Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 170560-2021

06/04/2021    S66

Finland-Tampere: Protective gear

2021/S 066-170560

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
National registration number: 0952029-9
Postal address: PL 69
Town: Tampere
NUTS code: FI197 Pirkanmaa
Postal code: FI-33541
Country: Finland
E-mail: contracts.fdflogcom@mil.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=342481&tpk=874eb20d-3b7b-4d0a-8a69-f6cd77b9aea1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=342481&tpk=874eb20d-3b7b-4d0a-8a69-f6cd77b9aea1
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sotilaspoliisin haalari, varusteliivit ja merkit 2021–2025

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on sotilaspoliisin (SPOL) suojahaalarin, varusteliivien (vihreä ja keltainen) sekä SPOL-tarramerkkisarjan toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tuotteet on tarkoitettu varusmiesten koulutuskäyttöön.

Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan puitesopimus sopimuskaudeksi 1.7.2021–30.6.2025.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 040 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Kyseessä on yhden (1) toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast (jäljempänä tilaaja) käyttöön. Tuotteet toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan tilaajilta. Luettelo Puolustusvoimien toimipisteiden sijaintipaikkakunnista on saatavilla internetissä osoitteessa www.puolustusvoimat.fi

Solmittava sopimus koskee seuraavia tuotteita

— 10434086 Haalari, suoja-\SPOL M18

— 10459011 Liivi, varuste-\SPOL M21 vihreä

— 10459016 Liivi, varuste-\SPOL M21 kelt

— 10434075 Tarramerkkisarja\SPOL BROD FI.

Suojahaalareita arvioidaan hankittavan vuosittain noin 500 kpl. Varusteliivejä arvioidaan hankittavan ensimmäisenä vuotena noin 2 000 kpl ja seuraavina vuosina noin 500–1 000 kpl. SPOL-merkkisarjoja arvioidaan hankittava ensimmäisenä vuotena noin 2 500 kpl ja seuraavina vuosina 1 000–1 500 kpl. Tilauksia arvioidaan tehtävän vuosittain 5–15 kpl. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita.

Tuotteiden tekniset spesifikaatiot ovat tämän tarjouspyynnön liitteinä 1–3.

Toimittaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousnäytteitä (materiaalinäytteet). Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa esitetyn mukaisesti. Mahdollisella koe-erällä todennetaan tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 040 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2021
End: 30/06/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimuksen perusteella tehtävien hankintojen määrä voi ylittyä yhteensä enintään

20 % arvioiduista sopimuskauden aikaisista kokonaismääristä. Ylitysvara lisätään sopimuksen arvioituun enimmäisarvoon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2021
Local time: 15:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2021