Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 175553-2020

Submission deadline has been amended by:  194834-2020
15/04/2020    S74

Dánia-Koppenhága: A Kopernikusz-program kiemelt területeket megfigyelő szolgáltatásai – városi atlasz: digitális épületmagassági modellek előállítása

2020/S 074-175553

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen K
NUTS-kód: DK011 Byen København
Postai irányítószám: 1050 K
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eea.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kopernikusz-program kiemelt területeket megfigyelő szolgáltatásai – városi atlasz: digitális épületmagassági modellek előállítása

Hivatkozási szám: EEA/DIS/R0/20/008
II.1.2)Fő CPV-kód
72310000 Adatfeldolgozási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célkitűzése digitális épületmagassági modellek építésének folytatása a kiválasztott, legfeljebb 50 000 fős lakosságú városok és városi körzetek esetében, annak érdekében, hogy pontosabb adatokat és eszközöket kapjunk a városok népsűrűségének mérésére. A feladat részét képezi a kiválasztott városok és városi központok digitális épületmagassági modelljeinek létrehozása a 2012-es referenciaévre vonatkozóan és 190 000–210 000 km2-nyi területre kiterjedően (kibővítve a jelenleg 25 656 km2-re kiterjedő adatkészletet); ehhez hozzá tartozik majd minden egyes célterületre vonatkozóan a tényleges raszteradatok (10 × 10 m) előállítása GeoTIFF-formátumban, egy XML-fájl metaadatokkal, egy termékleírást és a pontossági értékelés eredményét tartalmazó dokumentum, valamint egy képpontalapú információréteg, amely az alapul szolgáló beviteli adatok (a rendkívül nagy felbontású sztereó adatok vagy egyéb megfelelő adatforrások) keletkezési évére vonatkozó információkat tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011 Byen København
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Valamennyi szolgáltatás teljesítésére a jövőbeli nyertes ajánlattevő telephelyén kerül sor, kivéve a kezdeti megbeszélést, melynek helyszíne az EEA koppenhágai székhelye lehet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzése a kiválasztott városok és városi központok digitális épületmagassági modelljeinek létrehozása a 2012-es referenciaévre vonatkozóan és 190 000–210 000 km2-nyi területre kiterjedően (kibővítve a jelenleg 25 656 km2-re kiterjedő adatkészletet); ehhez hozzá tartozik majd minden egyes célterületre vonatkozóan az alábbiak előállítása:

— a tényleges raszteradatok (10 x 10 m) GeoTIFF-formátumban (ETRS89-LAEA),

— egy XML-fájl metaadatokkal,

— egy termékleírást és a pontossági értékelés eredményét tartalmazó dokumentum (lásd 1.3.10) pont),

— képpontalapú információréteg, amely az alapul szolgáló beviteli adatok (a rendkívül nagy felbontású sztereó adatok vagy egyéb megfelelő adatforrások) keletkezési évére vonatkozó információkat tartalmazza.

További információkért lásd a pályázati dokumentáció 1.3 szakaszában megadott információkat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz-program létrehozásáról (HL L 122, 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk

Az EEA fenntartja a jogot arra, hogy az szerződés hatályba lépését követő 2 év során ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytasson új szolgáltatások nyújtására a jövőbeni nyertes ajánlattevővel, a költségvetési rendelet I. mellékletének 11.1. és 11.4. pontjában lévő második albekezdés (e) pontja alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció 2.1.1. és 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/05/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/05/2020
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az EEA telephelye: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson részt vehetnek a pályázók képviselői (pályázónként 1 képviselő). A részvételről értesíteni kell az EEA közbeszerzési szolgálatát legkésőbb 2020. május 4-ig a procurement@eea.europa.eu e-mail-címen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A pályázók a pályázati dokumentációt és a kiegészítő információkat letölthetik az e-pályázati weboldalról: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251

A weboldalt rendszeresen frissítik; a pályázók felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől (átvétel dátuma), illetve – ennek hiányában – attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy az érintett fél a vonatkozó információról tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be az Európai Unió Bíróságához.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/04/2020