Szolgáltatások - 174828-2017

10/05/2017    S89    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2017/S 089-174828

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szantner Lóránt
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Első világháborús emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó média és kommunikációs szolgáltatások.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés az Első világháborús emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés az Első világháborús emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra legfeljebb nettó 500 000 000 HUF keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint.

A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:

a) kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikációs tervezése, üzenetek megfogalmazása,

b) kreatív tervezés,

c) kreatív megvalósítás és gyártás,

d) médiatervezés,

e) médiafoglalás.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kampányok és megjelenések igazolása – a feladat jellegétől függően (média vagy kreatív)- legalább az alábbiakban felsorolt eredménytermékek (a továbbiakban: „Eredménytermék”) átadásával:

a) az adott kampány megkezdésekor tévéspot átadása a Megrendelő részére dvd minőségben;

b) óriásplakát, citylight és közterületi médiafelület kreatív vagy média anyagának átadása legalább 600 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is;

c) online bannerek valamennyi méret-mutációjának átadása adserveres és nem adserveres verzióban is, úgy, hogy azok egy következő, akár más kampányban is használhatók legyenek (a nem adserveres verzió leadásáért mutációs díj nem számolható fel);

d) rádió: az elkészült rádióspotok átadása mp3 és waw kiterjesztéssel;

e) sajtó és egyéb kreatívok anyagok: képek, anyagok átadása megrendelőnek 600 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is. Mindezeket a Megrendelő a kampány indulásakor kézhez kapja, és ezeket korlátlanul felhasználhatja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérő feladata az Első Világháború centenáriumi ünnepségsorozatának keretében megvalósuló programok koordinálása, megvalósítása. Az ünnepségsorozat részeként megvalósuló kiállítás-sorozatot az elvárások szerint már 2017. első negyedévében a társadalom széles köre számára elérhetővé és megismerhetővé kell tenni különös tekintettel a megyei-, országos napilapokban, heti, kétheti és havi lapokban, közterületi hirdetési felületeken és on-line hirdetési felületeken, erre tekintettel a jelen közbeszerzés tárgya szerinti média szolgáltatásoknak és kommunikációnak, kiemelten az „Új világ született – Európai testvérháború 1914-1918”- média-megjelenés tekintetében, kivételesen indokolt a megkezdése, hogy az ünnepségsorozat kommunikációja ne lehetetlenüljön el és kellő időben eljusson az érintett célcsoporthoz.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 049-089825
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagyenyed u.16.fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagyenyed u.16.fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők adószáma:

New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 24670827-2-43.

Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 22715544-2-43.

Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Minőségbiztosítási mérnök szakember.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2017