmedencék helyén a programábra 4) elemének megfelelően családi élménymedence elhelyezése szükséges a rajzon javasolt méretekkel, amelyektől indokolt esetben el lehet térni. A hullámfunkció megtartását szükséges vizsgálni.

e) a tervezési terület nyugati oldalán a programábra 5) elemének megfelelően relaxációs sodrómendence elhelyezése szükséges;

f) szórakoztató informatikai rendszer betervezése szükséges.

A fenti változások a Pályamű átdolgozását teszik szükségessé. A nyertes Ajánlattevő az eredeti tervek átdolgozására is jogosulttá válik, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy az átdolgozással személyhez fűződő szerződő jogot is érint a mű egységének védelmére való tekintettel, és ennek érdekében az átdolgozás során köteles megkeresni az eredeti tervezőt (Bordás Péter É 01-4760).

A tervezési terület négy elkülöníthető részre az alábbiak szerint tagozódik:

Tervezési részterület Terület nagysága.

Strandlétesítmények elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület 56 067 m².

Szállodafejlesztés céljára biztosítandó szabad terület.

(épület, építmény nem, de pihenőfelület, sportpálya elhelyezhető) 8 649 m².

Tervezési határon belüli, a strand területéhez csatolni kívánt helyi védelmi terület (kizárólag sport, rekreációs és játszó funkciójú építmények létesíthetők) 18 103 m².

Fejlesztésbe bevonandó közterület a Pallagi úti sétánnyal 5 756 m².

A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása 2 516 m².

Tervezési terület összesen.

(levonva a tervezési területen meglévő, a tervezés tárgyát nem képező építmények alapterület) 91 091 m².

A fejlesztésbe bevonandó terület egy része helyi területi védelem alatt álló közpark. A fejlesztés eredményeként egy olyan közhasználatú létesítmény jön létre, mely egyidejűleg 5000-6000 fő befogadására alkalmas.

Az engedélyek beszerzésében való közreműködés és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Tervező feladata, a szakhatósági és engedélyezéssel kapcsolatos díjak a Megrendelőt terhelik.

Az engedélyezési tervdokumentációt 15 példányban kell teljesíteni a Megrendelő részére papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n). A kiviteli tervdokumentációt 8 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n).

A digitális szállítás követelményei:

— A teljes tervdokumentáció DWG vagy AcrobatReader (PDF) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.

— A dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:

— a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban;

— a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenértékű) formátumban;

— az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.

A részletes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A felhívás II.2.7) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő az engedélyes tervek vonatkozásában a szerződéskötését követő 210. nap, míg a kiviteli tervek tekintetében a jogerős engedély megszerzését követő 210. nap azzal, hogy ajánlattevő ezektől kedvezőbb teljesítési határidőre tehet ajánlatot az értékelési szempontok körében. A megadott 7 hónapos határidő az egyes tervek elkészítésének maximális határideje.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában /min. 120 nap, max. 210 nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában /min. 120 nap, max. 210 nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában /min. 120 nap, max. 210 nap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED, BREEAM, vagy DGNB) szakember bevonása (Nem / Igen, állandó munkatárs / Igen, nem állandó munkatárs) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építésügyi műszaki szakértő igénybevétele a teljesítés során (Igen/Nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 001-000492
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Kft.
Postai cím: Felső erdősor 3. 3. em. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 220 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— Építésügyi műszaki szakértői feladatok – Tartószerkezeti tervezői feladatok – Épületszerkezeti tervezői feladatok – Épületvillamossági tervezői feladatok – erősáram – Épületvillamossági tervezői feladatok – gyengeáram – Épületautomatika-rendszer tervezői feladatok – Elektroakusztikai tervezői feladatok – Sporttechnológiai tervezői feladatok – Medencetechnológiai tervezői feladatok – Kert- és tájépítész tervezői feladatok – Gázközmű tervezői feladatok – Viziközmű tervezői feladatok (víz, csatorna, kút) – Elektromos közmű tervezői feladatok – Tűzvédelmi szakmérnöki feladatok – Épületakusztikai tervezői feladatok – Környezetvédelmi tervezői feladatok – Akadálymentesítési szakértői feladatok – Közlekedés és forgalomtechnikai tervezői feladatok – Felvonótechnológiai tervezői feladatok – Geodéta – Talajmechanikai szakértői feladatok – Munkavédelmi tervezői feladatok – Költségelemző feladatok – Látványtervező feladatok.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma, Kkvt. szerinti minősítése:

1./ BORD Építész Stúdió Kft. (1068 Budapest, Felső erdősor 3. III/22.), adószám: 13739689-2-42.; kisvállalkozás;

2./ ARCHI-BAR Bt. (4031 Debrecen, István út 95. 6/50.), adószám: 20752716-2-09; mikrovállalkozás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2017