Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 169494-2021

02/04/2021    S65

Romania-Bucharest: Feasibility study

2021/S 065-169494

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 040-101068)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
National registration number: RO 11054529
Postal address: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: alin.munteanu@cfr.ro
Telephone: +40 372843233
Fax: +40 213192401
Internet address(es):
Main address: www.cfr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Craiova, subsecțiunea 2: Roșiori Nord-Craiova

Reference number: 1.D/2/223/18.02.2021
II.1.2)Main CPV code
79314000 Feasibility study
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://www.e-licitatie.ro/pub

Pentru a transmite o solicitare de clarificări entității contractante, operatorul economic interesat acționează butonul „Adauga solicitare” din secțiunea „Solicitari de clarificare/intrebari” disponibilă din detaliul procedurii (daca procedura este fără împărțire pe loturi)/din detaliul lotului (daca procedura este cu împărțire pe loturi), alegeți corespunzător.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 de zile înainte de data limita-stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.

CNCF „CFR” S.A. în calitate de entitate contractantă va achiziţiona serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Craiova, subsecțiunea 2: Roșiori Nord-Craiova, conform Legii nr. 99/2016 şi a HG nr. 394/2016.

Obiectivul contractului de prestari servicii este de a asigura beneficiarului soluția optima pentru executarea lucrărilor de modernizare a liniei de cale ferata Roșiori Nord-Craiova, atât din punct de vedere tehnic, operațional, cât și economic si financiar, precum si al impactului asupra mediului si al schimbarilor climatice.

Valoarea estimată a serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic aferente obiectivului de investiţii modernizare a liniei de cale ferată București Nord-Craiova, subsecțiunea 2: Roșiori Nord-Craiova este de 51 724 566 RON, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 9 827 667,54 RON, rezultând o valoarea totală estimată de 61 552 233,54 RON.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/03/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 040-101068

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 19/04/2021
Read:
Date: 26/04/2021
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 19/04/2021
Read:
Date: 26/04/2021
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 19/11/2021
Read:
Date: 26/11/2021
VII.2)Other additional information: