Szolgáltatások - 165516-2020

07/04/2020    S69

Magyarország-Budapest: Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

2020/S 069-165516

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
E-mail: hegedusne.hovanszki.timea@mav.hu
Telefon: +36 305981195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
E-mail: hegedusne.hovanszki.timea@mav.hu
Telefon: +36 305981195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koronavírus elleni fertőtlenítés

Hivatkozási szám: EKR000297082020
II.1.2)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés időtartama alatt tervezett mennyiségek:

1. rész:

— Belső utasforgalmi (vizesblokk + egyéb) terület: 235 000 m2

— Teljes belső (utas + üzemi) terület: 512 000 m2

2. rész:

— Fertőtlenítő felületpermetezés és felmosás 129 450 darab

— Ózonos fertőtlenítés 5 490 darab

— Folyékony szappantartók kézfertőtlenítő hatású 18 000 darab

Folyékony szappannal való töltése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 920 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fertőtlenítési tevékenység MÁV Zrt. részére

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MÁV Zrt.

A járvány terjedésének aspecifikus megelőzését szolgálja a megfelelő és rendszeres takarítás. Ilyenkor gyakran az érintett felületek takarításának gyakoriságát növelni kell, de ezen kívül a takarítás az általános rend szerint történhet, a megfelelő takarítószerek előírásoknak megfelelő alkalmazásával. Speciális, szokásostól eltérő baktericid, fungicid, virucid hatású fertőtlenítő szerek alkalmazása indokolt.

Az emelt szintű takarítási feladatok tartalma:

— Általános takarítás, felületfertőtlenítés aktív klór tartalmú tisztító fertőtlenítőszerrel és alkohol tartalmú kéz-, és bőrfertőtlenítő folyadék adagolásával

— Ózonos zárófertőtlenítés

— Mobil kézfertőtlenítés vagy felületfertőtlenítés

— Belső utasforgalmi (vizesblokk + egyéb) terület: 235 000 m2

— Teljes belső (utas + üzemi) terület: 512 000 m2

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban írt információ technikai jellegű, a szerződés a járványügyi veszélyhelyzet feloldásától számított 30. napig, vagy amennyiben az hamarabb következik be, a keretösszeg kimerüléséig tart.

II.2.5) szerinti ár értékelési szempont további 5 alszempontból áll, melyet a felolvasólap tartalmaz.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fertőtlenítési tevékenység MÁV-START Zrt. részére

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MÁV-START Zrt.

Fertőtlenítő takarítás az az eljárás, amelynek alkalmazása során a vasúti kocsi helyiségeiben, azok burkolatain, felszerelési, berendezési tárgyain levő kórokozó mikroorganizmusokat fertőtlenítő-tisztító hatású szerek oldataival és mechanikus hatással kombinálva pusztítják el.

Speciális, baktericid, fungicid, virucid hatású fertőtlenítő szerek alkalmazása indokolt.

Az emelt szintű takarítási feladatok típusai, tartalma:

— Fertőtlenítő felületpermetezés és felmosás rendszeres végzése

— Ózonos fertőtlenítés – rendszeres és eseti végzése

— Fertőtlenítés meleg ködképzéssel – eseti megrendeléssel folyékony szappantartók kézfertőtlenítő hatású folyékony szappannal való töltése

— Fertőtlenítő felületpermetezés és felmosás 129 450 darab

— Ózonos fertőtlenítés 5 490 darab

— Folyékony szappantartók kézfertőtlenítő hatású 18 000 darab

Folyékony szappannal való töltése

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban írt információ technikai jellegű, a szerződés a járványügyi veszélyhelyzet feloldásától számított 30. napig, vagy amennyiben az hamarabb következik be, a keretösszeg kimerüléséig tart.

II.2.5) szerinti ár értékelési szempont további 18 alszempontból áll, melyet a felolvasólap tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A járvány terjedésének aspecifikus megelőzését szolgálja a megfelelő és rendszeres takarítás. Ilyenkor gyakran az érintett felületek takarításának gyakoriságát növelni kell, de ezen kívül a takarítás az általános rend szerint történhet, a megfelelő takarítószerek előírásoknak megfelelő alkalmazásával. Speciális, szokásostól eltérő baktericid, fungicid, virucid hatású fertőtlenítő szerek alkalmazása indokolt.

A rendkívüli feladatok végrehajtásához a takarítószemélyzet felkészítését egy magas szakmai képzettséggel rendelkező szakmai csoport által elkészített Technológiai és cselekvési terv alapján kell végezni.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:

a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (1) e) pontja és

b) a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) e) pontja.

Ajánlatkérők megrendelő Magyar Állammal kötött pályaműködtetési illetőleg vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződésben rögzített előírásoknak megfelelően köteles az ingatlanok, állomási és utasforgalmi terek illetőleg személyszállításhoz szükséges gördülőállomány takarítására, a közszolgáltatást igénybe vevő utasok és a munkavállalók egészségének megóvására.

Ajánlatkérők a fenti rendelkezéseknek való megfelelés érdekében közbeszerzési eljárás eredményeképpen hosszútávú szerződéseket kötöttek az érintett tevékenységek (a továbbiakban: Alaptakarítás) ellátására. A megkötött szerződések azonban csak az alapvető takarítási tevékenységekre vonatkoznak, pandémiás helyzetre vonatkozó takarítási tevékenységre átfogó jelleggel nem, illetőleg ehhez kapcsolódóan csak eseti szolgáltatásokat tartalmaznak.

A COVID-19 koronavírus járvány csoportos megbetegedések fázisába lépése azonban szükségessé teszi újabb intézkedések haladéktalan bevezetését és az emelt szintű takarítási és fertőtlenítési tevékenység azonnali elrendelését. A rendkívüli sürgősség a járvány terjedésére és az emelkedő fertőzött és áldozat létszámra tekintettel volt indokolt az emberi élet védelme érdekében.

A jogcímet és jogalapot mind a Közbeszerzési Hatóság, mind a Miniszterelnökség megvizsgálta és támogatta.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Fertőtlenítési tevékenység MÁV Zrt. részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 490 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 490 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Fertőtlenítési tevékenység MÁV-START Zrt. részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 430 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 430 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban közös ajánlatkérők: a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A rendelkezésre álló fedezet a szerződési keretösszegekre nyújt fedezetet, ezért az ajánlati árban szereplő egységárak azzal nincsenek korrelációban, az egységárak az eljárás bírálatát és az ajánlat értékelését szolgálták. A becsült érték és a szerződési érték a keretösszegnek megfelelően került meghatározásra, az egységárak szerinti lehívás a keretösszeget nem haladhatja meg.

Az eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő cégadatai:

Ajánlattevő neve: B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 05-10-000479

Adószám: 23480874-2-05

Székhely: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.

Az eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés során a Miniszterelnökségtől támogató ex ante minőségellenőrzési tanúsítványt kapott.

Az eljárás a Közbeszerzési Hatóság jogalap vizsgálatának megfelelt, a döntést a KH közzétette.

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz.: 00664)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat kérelem a Kbt. 148-149. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2020