Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 167061-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 075-167061

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: info@ceutender.eu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerz.az„M8 gyorsforg. út M7-Dunaújv.ésDunavecse-Kecskemét közötti sz-án körny.hat.tan.és tan.tervkész.,tov.eng.iéskivit.tervkész.tov.eng.és kivit.terv készítése tárgyában

Hivatkozási szám: A008.08.11; A008.08.13; A008.08.15; A008.10.11; A008.10.13; A008.10.15
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 1. rész
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

— Előzetes Régészeti Dokumentáció,

— Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

— Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

— Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

— koronaszélesség: 20 m,

— forgalmi sávok száma: 2x2,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

— padkaszélesség: 1,5 m,

— burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik szükségessé.

— Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, módosítása, ERD készítése,

— Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 42
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 2. rész
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

— Előzetes Régészeti Dokumentáció,

— Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

— Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

— Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

— koronaszélesség: 20 m,

— forgalmi sávok száma: 2x2,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

— padkaszélesség: 1,5 m,

— burkolatszélesség: 2x8 m.

A szakaszon tervezetten 3 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik szükségessé.

— Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, módosítása, ERD készítése,

— Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 42
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.(mindkét rész tekintetében).

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. (mindkét rész tekintetében).

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.(mindkét rész tekintetében).

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.(mindkét rész tekintetében).

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64. §-ában és a 74. § (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: (mindkét rész tekintetében)

Az alkalmasság minimumkövetelményei: (mindkét rész tekintetében).

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: (mindkét rész tekintetében).

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.(mindkét rész tekintetében).

P/2.1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2 000 000 000 HUF-ot. (1. rész tekintetében).

P/2.2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2 000 000 000 HUF-ot. (2. rész tekintetében).

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: (mindkét rész tekintetében).

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),

— a szolgáltatás tárgya,

— a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével!

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).

Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(mindkét rész tekintetében).

Alkalmatlan az ajánlattevő,ha.

M/1.nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett az alábbi,szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával (Mindkét rész tekintetében):

M/1.1.amely min.30 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésére vonatkozott és magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést(azaz olyan részvételt,mely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését)melynek eredményeként a kérelemnek helyt adó határozatot hozott vagy a Környezetvédelmi engedélyt kiadta.

M/1.2.amely min.30 km hosszú,min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozott és tartalmazott legalább 2 külön szintű csomópontot is.

a)vagy teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával,mely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést,és melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,

b)vagy teljeskörű kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával.

M/1.3.amely min.30 km hosszú min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz közúti biztonsági hatásvizsgálat készítésére vonatkozott és amely útszakasz tartalmazott legalább 2 külön szintű csomópontot is.

Ajánlattevő egy vagy több,de legfeljebb 3 referenciával is megfelelhet.

A teljes körű engedélyezési terv készítése alatt az Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

M/2.nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek.

Mindkét rész tekintetében:

M/2.1. 1fő projektvezető,aki rendelkezik.

— a 266/2013. (VII11) Korm. rend. szerinti„KÉ-K”(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és,

— részt vett min.1 db,összesen min.30 km hosszú,min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében, és,

— gyorsforgalmi tervezési projekt irányítása területén min.60 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1fő hídépítési tervező,aki rendelkezik.

— a 266/2013. (VII11) Korm. rend.szerinti„HT”(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és,

— részt vett új, legalább 2x2 sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló közúti híd tervezésében és,

— közúti híddal kapcsolatos tervezési feladatokban min.36hónap szakmai gyakorlattal.

M/2.3. 1 fő szakági tervező,aki rendelkezik.

— 297/2009. (XII21) Korm. rend szerinti SZKV(1.1-4.)(vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és,

— részt vett min.1 db min. 30 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében,és,

— gyorsforgalmi projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min.36 hónap szakmai gyakorlattal.

M/2.4. 1fő vízépítési tervező,aki rendelkezik.

— a 266/2013. (VII11) Korm. rend. szerinti VZ-TER(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel,és,

— részt vett min. 1 db min. 30 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében,és,

— gyorsforgalmi úti vízelvezetési rendszer tervezése területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható,mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakmai gyak.időtartama a szake.tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A fenti poz-okra külön-külön szake. bemutatása szükséges (egy szake.csak egy pozícióra jelölhető,azzal hogy több részre történő ajánlattétel esetén a szeke. között átfed. nem lehet.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet,

Továbbá a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet,

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól,

És a 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében:

Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF.

Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a),

Jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a).

Jótállás:36 hónap.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap.

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015.évi CXLIII. tv.((Kbt.) 135. § (1), (4)-(6), (11), bek.),

— 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130. § (1)-(2), 6:155. §),

— 2007.évi CXXVII. tv.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Részszámla benyújtható a szerz.tervezet szerint.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Dokumentáció elérése:

A közbeszerzési dok. a Kbt. 39. § (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dok. ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció I.kötet A.Bevezető részének 1.4. pontjára.

Ajánlati biztosíték:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke I. rész tekintetében: harmincmillió forint, mértéke II. rész tekintetében: harmincmillió forint.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

További információk a Dokumentációban.

Egyéb:

1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

2) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán)

3) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a Szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább 200 000 000,-HUF/év és legalább 100 000 000,- HUF/kár összegű tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.(mindkét rész tekintetében)

4) Ajánlatkérő

4.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

4.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

4.3) konzultációt nem tart

4.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

4.5) jelen felhívásban „Kbt.”alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt,„Kr” alatt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletet „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.

4.6) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

4.7) jelen eljárását az alábbiak szerint indítja meg:

4.7.1) A szerződés a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok kivételével - a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

4.7.2) A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldése.

4.7.3) Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé,úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett(00166)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018