TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 166579-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 065-166579

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178002021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178002021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

P+R parkolók és B+R parkoló tervezése 1–4. rész

Hivatkozási szám: EKR000178002021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A budapesti elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése: P+R és B+R parkolók, buszfordulók tervezése

1. rész: az 1-es, a 30a, a 40a, és a 150-es vasútvonal 21 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén P+R és B+R bővítések megtervezése

2. rész: A 80a, 100-as és 120-as vasútvonal 14 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén legalább P+R és B+R bővítések megtervezése

3. rész: A 70-es vasútvonal 8 db agglomerációs és előváros állomásán/megállóhelyén P+R és B+R bővítések megtervezése

4. rész: A 70-es és 100-as vasútvonal 5 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén P+R parkolóház, valamint felszíni P+R és B+R bővítések megtervezése

A közbeszerzés háromezer P+R parkoló, valamint - a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára - legalább kétezer B+R kerékpártároló tervezésére került kiírásra. A fejlesztéssel duplájára növekszik az elővárosi vasútvonalak mellett a parkolóhelyek száma, így a Budapestre utazók közül többen válthatnak a légszennyező és forgalmi dugókat okozó autóról a gyors, környezet- és klímabarát vasútra.

Az elővárosokból és a külső kerületekből naponta egymillióan jönnek Budapest belső kerületeibe dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni. A közösségi közlekedés nem elég versenyképes, a szolgáltatások színvonala alacsony, ezért az utasok több mint kétharmada autóval érkezik.

A fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztésére a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ kidolgozta és idén februárban bemutatta a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS). A dokumentum meghatározza az átfogó, hosszú távú célokat és az elérésükhöz szükséges fejlesztéseket, új alapokra helyezi a vasút és a HÉV-ek szerepét Budapest és térsége életében. A Stratégia megvalósulás esetén 2040-ig, az átfogó és egymásra épülő, komplex beruházásoknak köszönhetően összességében 80 %-kal növekedhet az elővárosi vasútvonalakon utazók száma, ezzel párhuzamosan pedig nagy mértékben csökkenhet a fővárosba áramló autóforgalom.

Az autóforgalom csökkentése és a budapesti utak tehermentesítése érdekében célszerű az elővárosi kötöttpályás fejlesztést összekötni az érintett vasútállomások, megállóhelyek megközelíthetőségének javításával. A tervezésért felelős kormányzati Budapest Fejlesztési Központ a fővárosba vezető összes vasúti és HÉV-vonal agglomerációs állomásán és megállóhelyén felmérte az autós parkolási és kerékpáros tárolási igényeket. A BFK 108 településen, összesen 171 helyszínen vizsgálta, hogy hány parkoló- és tárolóhely van, mennyire lenne igény most, illetve, hogy a fejlesztések után mennyivel használnák többen a P+R és B+R-eket.

A most kiírt tervezési közbeszerzés nyolc vasútvonal, az 1-es hegyeshalmi, a 30a székesfehérvári, a 40a pusztaszabolcsi, a 70-es váci, a 80a hatvani, a 100a ceglédi, a 120a újszászi, a 150-es kunszentmiklósi vonalak elővárosi szakaszait érinti. Az érintett vonalak mentén az intézkedések hatására összességében megduplázódhatnak a P+R és B+R férőhelyek. A fejlesztés elősegíti, hogy a gépkocsit, kerékpárt a vasútállomáson lehessen hagyni, és az utasok vonattal folytassák útjukat. Annak érdekében pedig, hogy autó helyett már a vonathoz is közösségi közlekedéssel juthassanak el az utasok, a közbeszerzésen indulóknak azt is meg kell vizsgálniuk, hogy hol van szükség buszfordulók, buszmegállók tervezésére.

A csaknem ötven helyszínen 2022-ig készülhetnek el a parkolók engedélyezési és kivitelei tervei.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. rész: 1, 30a, 40a, 150 vv. mentén P+R, B+R bőv.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm.határozatban a fővárosi agglomeráció és Budapest városcentruma közötti rendszeres helyközi hivatásforgalom során az egyéni gépjármű-közlekedés kedvezőtlenül magas arányának csökkentése és Budapest közúthálózatának tehermentesítése érdekében egyetért a kombinált közlekedési módok lehetőségeinek továbbfejlesztésével. A fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasútvonalak használatának ösztönzése érdekében egyetért a vasútállomásokon és megállóhelyeken a P+R parkolók és B+R tárolók jelenleg rendelkezésre álló kapacitásának bővítésével, P+R parkolók esetében nagyságrendileg 3000 új férőhely, B+R tárolók esetében nagyságrendileg 2000 új tárolóhely létrehozásának előkészítésével (tervezés), a ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók létesítésének előkészítésével (tervezés), valamint a kerékpárral ingázók arányának növelése érdekében átfogó budapesti agglomerációs kerékpárhálózatfejlesztési stratégia készítésével.

A fejlesztés intézkedési fókuszában elsősorban a P+R parkoló és B+R tároló kapacitások bővítése, illetve a vasúti állomások és megállóhelyek kerékpárral való megközelíthetőségének és hálózati fejlesztési lehetőségeinek stratégiája áll. Emellett a tervezés során az érintett szervezetek bevonásával vizsgálandó, hogy mely állomások, megállóhelyek környezetében érdemes autóbusz megállóhely vagy - forduló kiépítése, vizsgálandó továbbá a rövid idejű K+R parkolóhelyek építhetősége is. Elsőrendű cél a P+R és B+R kapacitások nagyságrendi növelése. A tervezés során helyszínenként vizsgálandó az autóbuszos közlekedést szervező cégekkel egyeztetve, a helyszíni adottságok figyelembe vételével állomási autóbusz-megállóhelyek kialakítása, illetve a meglévők számának bővítése, ahol lehetséges közös autóbusz-vasúti peronok kialakításával szükség esetén az autóbuszok megfordulását biztosító fordulók kialakítása.

A fejlesztési igényekhez igazodva a tervezési feladat (ezen részajánlattétellel együtt) összesen négy részajánlattételből áll.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „1. rész: 1, 30a, 40a, 150 vv. mentén P+R és B+R bővítések” tárgyában

A Nyertes Ajánlattevő feladatai a következők:

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése,

— Koncepcióterv készítése,

— Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,

— Tender dokumentáció készítése,

— egyéb, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok (pl.: a teljeskörű engedélyeztetés, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése).

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A (fent felsorolt részfeladatokat tartalmazó) tervezési feladat összesen 21 db állomás/megállóhely környezetében legalább 1024 férőhelyes új P+R és 730 férőhelyes új B+R felszíni parkoló tervezését, valamint a jelenleg előrelátható információk alapján legalább 2 db autóbusz-megállóhely és/vagy autóbuszforduló tervezését foglalja magában.

AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a Szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet (hazai költségvetési forráson kívül) más forrásból módjában áll biztosítani.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, AF III.1.3) M.2.1. szerinti szakemberen kívüli, plusz 1 fő KÉ-K terv. jog.-gal és min. (jogs.szerz.utáni) 24 hónap közút tervezési tap.-tal rend. tervező bev. (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, 1 fő közl.mérn. végz.-gel, KÉ-KK terv. jog.-gal (vagy azzal egyenértékű tap.-tal; a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 17 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 510 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. rész: 80a, 100 és 120 vv. mentén P+R, B+R bőv.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm.határozatban a fővárosi agglomeráció és Budapest városcentruma közötti rendszeres helyközi hivatásforgalom során az egyéni gépjármű-közlekedés kedvezőtlenül magas arányának csökkentése és Budapest közúthálózatának tehermentesítése érdekében egyetért a kombinált közlekedési módok lehetőségeinek továbbfejlesztésével. A fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasútvonalak használatának ösztönzése érdekében egyetért a vasútállomásokon és megállóhelyeken a P+R parkolók és B+R tárolók jelenleg rendelkezésre álló kapacitásának bővítésével, P+R parkolók esetében nagyságrendileg 3000 új férőhely, B+R tárolók esetében nagyságrendileg 2000 új tárolóhely létrehozásának előkészítésével (tervezés), a ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók létesítésének előkészítésével (tervezés), valamint a kerékpárral ingázók arányának növelése érdekében átfogó budapesti agglomerációs kerékpárhálózatfejlesztési stratégia készítésével.

A fejlesztés intézkedési fókuszában elsősorban a P+R parkoló és B+R tároló kapacitások bővítése, illetve a vasúti állomások és megállóhelyek kerékpárral való megközelíthetőségének és hálózati fejlesztési lehetőségeinek stratégiája áll. Emellett a tervezés során az érintett szervezetek bevonásával vizsgálandó, hogy mely állomások, megállóhelyek környezetében érdemes autóbusz megállóhely vagy - forduló kiépítése, vizsgálandó továbbá a rövid idejű K+R parkolóhelyek építhetősége is. Elsőrendű cél a P+R és B+R kapacitások nagyságrendi növelése. A tervezés során helyszínenként vizsgálandó az autóbuszos közlekedést szervező cégekkel egyeztetve, a helyszíni adottságok figyelembe vételével állomási autóbusz-megállóhelyek kialakítása, illetve a meglévők számának bővítése, ahol lehetséges közös autóbusz-vasúti peronok kialakításával szükség esetén az autóbuszok megfordulását biztosító fordulók kialakítása.

A fejlesztési igényekhez igazodva a tervezési feladat (ezen részajánlattétellel együtt) összesen négy részajánlattételből áll.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „2. rész: 80a, 100 és 120 vv. mentén P+R, B+R bővítések” tárgyában

A Nyertes Ajánlattevő feladatai a következők:

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése,

— Koncepcióterv készítése,

— Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,

— Tender dokumentáció készítése,

— egyéb, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok (pl.: a teljeskörű engedélyeztetés, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése).

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A (fent felsorolt részfeladatokat tartalmazó) tervezési feladat összesen 14 db állomás/megállóhely környezetében legalább 915 új férőhely P+R és 620 db új B+R felszíni parkoló tervezését, valamint legalább 2 db autóbusz-megállóhely és/vagy autóbuszforduló tervezését foglalja magában.AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a Szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet (hazai költségvetési forráson kívül) más forrásból módjában áll biztosítani.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, AF III.1.3) M.2.1. szerinti szakemberen kívüli, plusz 1 fő KÉ-K terv. jog.-gal és min. (jogs.szerz.utáni) 24 hónap közút tervezési tap.-tal rend. tervező bev. (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, 1 fő közl.mérn. végz.-gel, KÉ-KK terv. jog.-gal (vagy azzal egyenértékű tap.-tal; a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 14 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 417 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. rész: 70 vv. mentén P+R, B+R bővítések

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm.határozatban a fővárosi agglomeráció és Budapest városcentruma közötti rendszeres helyközi hivatásforgalom során az egyéni gépjármű-közlekedés kedvezőtlenül magas arányának csökkentése és Budapest közúthálózatának tehermentesítése érdekében egyetért a kombinált közlekedési módok lehetőségeinek továbbfejlesztésével. A fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasútvonalak használatának ösztönzése érdekében egyetért a vasútállomásokon és megállóhelyeken a P+R parkolók és B+R tárolók jelenleg rendelkezésre álló kapacitásának bővítésével, P+R parkolók esetében nagyságrendileg 3000 új férőhely, B+R tárolók esetében nagyságrendileg 2000 új tárolóhely létrehozásának előkészítésével (tervezés), a ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók létesítésének előkészítésével (tervezés), valamint a kerékpárral ingázók arányának növelése érdekében átfogó budapesti agglomerációs kerékpárhálózatfejlesztési stratégia készítésével.

A fejlesztés intézkedési fókuszában elsősorban a P+R parkoló és B+R tároló kapacitások bővítése, illetve a vasúti állomások és megállóhelyek kerékpárral való megközelíthetőségének és hálózati fejlesztési lehetőségeinek stratégiája áll. Emellett a tervezés során az érintett szervezetek bevonásával vizsgálandó, hogy mely állomások, megállóhelyek környezetében érdemes autóbusz megállóhely vagy - forduló kiépítése, vizsgálandó továbbá a rövid idejű K+R parkolóhelyek építhetősége is. Elsőrendű cél a P+R és B+R kapacitások nagyságrendi növelése. A tervezés során helyszínenként vizsgálandó az autóbuszos közlekedést szervező cégekkel egyeztetve, a helyszíni adottságok figyelembe vételével állomási autóbusz-megállóhelyek kialakítása, illetve a meglévők számának bővítése, ahol lehetséges közös autóbusz-vasúti peronok kialakításával szükség esetén az autóbuszok megfordulását biztosító fordulók kialakítása.

A fejlesztési igényekhez igazodva a tervezési feladat (ezen részajánlattétellel együtt) összesen négy részajánlattételből áll.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „3. rész: 70 vv. mentén P+R, B+R bővítések” tárgyában

A Nyertes Ajánlattevő feladatai a következők:

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése,

— Koncepcióterv készítése,

— Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,

— Tender dokumentáció készítése,

— egyéb, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok (pl.: a teljeskörű engedélyeztetés, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése).

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A (fent felsorolt részfeladatokat tartalmazó) tervezési feladat összesen 8 db állomás/megállóhely környezetében legalább 640 férőhelyes új P+R és 310 férőhelyes új B+R felszíni parkoló tervezését, valamint a jelenleg előrelátható információk alapján legalább 2 db autóbusz-megállóhely és/vagy autóbuszforduló tervezését foglalja magában.

AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a Szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet (hazai költségvetési forráson kívül) más forrásból módjában áll biztosítani.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, AF III.1.3) M.2.1. szerinti szakemberen kívüli, plusz 1 fő KÉ-K terv. jog.-gal és min. (jogs.szerz.utáni) 24 hónap közút tervezési tap.-tal rend. tervező bev. (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A szerz. telj. részt vevő, 1 fő közl.mérn. végz.-gel, KÉ-KK terv. jog.-gal (vagy azzal egyenértékű tap.-tal; a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 12 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 357 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4. rész:70és100vv.mentén P+R park.h., P+R,B+R bőv.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm.határozatban a fővárosi agglomeráció és Budapest városcentruma közötti rendszeres helyközi hivatásforgalom során az egyéni gépjármű-közlekedés kedvezőtlenül magas arányának csökkentése és Budapest közúthálózatának tehermentesítése érdekében egyetért a kombinált közlekedési módok lehetőségeinek továbbfejlesztésével. A fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasútvonalak használatának ösztönzése érdekében egyetért a vasútállomásokon és megállóhelyeken a P+R parkolók és B+R tárolók jelenleg rendelkezésre álló kapacitásának bővítésével, P+R parkolók esetében nagyságrendileg 3000 új férőhely, B+R tárolók esetében nagyságrendileg 2000 új tárolóhely létrehozásának előkészítésével (tervezés), a ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók létesítésének előkészítésével (tervezés), valamint a kerékpárral ingázók arányának növelése érdekében átfogó budapesti agglomerációs kerékpárhálózatfejlesztési stratégia készítésével.

A fejlesztés intézkedési fókuszában elsősorban a P+R parkoló és B+R tároló kapacitások bővítése, illetve a vasúti állomások és megállóhelyek kerékpárral való megközelíthetőségének és hálózati fejlesztési lehetőségeinek stratégiája áll. Emellett a tervezés során az érintett szervezetek bevonásával vizsgálandó, hogy mely állomások, megállóhelyek környezetében érdemes autóbusz megállóhely vagy - forduló kiépítése, vizsgálandó továbbá a rövid idejű K+R parkolóhelyek építhetősége is. Elsőrendű cél a P+R és B+R kapacitások nagyságrendi növelése. A tervezés során helyszínenként vizsgálandó az autóbuszos közlekedést szervező cégekkel egyeztetve, a helyszíni adottságok figyelembe vételével állomási autóbusz-megállóhelyek kialakítása, illetve a meglévők számának bővítése, ahol lehetséges közös autóbusz-vasúti peronok kialakításával szükség esetén az autóbuszok megfordulását biztosító fordulók kialakítása.

A fejlesztési igényekhez igazodva a tervezési feladat (ezen részajánlattétellel együtt) összesen négy részajánlattételből áll.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „4. rész: 70 és 100 vv. mentén P+R parkolóház, és P+R, B+R bővítések” tárgyában

A Nyertes Ajánlattevő feladatai a következők:

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése,

— Koncepcióterv készítése,

— Engedélyezési terv elkészítése,

— Kiviteli terv elkészítése

— Tender dokumentáció készítése,

— egyéb, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok (pl.: a teljeskörű engedélyeztetés, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése).

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A (fent felsorolt részfeladatokat tartalmazó) tervezési feladat összesen 5 db állomás/megállóhely környezetében legalább 1328 férőhelyes P+R parkolóhely és 560 férőhelyes új B+R férőhely tervezését, valamint a jelenleg előrelátható információk alapján legalább 2 db autóbusz-megállóhely és/vagy autóbuszforduló tervezését foglalja magában. A P+R parkolóhelyek esetén 1126 db parkolóházban elhelyezett parkoló tervezése a feladat, meglévő parkolók felültervezésével, valamint 202 felszíni P+R tervezése a feladat, melyekből tervezetten új P+R férőhely 688 db.

AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a Szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet (hazai költségvetési forráson kívül) más forrásból módjában áll biztosítani.

Részletinf. az AD III. kötetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő tájépítész végzettséggel, K tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 17
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő HI-V és HI-VN tervezői rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 17
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő közlekedésmérnök végzettséggel, KÉ-KK tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem) / Súlyszám: 16
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 17hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 511 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. (2021.02.01. napjától hatályos) 62. § (1) bek. c) pont és a 321/2015. (X. 30.) KR. (2021.02.01. napjától hatályos) 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban valószereplés követelményét.

SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

A 4. rész tekintetében az utóbbiaktól eltérően alkalmasnak minősül az Ajánlattevő akkor is, ha a Magyar Mérnöki Kamara VAGY a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában szerepel.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:

AT köteles csatolni:

P1) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. c): a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.

321/2015. KR. 19. § (3) és (5) bek. + Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. ha a felhívás feladását megelőző 2, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, alábbiak szerint meghatározott teljes árbevétellel nem rendelkezik, vagyis ha:

— az 1. rész tekintetében a vizsgált időszakban az összesített nettó teljes árbevétele nem éri el a nettó 200 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó kettőszázmillió Ft-ot,

— a 2. rész tekintetében a vizsgált időszakban az összesített nettó teljes árbevétele nem éri el a nettó 200 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó kettőszázmillió Ft-ot,

— a 3. rész tekintetében a vizsgált időszakban az összesített nettó teljes árbevétele nem éri el a nettó 160 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó egyszázhatvanmillió Ft-ot,

— a 4. rész tekintetében a vizsgált időszakban az összesített nettó teljes árbevétele nem éri el a nettó 200 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó kettőszázmillió Ft-ot.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

Karakterkorlát okok miatt az AF III.1.3.) pont folytatása:

4. rész tekintetében:

M2.1.) Legalább 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 266. Kr.) 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 2. pont szerinti É (Építészeti tervezési terület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap), építészeti tervezés területén (jogosultságszerzést követően) szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezetővel,

VAGY az előírt (É) jogosultság hiánya esetén:

Min. 1 fő okleveles építészmérnök végzettséggel és/vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább 2 év (24 hónap) építészeti tervezési szakmai tapasztalattal és ezen felül továbbá min 3 év (36 hónap) építészeti tervezési területen szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezető szakemberrel.

Projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan szakmai tapasztalatát érti az AK, amely kiterjed a projekt teljes körű tervezésének irányítására.

ÉS

M2.2.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 31. pont szerinti T-É (Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület) jogosultsággal vagy a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 30. pont szerinti T (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal és min. 2 éves (24 hónap) statikus tervezői területen (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (T-É) jogosultság hiánya esetén:

Min 1 fő okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 2 éves (24 hónap) statikus tervezői területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

VAGY az előírt (T) jogosultság hiánya esetén:

Min 1 fő okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 2 éves (24 hónap) statikus tervezői területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

ÉS

M.2.3.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Településtervezés) 2. pont szerinti TT (Településtervezési szakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap) településtervezés, illetve településrendezés területén (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (TT) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles településmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 éves (36 hónap) illetve településrendezés területén (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal

ÉS

M2.4.) Legalább 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 266. Kr.) 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 9. pont szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap), közút tervezése területén (jogosultságszerzést követően) szerzett közlekedéstervező szakemberrel,

VAGY az előírt (KÉ-K) jogosultság hiánya esetén:

Min. 1 fő okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel és/vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább 3 év (36 hónap) közúttervezési szakmai tapasztalattal és ezen felül továbbá min 3 év (36 hónap) közúttervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal VAGY

Min. 1 fő közlekedés-építőmérnök végzettséggel és/vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább 5 év (60 hónap) közúttervezési szakmai tapasztalattal és ezen felül továbbá min 3 év (36 hónap) közúttervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező közlekedéstervező szakemberrel.

Projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan szakmai tapasztalatát érti az AK, amely kiterjed a projekt teljes körű tervezésének irányítására.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) É

O M2.2.) T-É vagy T

O M2.3.) TT

O M2.4.) KÉ-K

Amennyiben több részajánlattételi körre vonatkozóan nyújt be ajánlatot az ajánlattevő, úgy az 1-4. rész tekintetében külön-külön M.2.4. pont szerinti szakembert kell bemutatnia, azonban az M.2.3. pont szerinti szakember tekintetében megengedett a részek közötti átfedés (azaz 1 fő M.2.3. pont szerinti szakember megajánlható az összes rész vonatkozásában).

Mindegyik részben irányadóak az alábbi, szakember követelményekkel kapcsolatos szabályok:

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető (azzal az eltéréssel, hogy az 1-3. részajánlat M.2.2., M.2.3, M2.4. pont és a 4. részajánlat M.2.3. pont szerinti szakemberek tekintetében megengedett az átfedés a részek között).

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal a fentiek szerint).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M.3. Alkalmatlan az AT, ha az AF feladását megelőző három évben (36 hónap) statisztikai állományi létszáma nem érte el a 10 főt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:

AT köteles csatolni:

M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható (az M.1.1.–M.1.4. pontokban előírt referenciánként) egy, vagy több szerződés keretében teljesített referenciával.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

M3) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. h) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 36 hónapban a statisztikai állományi létszámáról készült kimutatással/nyilatkozattal.

Az M.1.–M.3. szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az alábbi szabályok irányadóak:

A Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:

1-3. rész tekintetében:

M.1.1): min 300 férőhelyet tartalmazó felszíni P+R vagy más, közforgalom számára elérhető parkoló(k) engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referencia;

ÉS

M.1.2): min 1 db autóbusz-megállóhely vagy autóbuszforduló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referencia.

A fenti M.1.1.-M.1.2. pontok alatt meghatározott referenciakövetelmények 1 v. több referenciaszerződésre való hivatkozás útján (azzal, hogy az M.1.1. referencia maximum 5 db referenciaszerződés útján igazolható, továbbá az M.1.1. referencia esetében min 1 db referenciának egy helyszínen, egy parkolóterületen legalább 70 férőhelyes parkoló terveinek elkészítésére kell vonatkoznia). Ilyen mennyiségi megkötést nem támaszt AK az M.1.2. referencia kapcsán). A referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával) igazolhatóak. Ugyanazon referencia/referenciák felhasználható(ak) az M.1.1.-M.1.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az eljárás 1-3. részei vonatkozásában.

4. rész tekintetében:

M.1.1): min 100 db személygépkocsi elhelyezésére alkalmas, felszín fölötti, önálló vagy más rendeltetési egységgel közös épülettömegben elhelyezett, fedett parkoló létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referencia;

ÉS

M.1.2): min 1 db autóbusz-megállóhely vagy autóbuszforduló engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referencia.

A fenti M.1.1.-M.1.2. pontok alatt meghatározott referenciakövetelmények 1 v. több referenciaszerződésre való hivatkozás útján (azzal, hogy az M.1.1. referencia maximum 3 db referenciaszerződés útján igazolható. Ilyen mennyiségi megkötést nem támaszt AK az M.1.2. referencia kapcsán). A referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával) igazolhatóak.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

1-3. rész tekintetében:

M2.1.) Legalább 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 266. Kr.) 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 9. pont szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap), közút tervezése területén (jogosultságszerzést követően) szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezetővel,

VAGY az előírt (KÉ-K) jogosultság hiánya esetén:

Min. 1 fő okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel és/vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább 3 év (36 hónap) közúttervezési szakmai tapasztalattal és ezen felül továbbá min 3 év (36 hónap) közúttervezési területen szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal VAGY

Min. 1 fő közlekedés-építőmérnök végzettséggel és/vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább 5 év (60 hónap) közúttervezési szakmai tapasztalattal és ezen felül továbbá min 3 év (36 hónap) közúttervezési területen szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkező projektvezető szakemberrel.

Projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan szakmai tapasztalatát érti az AK, amely kiterjed a projekt teljes körű tervezésének irányítására.

ÉS

M2.2.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Településtervezés) 2. pont szerinti TT (Településtervezési szakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap) településtervezés, illetve településrendezés területén (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (TT) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles településmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 éves (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember

ÉS

M2.3.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Építészeti-műszaki tervezés) 4. pont szerinti K (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultsággal és min. 2 éves (24 hónap) táj- és kertépítészeti tervezés területén (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (K) jogosultság hiánya esetén:

Min. 1 fő táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök VAGY okleveles tájépítész mérnök VAGY okleveles tájépítész végzettséggel VAGY ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

ÉS

M2.4.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Építészeti-műszaki tervezés) 16. szerinti HI-V (Hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület) és 17. pontja szerinti HI-VN (Hírközlési építmények tervezési szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterülete) jogosultsággal,

VAGY az előírt (HI-V és HI-VN) jogosultság hiánya esetén:

Min. 1 fő okleveles villamosmérnök vagy okleveles mérnök informatikus vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal,

VAGY min. 1 fő villamosmérnök vagy mérnök- informatikus vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK vagy a MÉK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) KÉ-K

O M2.2.) TT

O M2.3.) K

O M2.4.) HI-V és HI-VN

Amennyiben több részajánlattételi körre vonatkozóan nyújt be ajánlatot az ajánlattevő, úgy az 1-4. rész tekintetében külön-külön M.2.1. pont szerinti szakembert kell bemutatnia, azonban az M.2.2., M.2.3, M2.4. pont szerinti szakember tekintetében megengedett a részek közötti átfedés (azaz 1 fő M.2.2. M.2.3, M2.4. pont szerinti szakember megajánlható az összes rész vonatkozásában).

Karakterkorlát okok miatt ezen szerkezeti egység az AF III.1.2) pont mimimumkövetelmények rovatában folytatódik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK az összes (4) rész tekintetében az alábbi teljesítési feltételeket írja elő:

Kötbérek: késedelmi (0,5%/nap, max 20 %), szerződésszegési (max 2,5 %), meghiúsulási (max 20 %) (a Szerződéstervezetben foglaltak szerint)

Biztosítékok: 5 % teljesítési biztosíték, 5 % jóteljesítési biztosíték a Szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A teljesítést az Ajánlatkérő a Kbt. 2021.02.01. napjától hatályos 135. § (1) bekezdésére is figyelemmel 8 napon belül köteles igazolni. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).

Előleget nem biztosít az AK.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-okés különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 30 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.

Részszámlák (az 1-3. részek tekintetében): 4 részszámla (2 %-5 %-23 %-45 %) és 1 végszámla (25 %) az alábbiak szerint:

— 1. részszámla: a kapcsolódó feladat: Tervezési előkészítő feladatok elvégzése. A számlázható díj: 2 %,

— 2. részszámla: a kapcs. fel.: Településrendezési eszközök készítéséhez szükséges dokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére. A számlázható díj: 5 %,

— 3. részszámla: a kapcs. fel.: Bírálati koncepcióterv elkészítése és bemutatása, Koncepcióterv elkészítése és bemutatása. A számlázható díj: 23 %,

— 4. részszámla: a kapcs. fel.: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv bírálati dokumentáció elkészítése, Egyesített engedélyezési és kiviteli terv végleges dokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, minden érintett által jóváhagyott Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetői Lehatárolási helyszínrajzzal együtt. A számlázható díj: 45 %,

— Végszámla (5. részszámla): a kapcs. fel.: Összes jogerős engedély megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást. Az építési engedélyben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” engedélyezési tervdokumentáció leszállítása Megrendelő felé. Tenderdokumentációval együtt. A számlázható díj: 25 %.

Részszámlák (a 4. rész tekintetében): 6 részszámla (2 %-3 %-10 %-30 %-5 %-30 %) és 1 végszámla (20 %) az alábbiak szerint:

— 1. részszámla: a kapcs. fel.: Tervezési előkészítő feladatok elvégzése. A számlázható díj: 2 %,

— 2. részszámla: a kapcs. fel.: a kapcsolódó feladat: Településrendezési eszközök készítéséhez szükséges dokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére. A számlázható díj: 3 %,

— 3. részszámla: a kapcs. fel.: a kapcsolódó feladat: Bírálati koncepcióterv elkészítése és bemutatása, Koncepcióterv elkészítése és bemutatása. A számlázható díj: 10 %,

— 4. részszámla: a kapcs. fel.: a kapcsolódó feladat: Engedélyezési terv bírálati dokumentáció elkészítése, Engedélyezési terv végleges dokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, minden érintett által jóváhagyott Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetői Lehatárolási helyszínrajzzal együtt. A számlázható díj: 30 %,

— 5. részszámla: a kapcs. fel.: a kapcsolódó feladat: Összes jogerős engedély megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást. Az építési engedélyben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” engedélyezési tervdokumentáció leszállítása Megrendelő felé. A számlázható díj: 5 %,

— 6. részszámla: a kapcs. fel.: Kiviteli terv bírálati dokumentáció elkészítése, Kiviteli terv végleges dokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően. A számlázható díj: 30 %,

— Végszámla (7. részszámla): a kapcs. fel.: Összes jogerős engedély megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást. Az kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó engedélyekben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” kiviteli tervdokumentáció leszállítása Megrendelő felé. Tenderdokumentációval együtt. A számlázható díj: 20 %.

A fenti %-os arányok a teljes nettó ajánlati ár vonatkozásában értendőek.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/05/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178002021/reszletek)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az alábbi Ajánlatkérői előírások az összes (4) rész tekintetében irányadóak:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatot.

7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1., P.1., M.1., M.2., M.3.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:

A szerződés teljesítésének minőségét növelő szakemberek megléte, Súlyszám: 50,

Alszempontok 1-3. részajánlattétel esetén:

1. A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) pont M.2.1. pont szerinti szakemberen kívüli, további 1 fő KÉ-K tervezői jogosultsággal és min. 24 hónap közút tervezése területén (jogosultságszerzést követően) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonása (Igen/Nem), Súlyszám:25,

2. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő közlekedésmérnök végzettséggel, KÉ-KK tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem), Súlyszám: 25.

Alszempontok 4. részajánlattétel esetén:

1. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő tájépítész végzettséggel, K tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem), Súlyszám: 17,

2. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő HI-V és HI-VN tervezői rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem), Súlyszám: 17.

3. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő közlekedésmérnök végzettséggel, KÉ-KK tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása (Igen/Nem), Súlyszám: 16.

A fenti (mindegyik részre irányadó) I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A fenti 1-3. rész szerinti II.1.-II.2.és 4. rész szerinti II.1.-II.3. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének B. pont A pontja szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. Az II.1.-II.3. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának.

12) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

14) FAKSZ: dr. Sirály Katalin, lajstromszám: 00365.

15) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (a Szerződéses feladatok teljesítési véghatáridejétől számított 36 hónapig érvényes kb. tárgya szerinti tervezői. tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kárév) szóló AT nyil. (az opcionális teljeskörű kiviteli terv megrendelése esetén a kiviteli tervkészítési határidő leteltétől számított 36 hónapig meghosszabbítandó a felelősségbiztosítási kötvény érvényességi ideje).

16) Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő (EKR felületen lévő űrlap kitöltésével képzett) nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlatkérő által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az ajánlati biztosítékot.

17) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel az értékelési rangsor 1. helyén álló ajánlat vonatkozásában végzi el az esetleges árindokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.

18) AK az elj.-ban, való részvételt részenként 1 000 000 Ft összegű aj. bizt. nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz. Az aj. bizt. rendelkezésre bocsátásának igazolásából egyértelműen ki kell derülnie, hogy melyik részre szól.Továbbá közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése is irányadó, mely szerint „Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.”

Karakterkorlát okok miatt ezen szerkezeti egység 19)-25) pontjai az AF VI.4.3) pontjában vannak feltüntetve.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

Karakterkorlát okok miatt az AF VI.3) pont folytatása:

19) Ajánlatkérő jelzi, hogy az Ajánlati Felhívás II.2.1) és egyéb pontjaiban karakterkorlátok miatt adta meg a következő tartalommal az eljárás megnevezését: „A budapesti elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése: P+R és B+R parkolók, buszfordulók tervezése

1. rész: az 1-es, a 30a, a 40a, és a 150-es vasútvonal 21 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén P+R és B+R bővítések megtervezése

2. rész: A 80a, 100-as és 120-as vasútvonal 14 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén legalább P+R és B+R bővítések megtervezése

3. rész: A 70-es vasútvonal 8 db agglomerációs és előváros állomásán/megállóhelyén P+R és B+R bővítések megtervezése

4. rész: A 70-es és 100-as vasútvonal 5 db agglomerációs és elővárosi állomásán/megállóhelyén P+R parkolóház, valamint felszíni P+R és B+R bővítések megtervezése”. A közbeszerzési dokumentumokban is ez utóbbi, teljes megnevezést alkalmazza Ajánlatkérő.

20) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

21) Jótállás kötelezően elvárt mértéke (szerződéses feltétel): 36 hó. A jótállási köt. kezdete az utolsó szerződéses feladat megrendelői teljesítésigazolását követő nap.

22) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott, értékelt szakemberek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az érintett értékelési szempont megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át. E tekintetben felhívja a figyelmet az AK a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára és a Kbt. 71. § (9a) bekezdésére.

23) A Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltak alapján AK az 1–3. részajánlati körökben kizárólag a nyertes AT (vagy nyertes közös AT-k egyike) által ellátandó, alapvető fontosságú feladatként nevesíti az útépítési tervezési és forgalomtechnikai szakági tervezési munkarészeket. Ez utóbbi feladatokra tilos alvállalkozót vagy kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.

24) A Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltak alapján AK a 4. részajánlati körben kizárólag a nyertes AT (vagy nyertes közös AT-k egyike) által ellátandó, alapvető fontosságú feladatként nevesíti az építészeti szakági tervezési munkarészeket. Ez utóbbi feladatokra tilos alvállalkozót vagy kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.

25) Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti EKR nyilatkozatot az AF és egyéb közbesz. dok.-ok feltételeinek elfogadására, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ezen nyilatkozat segítségével nyilatkozik AT a fenti 23)–24) pont szerinti feltételek elfogadásáról is.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2021