Szolgáltatások - 17352-2020

14/01/2020    S9

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 009-017352

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354813
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés

Hivatkozási szám: EKR000584742019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés a Szombathely Megyei Jogú Városban tervezett intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 358 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat:

Helyi és helyközi autóbusz állomás kialakítása:Az új autóbusz állomáson 22 db szóló és 6 db csuklós autóbusz indítóállás létesül. Az autóbusz állomásra bekötő út javasolt szélessége 2x4,0 m, a peronok közötti javasolt útszélesség 7,0 m. A peronok javasolt szélessége 3,0 m, hosszuk 60,0 m.Az autóbusz állomás ki-behajtó útjai aszfalt burkolatúak, az induló állások burkolata CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) beton.

Autóbusz parkoló közforgalmi járművek számára:

A szintbeni elhelyezésű buszparkoló területén 50 db (46db szóló és 4db csuklós)busz napközbeni félreállása biztosítandó,kétirányú eléréssel.A busztároló pályaszerkezetére az induló állásokkal azonos pályaszerkezet(CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) pályaburkolati beton).

P+R parkoló:

A 166+6 férőhelyes(összesen 172 fh) lemezes,külön szinten elhelyezett parkoló, a busztároló felett került kialakításra.A P+R parkolóban a +6 db férőhely, mozgáskorlátozott parkolóállás.A parkoló állások gyalogosan rámpán keresztüli és lifttel történő megközelítése biztosítandó.

B+R, K+R parkoló:

50 db B+R fedett tároló kerül kialakításra,továbbá a Vasút utcában további 100db kerül elhelyezésre a meglévő és megmaradó P+R parkoló mellett.A vasúti felvételi épület előtt 3 db mozgáskorlátozott parkolóhely, Taxik részére 8 db megállóhely, valamint 14 db K+R parkoló alakítandó ki. Üzemi gépjárművek számára további parkolóállások létesítendők.További 32 db közterületi parkoló kerül kialakításra az Éhen Gyula téren,a lakóépületek kiszolgálása érdekében.

IMCS épület és perontető:

Új kombinált, több szintes IMCS felvételi épület kialakítása.Az építmény kizárólag a közösségi közlekedést szolgálja ki.Az épület hasznos alapterülete min.660 m2.A meglévő műemléki épület felújítása, nem része a tervezési feladatnak.A tervezés során törekedni kell az üzemeltetési költségeket csökkentő energiatakarékos megoldásokra.Peronok feletti perontető kialakítása, a perontetőnek lehetőleg olyannak kell lennie,h a fényáteresztés is biztosított legyen.A közönségforgalmi területeket teljeskörűen akadálymentes kialakításúra kell megtervezni.

Parkolólemez:

A busztároló felett elhelyezendő P+R parkoló kialakítása un. parkolólemezes megoldású. Az építmény látványának a környezetbe illeszkedő kialakítása szükséges.A parkolólemezen, árnyékoló kerülhet kialakításra.

Közúti kapcsolatok útépítés,forgalomtechnika:

A Semmelweis u. - Nádasdy u. kereszteződésében kanyarodó sávok kialakítása szükséges, jelzőlámpás irányítással. Az autóbusz állomás és busztároló be-kijárati útja szintén jelzőlámpás irányítást kap. A vasúti felvételi épület előtt buszöböl kerül kialakításra. A Vasút u. kikötésre kerül a Szent Márton u-hoz. A két útpálya közötti szintkülönbség 3,2 m.

Éhen Gyula tér és az IMCS környéki gyalogos és kerékpáros közterület. Az állomási előtér átalakítása, új gyalogos és kerékpáros tér kialakítása. A fejlesztés keretében kialakításra kerülő területeken megfelelő közvilágítási hálózat kialakítása.

Utastájékoztatás:

Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont utasforgalommal érintett főbb helyein(IMCS épület, vasút- és buszállomás)egységes hangos (akusztikus)és képi (vizuális) tájékoztatási rendszer kerül kialakításra.Min. 3db kültéri és min. 3db beltéri,nagyméretű összesítő dinamikus vizuális kijelző kihelyezése.A buszok indító állásainál mintegy 28db dinamikus kijelző elhelyezése. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)Az új autóbusz állomáson szükséges un.statikus utastájékoztató eszközök elhelyezése.

Kapcsolódó forgalomirányítási feladatok:

A buszpályaudvar központi irányító rendszere az új IMCS épületben kap helyet együttműködve a GYSEV Zrt. rendszerével.

Kamerás megfigyelés: A kritikus helyeken kamerás biztonságtechnikai megfigyelés kialakítása történik. A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, az új IMCS épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 M/2.1 alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvez-i gyak-a helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng.és/vagy kiv. terveinek elkészitése terén(min0,max36hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 M/2.2.alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti ált. építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (min.0, max.36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 M/2.3.alk-i köv igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlata (min.0,max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember szakmai gyakorlata, max.: 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja:A tervezett projekt esetében a besz.több szakágat és területet érint,melyek között az adatszolg.kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy AT menedzseli a terv-i fa során az összes folyamatot.Részekre bontva a beszerzést,a határfelületek kialakítása miatt többletkomm.,adatközlés és koordináció miatt egyeztetési nehézségek,viták lehetnének,a besz.elhúzódna

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 122-298611
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46604927
Postai cím: Ceglédi út 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vikoti.hu
Telefon: +36 306748558
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@trenecon.hu
Telefon: +36 301940201
Fax: +36 12371451
Internetcím: http://www.trenecon.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 259 960 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 358 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Ajánlattevő neve, címe:

Közös Ajánlattevők neve: SAVARIA 2019 Konzorcium

Konzorciumi tagok:

VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. (Konzorciumvezető, székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.)

Adószáma: 12308161203

És

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet)

Adószáma: 11861689241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2020