Építési beruházás - 166315-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Mezőhegyes: Mezőgazdasági épületek kivitelezése

2018/S 075-166315

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK24612
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.menesbirtok.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.menesbirtok.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szarvasmarhatelep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és -tároló üzem kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45213240 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szarvasmarhatelep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és -tároló üzem kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213240 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
45210000 Magasépítési munka
45213241 Magtár kivitelezése
45213242 Tehénistállók kivitelezése
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45111100 Bontási munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
16000000 Mezőgazdasági gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőhegyes 0454/8 hrsz. és 805/8. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szarvasmarha telep vonatkozásában („A Feladat”):

Elvégzendő nem építési engedély köteles tevékenységek műszaki leírás szerint: kapu és kerítés építés, meglévő aggregátorház átalakítása, meglévő betegistálló átalakítása, meglévő 1-14 istálló, fejőház átalakítása.

Építési engedélyköteles tevékenységek nettó alapter.

Porta-mérlegház építés: 22,5 m².

Irodaház, szociális épület építés: 777,03 m².

Termelő istálló, tejház: 12 624,87 m².

Növendék istálló 1. átalakítás: 840 m².

Növendék istálló 2. bővítés: 1148,81 m².

Elletőistálló bővítés: 1130,35 m².

Fedett etetőtér 1. építés: 285,19 m².

Fedett etetőtér 2. építés: 261,49 m².

Szárazonálló istálló 1. építés: 281,48 m².

Szárazonálló istálló 2. építés: 248,48 m².

Szalmatároló építés: 38,44 m².

Gépszín építés: 371,28 m².

Tervezett almostrágya tároló építés: 2992 m².

Silótároló-építés: 6350,4 m².

Tervezett 7500 m3-es hígfázistároló-építés.

Takarmánytároló építése 5821,2 m².

Bontandó épületek: porta, asztalos műhely, gépkarbantartó műhely, 3 db szalmatároló, 4 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 001-000102
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Szarvasmarha telep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és -tároló üzem kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Eljárás eredménytelenségének az indoka:

A közbeszerzési eljárásban 2018. február 16. napján 10:00 órakor került sor a beérkezett ajánlatok bontására.

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét, az alábbiak szerint: nettó 11 450 320 050 Ft.

Az eljárásban két ajánlatot nyújtottak be az alábbiak szerint:

1.) Ajánlattevő neve és székhelye: West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

Egyösszegű nettó ajánlati átalányár az „A Feladat” vonatkozásában: Nettó 6 285 918 108 Ft.

Egyösszegű nettó ajánlati átalányár a „B Feladat” vonatkozásában: Nettó 9 693 861 996 Ft.

2.) Ajánlattevő neve és székhelye: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Egyösszegű nettó ajánlati átalányár az „A Feladat” vonatkozásában: Nettó 6 694 302 928 Ft.

Egyösszegű nettó ajánlati átalányár a „B Feladat” vonatkozásában: Nettó 9 908 148 831 Ft.

A fentiek alapján megállapítható, hogy mindkét benyújtott ajánlat meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát és értékelését nem végezte el.

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege [amelyet Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontása előtt közölt az Ajánlattevőkkel] nem elegendő a szerződés megkötéséhez.

II.)

Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:

1.) Ajánlattevő neve és székhelye: West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

Adószáma: 11469830-2-44.

2.) Ajánlattevő neve és székhelye: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Adószáma: 10738885-2-20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018