Szolgáltatások - 176039-2019

15/04/2019    S74

Magyarország-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 074-176039

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása

Hivatkozási szám: EKR000104322018
II.1.2)Fő CPV-kód
50230000 Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE) karbantartása 2019–2020 évekre

Az MH állományába tartozó közlekedés szaktechnikai eszközpark javítása, karbantartása, időszakos munkavédelmi gépvizsgáztatása, eseti műszaki vizsgáztatása. Magyarország területén, katonai szervezetek állomáshelyein, helyőrségeiben, gyakorlatok helyszínein, missziós szerepvállalások helyszíneken, ill. a javítási igénytől függően a nyertes ajánlattevő telephelyein.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50230000 Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, valamint missziós területek (Balkán, Afganisztán, Irak) Részletesen a műszaki leírás és szerződés tervezet 2.1. pontja tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 2019–2020 évekre összesen nettó 236 220 000 HUF keretösszeg erejéig

A keretösszeg tervezett évenkénti bontása:

Év Nettó költség (HUF) ÁFA Bruttó költség (HUF)

2019. 118 110 000- 31 889 700- 149 999 700-

2020. 118 110 000- 31 889 700- 149 999 700-

A keretösszeg tervezett éves felhasználása a szerződés tárgyát képező igények felmerülésének függvényében változhat.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.

Karbantartásra tervezett eszközök:

1. Különböző típusú targoncák

Elektromos és motoros szállító

ES-301, «Balcancar» EP-001, «Balcancar» EP-006, «Balcancar» EP-011, DestaCar NX

Elektromos emelővillás (EV típuscsalád)

EV-210, EV-416, EV-418, EV-602, EV-612, EV-631, EV-634, EV-651, EV-654, EV-676, EV-687, EV-717, EV-818

Motoros emelővillás (DV típuscsalád)

DV-1621, DV-1661, DV-1733, DV-1784, DV-1786, DV-1788, DV-1792, DV-20B, DV-35B, DV-35-T4K, DV-63AK

Motoros emelővillás (DVHM típuscsalád)

DVHM-1622, DVHM-2022, DVHM-2522, DVHM-3222, DVHM-3522

Motoros emelővillás (RAK típuscsalád)

RAK-2, RAK-3, RAK-4, RAK-7

Motoros és elektromos emelővillás egyéb típusok

Still R-60-16, Still R-70-16, Still R-70-30, Still R-70-60, Still R-70-70, Still RX-20-16, Still RX-70-30, Still EGV-14, Steinbock PE-20, Steinbock RH 2,5, Hyster 200-XM, Hyster 300-XL, Kalmar CQD, Kalmar Climax, Manitou MLT-626, Jungheinrich EPC-100, Mitsubishi FD-15, Load-Lifter, Linde GX-12, Wagner EFSGMX-100, BT LSV-1000, GX-10/16, UNC-050, UN-053, UN FD 180, Dieci AgriMax 65.8,

2. Tehergépkocsira szerelt rakodógépek

Emelőfalak

LS-500, LS-1000

Önrakodó daruk

KCR-8001, KCR-6000, Palfinger PK-7000, Palfinger PK-6700, Palfinger PK-9501, Palfinger PK 11001, HIAB 071 AW, Delmenthorst AK 3006 BW

Konténerrakodó felépítmények

Palift PLT-22, Palift T-17, Palift T-16, Palift T-13, Palift T-12, Palift T-10, Multilift LHT 19051, Multilift HL 1541

3. Konténerrakodó és szállító gépjárművek, gépjárműszerelvények

Skoda Liaz, Rába 833, Man 27 463, Ford Transcontinental, Mercedes Actross, MAN HX 32, Rába H18, Rába H22, Rába H25, Klaus SAC-16, HLS-200, Trend MFP-32, Hammar 190 HB, Tatra 815, Volvo F12, MAN TGX 35 540, Faymonville Multimax F-S45-1AAG

4. Elektromos targonca meghajtó akkumulátorok, akkumulátortöltők

Különféle elektromos targonca indító és meghajtó akkumulátorok, 220 és 380V-os ipari akkumulátortöltők

5. Kézi anyagmozgató eszközök

Különféle típusú kézi hidraulikus emelők, mérleges kézi hidraulikus emelők, kézi targoncák, elektromos kézi hidraulikus emelők

6. Konténerek, cserefelépítmények

5 t-s fémkonténerek, ISO 20’ fémkonténerek, hűtőkonténerek; nem szabvány 20 t-s fémkonténerek, szabvány és nem szabvány VKP és lakókonténerek, 20’ zárt felépítmények, 15’ és 20’ ponyvás és ponyva nélküli síkplatók, konténer hordkeretek

7. Egységrakományképző eszközök

0,1 - 1 tonnás konténerek (dróthálós, alumínium, műanyag stb.), raklapok, raklapmagasítók, tároló keretek, különféle kötöző-, rögzítő hevederek, kötelek, hálók, vasúti rögzítő készletek anyagai

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mobil szervizcsoportok száma (db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Alkatrész gyártói listaárból megajánlott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban feltüntetett 31.10.2018. tervezett kezdés. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.

II.2.5) pont szerinti mobil szervizcsoport:1 db szerviz csoport min. 2 fő szerelő személyzet és min. 1 db javító felszerelést és alkatrészt szállító műhely gépkocsi. A javító felszerelésnek alkalmasnak kell lennie az előzetesen meghatározott várható meghibásodás elhárítására.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 208-475227
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.

Adószám: 10810570-2-51

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2019