Építési beruházás - 174536-2021

09/04/2021    S69

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2021/S 069-174536

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001636882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233110 Autópálya építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Baranya megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 - 212+139 km szelvények közötti megvalósítás

Tervezési sebesség: 130 km/h

M6 autópálya

Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m

Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,

Gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m

Középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m

Üzemi sáv szélessége: 3,0 m

Padka:

Füvesített padka: 1.00 m

Gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m

Ebből biztonsági sáv: 0.25 m

Koronaszélesség: 26,6 m

M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:

Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m

Sávok száma: 2

Padka: 1.50 m

Ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m

Külső biztonsági sáv: 0.25 m

Belső füvesített padka: 1.00 m

Külső füvesített padka 1.25 m

Koronaszélesség: 10.00 m

Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:

3 különszintű forgalmi csomópont

M6 - M60 elválási csomópont

Bóly Keleti csomópont

Villányi csomópont

Komplex pihenőhely Nagynyárád

Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m

Országos közutak korrekciója:

5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)

Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)

5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)

5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)

Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:

5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)

5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)

5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)

57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)

Egyéb utak

Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:

M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel

Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:

57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29 990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.

Tervezett létesítmények:

Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)

Hídmérleg

Üzemanyagtöltő

Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)

Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)

Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)

Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)

Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)

Elemes tároló (8 egység)

Depónia terület

39 db személygépkocsi parkolóhely

Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)

Közművek:

Hírközlés

Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek

Nagyfeszültségű villamos vezetékek

Vízellátás, csatornázás

Szénhidrogén vezetékek

Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés

Áramütés elleni védelem

Üzemi hírközlés

A mérnökségi telep tekintetében a kiviteli tervek beszerzésének indoka a 322/2015. Korm. rend 14. § (2) bek. szerint:

A mérnökségi telep engedélyezési és tenderdokumentációja elkészült. Engedély kérelem csak a területek rendelkezésre állását követően nyújtható be, a kiviteli terv készítése csak a meglévő építési engedély kiadása után kezdhető el. A mérnökségi telep területe jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.

További információ:

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós (IKOP)

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-627699

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90 456 480 133.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás dátuma: 2021. március 12.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233110 Autópálya építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Baranya megye

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 - 212+139 km szelvények közötti megvalósítás

Tervezési sebesség: 130 km/h

M6 autópálya

Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m

Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,

Gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m

Középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m

Üzemi sáv szélessége: 3,0 m

Padka:

Füvesített padka: 1.00 m

Gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m

Ebből biztonsági sáv: 0.25 m

Koronaszélesség: 26,6 m

M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:

Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m

Sávok száma: 2

Padka: 1.50 m

Ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m

Külső biztonsági sáv: 0.25 m

Belső füvesített padka: 1.00 m

Külső füvesített padka 1.25 m

Koronaszélesség: 10.00 m

Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:

3 különszintű forgalmi csomópont

M6 - M60 elválási csomópont

Bóly Keleti csomópont

Villányi csomópont

Komplex pihenőhely Nagynyárád

Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m

Országos közutak korrekciója:

5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)

Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)

5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)

5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)

Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:

5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)

5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)

5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)

57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)

Egyéb utak

Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:

M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel

Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:

57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29 990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.

Tervezett létesítmények:

Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)

Hídmérleg

Üzemanyagtöltő

Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)

Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)

Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)

Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)

Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)

Elemes tároló (8 egység)

Depónia terület

39 db személygépkocsi parkolóhely

Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)

Közművek:

Hírközlés

Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek

Nagyfeszültségű villamos vezetékek

Vízellátás, csatornázás

Szénhidrogén vezetékek

Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés

Áramütés elleni védelem

Üzemi hírközlés

A mérnökségi telep tekintetében a kiviteli tervek beszerzésének indoka a 322/2015. Korm. rend 14. § (2) bek. szerint:

A mérnökségi telep engedélyezési és tenderdokumentációja elkészült. Engedély kérelem csak a területek rendelkezésre állását követően nyújtható be, a kiviteli terv készítése csak a meglévő építési engedély kiadása után kezdhető el. A mérnökségi telep területe jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.

További információ:

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 90 456 480 133.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye, számlaszáma és a finanszírozási forrás módja, továbbá az előlegre vonatkozó előírások változása tekintetében.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Megrendelő számlaszáma vonatkozásában a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámot feltüntetni szükséges. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás feltételesen került megindításra IKOP forrás megjelölésével tekintettel arra, hogy a projekt előkészítési feladatainak forrása az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú IKOP Támogatási Szerződésben került biztosításra. A kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1745/2020. (IX. 11.) Korm. határozat, a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1973/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések finanszírozásáról szóló 1974/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 2020. december 30. napjával Z1000599 azonosítószámú „Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések előkészítési feladatainak és kivitelezésének megvalósítás” tárgyú hazai forrású Támogatási Szerződés került megkötésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató és NIF Zrt., mint Kedvezményezett között.

A Z1000599 azonosító számú Támogatási szerződés 2020. december 30. napjától hatályos.

Jelen Szerződés a Z1000599 azonosítószámú Támogatási szerződés által biztosított forrás terhére került hatályba léptetésre.

Tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozási forrása az előbbiek szerint módosult, tárgyi Szerződés vonatkozásában a forrás változását és az előlegre előírt szabályok változását szerződésmódosítás útján szükséges kezelni.

Figyelemmel arra. hogy a közbeszerzési eljárás IKOP forrás megjelölésével került megindításra az előleg kifizetésére és az előleg visszafizetési biztosítékra a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai voltak az irányadók, azonban jelen szerződésmódosítás tárgyát képező forrás változása miatt az előlegre vonatkozó előírások tekintetében is a hazai finanszírozás szerinti előírások alkalmazása szükséges a Szerződés teljesítése során, amelyet szintén jelen módosítás kezel.

A fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye, számlaszáma és a finanszírozási forrás módja, továbbá az előlegre vonatkozó előírások változása tekintetében.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 90 456 480 133.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 90 456 480 133.00 HUF