Supplies - 165427-2022

30/03/2022    S63

Lithuania-Visaginas: Industrial robots

2022/S 063-165427

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
National registration number: 255450080
Postal address: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Town: Visaginas
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
Postal code: 31152
Country: Lithuania
Contact person: Audrius Sipavičius
E-mail: sipavicius@iae.lt
Telephone: +370 52595464
Fax: +370 38624188
Internet address(es):
Main address: http://www.iae.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=623048
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=623048&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: VĮ IAE eksploatacijos nutraukimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nuotolinio valdymo išmontavimo mechanizmo (roboto) pirkimas

II.1.2)Main CPV code
42997300 Industrial robots
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkamas nuotolinio valdymo mechanizmas skirtas konstrukcijų ardymui, pjaustymui, smulkinimui ir pakrovimui.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
Main site or place of performance:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Description of the procurement:

Tiekėjas turi per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti į IAE vieną nuotolinio valdymo išmontavimo mechanizmą ir kartu teikiamą įrangą ir apmokyti darbuotojus juo dirbti.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto 1A.20/03/RCM.01 lėšomis

II.2.14)Additional information

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

2. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti

vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis

pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos

bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo

pašalinti iš pirkimo.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 2 procentai nuo Sutarties kainos eurais su PVM .

Turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,02 procento dydžio delspinigius.

Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas. Tarpiniai mokėjimai tiekėjui nemokami.

Galutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/05/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Postal address: Elektros g. 9
Town: Panevėžys
Postal code: 35175
Country: Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 45468765
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Postal address: Elektrinės g, 4 K47 Drūkšinių k.
Town: Visagino savivaldybė
Postal code: 31152
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/03/2022