Supplies - 169009-2022

Submission deadline has been amended by:  254804-2022
01/04/2022    S65

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2022/S 065-169009

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
National registration number: NIP: 9521143675
Postal address: Al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-730
Country: Poland
Contact person: Marzena Krukowska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telephone: +48 228157546
Fax: +48 228151015
Internet address(es):
Main address: www.czd.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/CZD/038/22 Dostawa rękawic medycznych jednorazowych - 9 pakietów

Reference number: ZP/CZD/038/22
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych jednorazowych – 9 pakietów na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 Rękawice chirurgiczne bezlateksowe - neoprenowe (operacyjne-jałowe)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezlateksowe - neoprenowe (operacyjne-jałowe)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w kwocie 2 700,00 PLN

2. W jednej lub kilku formach:

1)pieniądzu przelewem nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem ZP/CZD/038/22;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (...)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do mikrochirurgii

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do mikrochirurgii

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 Rękawice chirurgiczne lecznicze półsyntetyczne (operacyjne jałowe)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne lecznicze półsyntetyczne (operacyjne jałowe)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (jałowe)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (jałowe)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w kwocie 6 000,00 PLN

2. W jednej lub kilku formach:

1)pieniądzu przelewem nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem ZP/CZD/038/22;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (...)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 Rękawice diagnostyczne niejałowe, lateksowe, bezpudrowe (również do kontaktu z żywnością)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe, lateksowe, bezpudrowe (również do kontaktu z żywnością)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w kwocie 4 500,00 PLN

2. W jednej lub kilku formach:

1)pieniądzu przelewem nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem ZP/CZD/038/22;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (...)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, odporne na substancje chemiczne, cytostatyki i do kontaktu z żywnością

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, odporne na substancje chemiczne, cytostatyki i do kontaktu z żywnością

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w kwocie 5 100,00 PLN

2. W jednej lub kilku formach:

1)pieniądzu przelewem nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem ZP/CZD/038/22;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (...)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem, chroniące przez substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem, chroniące przez substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 Rękawice do przygotowywania cytostatyków - odporne na cytostatyki, jałowe, lateksowe, bezpudrowe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice do przygotowywania cytostatyków - odporne na cytostatyki, jałowe, lateksowe, bezpudrowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 Rękawice do przygotowywania cytostatyków - odporne na cytostatyki, jałowe, bezlateksowe, neoprenowa bezpudrowe

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice do przygotowywania cytostatyków - odporne na cytostatyki, jałowe, bezlateksowe, neoprenowa bezpudrowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg zał. nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/05/2022
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/05/2022
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl .

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

I. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp (...)

3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy (...).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt I.1. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

II. Opis sposobu przygotowywania oferty

Wykonawca składając ofertę składa:

1.Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.

Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

2. formularz ofertowy - zał. nr 3 do SWZ;

3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

4. przedmiotowe środki dowodowe:

a) na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia-zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 1.4.a) SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

b) na potwierdzenie kryterium oceny ofert „Jakość”-zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 1.4.b) SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzać ma spełnienie określonych parametrów, cech czy innych wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a nie je zastępować.

III. Ofertę wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi, z wyjątkiem próbek, które należy złożyć zgodnie z rozdziałem XI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem śke platformy zakupowej link: https://ipczd.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/03/2022