Supplies - 173740-2022

Submission deadline has been amended by:  276858-2022
04/04/2022    S66

Slovakia-Bratislava: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2022/S 066-173740

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
National registration number: 30845572
Postal address: Kutuzovova 8
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 83247
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mária Grocholová, PhD.
E-mail: maria.grocholova@mod.gov.sk
Telephone: +421 960317670
Internet address(es):
Main address: www.uvo.gov.sk
Address of the buyer profile: www.mosr.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435654
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícke prístroje, vybavenie a výcvikové pomôcky

Reference number: ÚpIA-EL3/3-265/2021
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zabezpečenie dodania zdravotníckych prístrojov, vybavenia a výcvikových pomôcok spolu s jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky a zaškolením obsluhy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 303 259.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie na infúznu liečbu

Lot No: 1.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Injekčný dávkovač ks 96

Infúzna pumpa ks 70

Dokovacia stanica ks 26

Zodolnený stojan ks 16

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 290 870.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie na monitoring vitálnych funkcií

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Monitoring vitálnych funkcií ks 20

Stanica centr. monitoringu ks 4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 101 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Diagnostické prístroje

Lot No: 3.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

12-zvodové EKG so stolíkom ks 6

Videolaryngoskop ks 7

FAST USG ks 2

Fibronchoskop ks 1

Prenosný RTG prístroj s príslušenstvom ks 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 199 400.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nemocničné lôžka

Lot No: 4.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Posten na ARO a intenzívnu starostlivosť s antidekubitálnym matracom ks 10

Ložka na urgent ks 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 489.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroje na ventiláciu pacienta

Lot No: 5.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Anesteziologický prístroj ks 3

Pľúcny servoventilátor ks 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 453 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Výcvikové pomôcky

Lot No: 6.
II.2.2)Additional CPV code(s)
35112100 Emergency training dolls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Figurína na nácvik neodkladnej starostlivosti alebo ekvivalent s príslušenstvom ks 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 183 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len ako " zákon o verejnom obstarávaní").

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654

Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných pokladoch. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

Bod 1: Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odbornej kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných pokladoch. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/05/2022
Local time: 09:00
Place:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Duklianske kasárne

Úrad pre investície a akvizície

Budova č. 46, prízemie, zasadacia miestnosť

Za kasárňou 3

832 47 BRATISLAVA

Information about authorised persons and opening procedure:

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v bode č. 23 oddielu A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV súťažných podkladov. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO ( ďalej len IS EVO ), v správe ÚVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné informácie sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435654 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").

Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky ( napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške:

Pre 1.časť predmetu zákazky je stanovená vo výške: 3 000,00 EUR,

Pre 3.časť predmetu zákazky je stanovená vo výške: 2 000,00 EUR,

Pre 5.časť predmetu zákazky je stanovená vo výške: 5 000,00 EUR,

Pre 6.časť predmetu zákazky je stanovená vo výške: 2 000,00 EUR,

Zábezpeku uchádzač zloží vo výške podľa toho, na koľko častí predkladá ponuku. Pokiaľ uchádzač predloží na všetky časti predmetu zákazky, zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 12.000,- EUR.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom IS EVO.

6. Podľa § 66 ods. 7 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tz. super reverz).

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8.Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na

predkladanie ponúk. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

10. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Úspešný uchádzač je povinná strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/03/2022