Szolgáltatások - 17129-2017

18/01/2017    S12

Belgium-Brüsszel: Az édesvízi és tengeri környezettel kapcsolatos integrált uniós szakpolitikai értékeléssel, az EU vízügyi szakpolitikájának gazdasági előnyeivel, valamint az alkalmazása mellőzésének költségeivel kapcsolatos tanulmány

2017/S 012-017129

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az édesvízi és tengeri környezettel kapcsolatos integrált uniós szakpolitikai értékeléssel, az EU vízügyi szakpolitikájának gazdasági előnyeivel, valamint az alkalmazása mellőzésének költségeivel kapcsolatos tanulmány.

Hivatkozási szám: ENV.C.2/SER/2016/0030.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés tárgya a következőkre terjed ki: (A) a tiszta víz, mint az európai gazdaság egyik erőforrásának értéke; valamint (B) integrált szakpolitikai értékelés a vízi és tengeri környezettel kapcsolatos összes uniós jogszabály keretében. Az „A” rész célja, hogy javítsa a víz és a vízügyi szolgáltatások teljes értékének, valamint annak megértését, hogy a vízkészletek milyen módon járulnak hozzá a gazdasági fejlődéshez és az állampolgárok jóllétéhez. Az „A” rész ezenkívül nagyobb rálátást biztosít a víz-keretirányelv működésére. A „B” rész támogatja a Bizottság szakpolitikai értékelési kapacitását, amelynek középpontjában az édesvízi és tengeri környezetek fizikai, kémiai és biológiai aspektusainak modelljei állnak. Ezek a modellek a Bizottság tulajdonát képezik, és nem a szerződés részei. Ehelyett a szerződés segítséget nyújt a környezeti terheléssel, a meghozandó intézkedések költségével és teljesítményével, a forgatókönyvek meghatározásával, valamint a modellek teljesítményének társadalmi-gazdasági értékelésével kapcsolatos bemeneti adatok összegyűjtéséhez és előállításához.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 650 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – egyetlen, 1 650 000 EUR értékű, 24 hónap időtartamú, tanulmánykészítésre irányuló szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 60
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a felhívás címe és költségvetése eltér a HL 2016/S 043-070158. hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű hirdetményben megjelenít címtől és költségvetéstől – „Az uniós vízügyi szakpolitika előnyeivel és az alkalmazás mellőzésének költségeivel kapcsolatos gazdasági tanulmány”, költségvetés: 500 000 EUR.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 123-219871
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0201/2016/743429/ETU/ENV.C.2
Elnevezés:

Az édesvízi és tengeri környezettel kapcsolatos integrált uniós szakpolitikai értékeléssel, az EU vízügyi szakpolitikájának gazdasági előnyeivel, valamint az alkalmazása mellőzésének költségeivel kapcsolatos tanulmány

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ramboll Danmark AS
Város: Copenhagen S
NUTS-kód: DK DANMARK
Postai irányítószám: 2300
Ország: Dánia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 650 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 498 700.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 70 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

25 + 20 + 8 + 14 + 3.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A pályázati dokumentáció letöltés céljából elérhető az ajánlati felhívás I.3. szakaszában megadott címen. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/01/2017