Services - 169105-2019

10/04/2019    S71

Magyarország-Paks: Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások

2019/S 071-169105

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil interaktív jármű 2019-2020.

Hivatkozási szám: EKR000212812018
II.1.2)Fő CPV-kód
79956000 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata, hogy a tulajdonában lévő, vagy általa bérelt mobil interaktív járművel közönségtájékoztatási tevékenységet szervezzen és valósítson meg a 2019. márciustól 2020. szeptemberig tartó időszakban Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Somogy és Baranya megye 5 000 főnél nagyobb lélekszámú településein, valamint 2019 és 2020 nyarán az Ajánlatkérő által megadott 7–10 nyári fesztiválon, illetve 2019 őszén a Csabai Kolbászfesztiválon (tervezetten 122 településen és összesen minimum 14 fesztiválhelyszínen.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletes leírását és a jármű részletes útvonaltervét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 357 090 400.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79956000 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata, hogy a tulajdonában lévő, vagy általa bérelt mobil interaktív járművel közönségtájékoztatási tevékenységet szervezzen és valósítson meg a 2019. márciustól 2020. szeptemberig tartó időszakban Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Somogy és Baranya megye 5 000 főnél nagyobb lélekszámú településein, valamint 2019 és 2020 nyarán az Ajánlatkérő által megadott 7–10 nyári fesztiválon, illetve 2019 őszén a Csabai Kolbászfesztiválon (tervezetten 122 településen és összesen minimum 14 fesztiválhelyszínen), a megadott részletes útvonalterv szerint, összesen az alábbi mennyiségben:

— az útvonaltervnek megfelelő közönségtájékoztatási tevékenység a településeken:

— 2019: 115 napnyi közönségtájékoztatási tevékenység (+4 nap a Csabai Kolbászfesztiválon). Ez mindösszesen 119 nap,

— 2020: 113 napnyi közönségtájékoztatási tevékenység,

— az útvonalterven felüli közönségtájékoztatási tevékenység végzése (a mobil interaktív járműnek az útvonalterven felüli, vagy rendkívüli helyszínre látogatásának, illetve speciális rendezvények helyszínére látogatásának teljes körű szervezése és lebonyolítása), ezen opciós napok száma:

— 2019-ben összesen: + 6 nap,

— 2020-ban összesen: + 6 nap,

— a nyári fesztiválokon való közönségtájékoztatási tevékenység évente 40 nap 2019-ben és 2020-ban is egyaránt,

— a nyári fesztiválokon való közönségtájékoztatási tevékenység esetében a tervezett 40–40 napon felül (opció):

— 2019-ben összesen: + 2 nap,

— 2020-ban összesen: + 2 nap.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletes leírását, a jármű részletes útvonaltervét, valamint az Ajánlatkérő arculati kézikönyvét és szerkeszthető logóit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 138-316465
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mobil interaktív jármű 2019–2020.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euroshow Szolgáltató Kft.
Postai cím: Római part 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 371 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 357 090 400.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A hirdetmény feladása az EKR-ben működési hiba miatt nem volt lehetséges. A működési hibáról szóló tájékoztatás 22.3.2019.-én került fel a NEKSZT Kft. honlapjára.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2019