Építési beruházás - 17138-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 010-017138

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Halmaj Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15348355205
Postai cím: Kossuth Út 1
Város: Halmaj
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3842
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth József
E-mail: korjegyzoseg.halmaj@gmail.com
Telefon: +36 46574226
Fax: +36 46474122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://halmaj.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskinizs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545545205
Postai cím: Rákóczi Út 58
Város: Kiskinizs
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Miklósné
E-mail: kiskinizs@gmail.com
Telefon: +36 46474205
Fax: +36 46474205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kiskinizs.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csobád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15545521205
Postai cím: Petőfi Út 35.
Város: Csobád
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3848
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hudopkó József
E-mail: csobad.onkormanyzat@gmail.com
Telefon: +36 46431241
Fax: +36 46431241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csobad.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kázsmárk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15545538205
Postai cím: Fő Út 61
Város: Kázsmárk
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3831
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskés Attila
E-mail: onkormanyzat.kazsmark@gmail.com
Telefon: +36 46474184
Fax: +36 46474406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu/kazsmark/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Léh Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545552205
Postai cím: Kossuth Út 4
Város: Léh
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemán Károly
E-mail: lehionkormanyzat@indamail.hu
Telefon: +36 46474163
Fax: +36 46474163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.leh.hu/onk.php
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545569205
Postai cím: Rákóczi Út 99
Város: Rásonysápberencs
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Ferenc
E-mail: rasonysapberencs@gmail.hu
Telefon: +36 46474278
Fax: +36 46574219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu/rasonysapberencs/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15714015251
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Góra-Bernáczki Szilvia
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14741111
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Halmaj, Erdőbénye objektum KEHOPivóvíz kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000767552021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 azonosító számú projekt „Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉMO1. B) (Halmaj, Csobád, Kiskinizs, Léh, Rásonysápberencs)” és a KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 azonosító számú projekt, „a Szentes városi Damjanich János Laktanya és Erdőbénye objektum ivóvízminőség -javító projektje (Erdőbénye objektum létesítmény elem)”” című projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 089 892 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Erdőbénye, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs települések közigazgatási területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A339/2014.(XII.19.)Kr. AK feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Halmaj és Térsége ivóvízminőség-javítás

A regionális rendszer felől a távlati 574m3/d összes napi csúcsvízigényt kell átvenni.

A regionális rendszerről történő vízátvételhez az alábbi főbb létesítmények megépítésére van szükség:

Vezetéképítések

D225 KPE PE100 SDR17 - 7502m

D110 KPE PE100 SDR17 - 8074m

D90 KPE PE100 SDR17 - 847m

Kitakarásnélküli szakaszok vezeték hossza [m]

Átmérő D90 KPE D110 KPE D225 KPE

ÖSSZ. 61 433 168

- 50m3 térfogatú vb. térszíni nyomáskiegyenlítő medence (Halmaj vízműtelep 518/23 hrsz)

- 2db hálózati szivattyú Halmaj vízműtelepen az új 50m3-es medence zárkamrájában elhelyezve

Rövid leírás beépítendő szivattyú db beépítendő szivattyú kapacitás*

Halmaj nyomásfokozó 1+1 Q=9,0 l/s, H=45 m

- 5 db nyomásfokozó, vb. aknával (Szikszó vízműtelep 0133 hrsz, Halmaj 079 hrsz, Kiskinizs 32 hrsz, Halmaj 022/38 hrsz, Kázsmárk 178 hrsz)

Rövid leírás beépítendő szivattyú db beépítendő szivattyú kapacitás*

Szikszó-Halmaj nyomásfok. 1+1 Q=9,0 l/s, H=25 m

Halmaj-Kiskinizs nyomásfok. 1+1 Q=2,0 l/s, H=30 m.

Kiskinizs-Csobád nyomásfok. 1+1 Q=1,5 l/s, H=35 m

Halmaj-Kázsmárk nyomásfok. 1+1 Q=4,0 l/s, H=50 m

Kázsmárk-Léh-Rásonysápberencs nyomásfok. 1+1 Q=2,0 l/s, H=37m

*A kiviteli tervezés során fenti szivattyú paramétereit felül kell vizsgálni és szükség szerint korrigálni kell!

- Halmaj I. számú kút felújítása: tisztító kompresszorozás, vegyszeres kezelés, szűrő rétegváz újbóli kialakítás, kútszivattyú cseréje a megváltozott üzemrend miatt, kútfejakna gépészeti és építészeti felújítása, valamint a kút elektromos és irányítástechnikai felújítása

- Halmaj II. számú kút felújítása: tisztító kompresszorozás, vegyszeres kezelés, szűrő rétegváz újbóli kialakítás, kútszivattyú cseréje a megváltozott üzemrend miatt, valamint a kút elektromos és irányítástechnikai felújítása

- Halmaj vízműtelepen udvartéri vezetékek építése (51 m hosszú D110 KPE vezeték épül a víztorony és a meglévő töltő-fogyasztó vezeték között, valamint 31m hosszú D160 KG PVC túlfolyóvezeték és egy vb. megszakító akna épül a tervezett zárkamra és a meglévő túlfolyó vezeték között.

- komplett üzemirányító rendszer kiépítése

- hálózat mechanikai tisztítása 28 524fm hosszban

Rekonstrukciók:

- Halmaj

o A meglévő 200m3-es víztorony jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

o 7db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

o 2db csomópont akna szerelvényeinek cseréje 50 db DN 100 tolózár csere

o 40db lakossági vízbekötés cseréje

o 57db altalajtűzcsap cseréje földfeletti NA 80-as tűzcsapra

- Kiskinizs

o A meglévő 50m3-es víztorony jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

o 15db altalaj tűzcsap cseréje földfeletti NA80-as tűzcsapra

- Csobád

o A csobádi AK-50 típusú víztorony teljes csőhálózatának (ürítő, töltő, belső) cseréje

o A víztorony felületi korrózióvédelme

o A vízműtelepi kezelőépület és az utcai törzshálózat közötti DN 100 KM-PVC vezeték cseréje D110 KPE vezetékre (145m)

o A vízműtelepi villamos vezérlőszekrény cseréje

o Csobádon 40db vízbekötés rekonstrukció

- Kázsmárk

o A meglévő 50m3-es vb. víztározó medence jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból. · 2db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

o 5db altalaj tűzcsap cseréje földfeletti NA80-as tűzcsapra

o körvezetékesítés 183fm DN100 KPE

o 1db csomóponti akna szerelvényeinek cseréje

o 1db közkút felújítása aknásítással mérővel ellátva

o 10db szerelvényakna felújítása, vízzáróvá tétele, aknahágcsó pótlása

o 15db DN100 tolózár cseréje

o 85db lakossági vízbekötés cseréje

- Léh

o A meglévő 25m3-es víztorony leválasztása a hálózatról.

o 1db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

o 9db közkút átépítése aknásítással mérővel ellátva

o 3db szerelvényakna felújítása, vízzáróvá tétele, aknahágcsó pótlása

o 5db DN100 tolózár cseréje

o 2 db lakossági vízbekötés cseréje

- Rásonysápberencs

o A meglévő 50m3-es vb. ellennyomó medence jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

o 1db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

o 2db csomópont akna szerelvényeinek cseréje

o 2db földfeletti tűzcsap csomópont szerelvényeinek cseréje

o 35db lakossági vízbekötés cseréje

o 5db altalajtűzcsap cseréje földfeletti NA 80-as tűzcsapra

A beruházás megvalósítása esetén az alábbi kiegészítő munkákra van szükség:

- 6db kút leválasztása (Kiskinizs 1db, Kázsmárk 2db, Léh 1db, Rásonysápberencs 1db, Csobád 1 db) a rendszerről.

- Léh víztorony üzemen kívül helyezése/leválasztása

- A halmaji vízműterületet drótfonatos kerítéssel kell körbe venni.

- A halmaji vízmű területén a tervezett nyomáskiegyenlítő medence túlfolyó és leürítő vizét a víztorony rendszerébe kell bekötni.

Hálózatmosatás

Összesen 28 524 fm hosszban.

Tárgyi projekt keretén belül összesen 24db mosatási csomópont kerül kialakításra.

Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje

Erdőbénye Objektum vízműkútjainak vizében a vas-, a mangán- és az arzén-tartalom határérték feletti, s ezért tisztításra szorul. Erdőbényén van vízkezelés, de a meglévő tisztító berendezés csak vas-mangántalanításra szolgál, továbbá korszerűtlen, illetve elavult.

Vízigények:

Erdőbénye Objektum:

Átlagos napi vízigény: 23 m3/nap,

Napi csúcs vízigény: 80 m3/nap.

Projekt keretében épülő létesítmények:

- Nyersvízátemelő szivattyúk (2 db) cseréje (frekvenciaváltósra);

- Új vas-mangán-arzén-mentesítő berendezés (80 m3/d; 3,6 m3/h) telepítése segédüzemekkel;

- Üzemi épület felújítása (tető, burkolatok stb.), építési mellékmunkák, villámvédelem kialakítása.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. NyertesAT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00031; KEHOP-2.1.2-15-2017-00017

II.2.14)További információk

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

AK jelzi, hogy a II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritériuma alatt az Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) -at érti.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 730 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 128-338502
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Halmaj, Erdőbénye objektum KEHOPivóvíz kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Fax: +36 42506515
Internetcím: http://www.zemplenko.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 089 892 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gravitációs és nyomott rendszerű közművezetékek építése; MV-ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok; Tervezés; VZTEL jogosultságú tervezési feladatok; MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok; Villamossági szerelési munkák; Geodézia; Gépészeti szerelés; Irányítástechnikai munkák; Közúti teherszállítás, fuvarozás; Laborvizsgálatok; Légtechnikai szerelési munkák; Lőszermentesítés; Magasépítési munkák; Mélyépítési munkák; Próbaüzem; Régészet; Hulladékszállítás; Kitakarás nélküli technológiát is tartalmazó ivóvízvezeték tervezési és kivitelezési feladatok; Arzénmentesítő technológia tervezése és kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

- Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 73., adószám: 13961149244)

- ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 4921 Tivadar, Petőfi Utca 24. A. épület, adószám: 12523326215)

Nyertes ajánlattevő:

- ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 4921 Tivadar, Petőfi Utca 24. A. épület, adószám: 12523326215)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2022