Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 170579-2021

06/04/2021    S66

Romania-Târgu Jiu: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 066-170579

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean Târgu Jiu
National registration number: 4448067
Postal address: Str. Progresului nr. 18
Town: Târgu Jiu
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 210218
Country: Romania
Contact person: Florin Brincus
E-mail: achizitii@spitalgorj.ro
Telephone: +40 253237804
Fax: +40 253237804
Internet address(es):
Main address: www.spitalgorj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116981
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru materiale protecție

Reference number: 12901
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale de protectie conform caietului de sarcini anexat.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 765 316.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

ACOPERITORI CIZME

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

STR PROGRESULUI, NR 18

II.2.4)Description of the procurement:

CANTITATE MINIMA 5000 PERECHI, CANTITATE CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 60.000 PERECHI, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 120.000 BUC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 936 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 468000 LEI FARA TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

MANUSI EXAMINARE SI CHIRURGICALE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

STR PROGRESULUI, NR 18, TG-JIU, JUD GORJ

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI EXAMINARE MARIMEA S - CANTITATE MINIMA 25.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 300.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 600.000 BUC

MANUSI EXAMINARE MARIMEA M - CANTITATE MINIMA 50.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 600.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 1.200.000 BUC

MANUSI EXAMINARE MARIMEA L - CANTITATE MINIMA 25.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 300.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 600.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE NR 7 - CANTITATE MINIMA 2.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 24.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 48.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE NR 7.5 - CANTITATE MINIMA 4.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 48.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 96.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE NR 8 - CANTITATE MINIMA 4.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 48.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 96.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE NR 8.5 - CANTITATE MINIMA 3.000 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 36.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 72.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE DIN NEOPREN PENTRU PROCEDURI CU RISC RIDICAT STERILE, MARIMEA M - CANTITATE MINIMA 500 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 6.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 12.000 BUC

MANUSI CHIRURGICALE DIN NEOPREN PENTRU PROCEDURI CU RISC RIDICAT STERILE, MARIMEA L - CANTITATE MINIMA 500 BUC, CANTITATE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT - 6.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU - 12.000 BUC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 307 316.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 1153680 RON fara tva

II.2)Description
II.2.1)Title:

VIZIERE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

STR PROGRESULUI, NR 18, TG-JIU

II.2.4)Description of the procurement:

CANTITATE MINIMA 2000 BUC, CANTITATE CEL MAI MAI CONTRACT SUBSECVENT - 24.000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU 48.000 BUC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 432 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 216000 LEI FARA TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

ALCOOL SANITAR

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322500 Alcohol
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

STR PROGRESULUI, NR 18 TG-JIU

II.2.4)Description of the procurement:

CANTITATE MINIMA 1000 BUC, CANTITATE CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 12000 BUC, CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU 24000 BUC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 45000 LEI FARA TVA

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantii,terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va complecta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventuali terti si subcontractantii)cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate prin complectarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul interimar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora, respectiv: - certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc), certificatele solicitate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii; -cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de

Supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; -dupa caz, documenteleprin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. Evitarea conflictului de interese Legea nr.98/2016. conf.art.58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:Manager - Vienescu Dumitru, Director Medical - Dinu Constantin Madalin, Director Financiar Contabil - Pogonaru Ion, Ingrijiri Medicale- Motea Elena Claudia, Sef Serviciu Aprovizionare Transport Achizitii Publice - Brincus Florin Gabriel, compartiment Achizitii Publice Ing. Tunaru Paul; De asemenea subcontractantii

Propusi trebuie sa nu se gaseasca in vreuna din situatiile prevazute la art.164, 165 sau 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.DUAE va fi complectata si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit art.60 din HG 395/2016, operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin complectarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul imtermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare,inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.DUAE se complecteaza in SICAP Inainte de atribuirea acordului cadru de furnizare produse, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative

Actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit, cum ar fi certificate,caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati contractante din tara respectiva.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164,165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarati pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui

Notar, a unei unitati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla i niciuna

Dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modul de indeplinire: Complectare DUAE, urmand ca documentul justificativ,respectiv certifcatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii strainini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat,la solicitarea autoritatii contractante,doar primilor 2 operatori economici clasati in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul este alta decat ROMANIA, aparenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate.Aceste documente se vor depune in limba romana, traduse de traducator autorizat. Documentele cerute la Cerinta nr.1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2018, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea cerintelor de calificare,inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. .DUAE se

Complecteaza in SICAP.Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2021