Szolgáltatások - 17385-2016

Normál nézet megjelenítése

19/01/2016    S12

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2016/S 012-017385

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: AK10908
Postai cím: Kecske u. 25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Címzett: Székely-Gyökössy Szabolcs
E-mail: gyukin.tijana@mma.hu
Telefon: +36 12354205

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mma.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: akadémia
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: művészet
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Az MMA székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az MMA székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 140 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 4
2. 2. Összehasonlító funkcióelemzés 3 db nemzetközi példán keresztül, a közbeszerzés tárgyának megfelelő rendeltetésű intézmény tekintetében. Súlyszám 2
3. 3. A tervezési feladat építészeti alapgondolatának megfogalmazása. Súlyszám 2
4. 4. Javasolt helyiségjegyzék összeállítása a megadott paraméterek alapján. Súlyszám 2
5. 5. Az engedélyezési terv benyújtására vállalt, szerződéskötéstől számított kötbérterhes határidő (naptári nap). Súlyszám 2
6. 6. A kiviteli terveknek az elkészítésére vállalt, szerződéskötéstől számított kötbérterhes határidő (naptári nap). Súlyszám 1
7. 7. A naponkénti késedelmi köbér mértéke (HUF/késedelmes nap). Súlyszám 1
8. 8. A meghiúsulási köbér mértéke (HUF). Súlyszám 1
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 245-445574 18.12.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Az MMA székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
4.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: ABC Group Kft.
Postai cím: Petőfi S. u 48.
Város: Újlengyel
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 174 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 140 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, tartószerkezeti tervezés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A nyertes közös ajánlattevők mindkét tagja a Kkv. tv. szerint mikrovállalkozás.
A nyertes közös ajánlattevők másik tagja: Fazakas Kft. (1051 Budapest, Sas u. 17. 2. em. 3.)
Nyertes ajánlattevők:
— ABC Group Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi S. u 48., adószám: 13098030-2-13) és Fazakas Kft. (1051 Budapest, Sas u. 17. 2. em. 3., adószám:10273458-2-41) mint közös ajánlattevők.
Ajánlattevők:
— ABC Group Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi S. u 48., adószám: 13098030-2-13) és Fazakas Kft. (1051 Budapest, Sas u. 17. 2. em. 3., adószám:10273458-2-41) mint közös ajánlattevők.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdésére tekintettel határozott meg rövidebb határidőt, mivel a beszerzés kivételesen indokolt és sürgős a következők miatt: A Magyar Művészeti Akadémia épületbe költözésének céldátuma 2017 szeptembere, így a teljes beruházás (beleértve az építési beruházást is) megvalósításának szűk határideje indokolja a tervezés tekintetében ezen közbeszerzési eljárásfajta választását. A feladat összetett, 2 ingatlant és 2 városszabályozási területet érint egyidejűleg, egyéb eljárásfajta alkalmazása esetén a teljes körű tervezési munka időszükséglete nem lenne biztosított. Erre tekintettel indokolt a gyorsított nyílt eljárás alkalmazása.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.1.2016