Services - 176662-2021

09/04/2021    S69

Lithuania-Kaunas: Services provided by medical laboratories

2021/S 069-176662

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-50161
Country: Lithuania
Contact person: Ilona Onusaitienė
E-mail: ilona.onusaitiene@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37327060
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=570257
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=570257&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Žmogaus egzomo sekoskaitos paslauga

II.1.2)Main CPV code
85145000 Services provided by medical laboratories
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Žmogaus egzomo sekoskaitos paslauga, mato vienetas – tyrimas, orientacinis kiekis – 400 tyrimų.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
85145000 Services provided by medical laboratories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos.

II.2.4)Description of the procurement:

Žmogaus egzomo sekoskaitos paslauga, mato vienetas – tyrimas, orientacinis kiekis – 400 tyrimų.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 9
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Intensyviai vykdant SARS-Co2 sekoskaitos tyrimus buvo sunaudoti visi „bazinių“ reagentų rinkiniai. Vadovaujantis VPT 60 str. 3 d., vykdyti atvirą konkursą taikant pagreitintą procedūrą dėl „Žmogaus egzomo sekoskaitos“ paslaugos pirkimo.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei paslaugų teikėjas nepašalina paslaugų (jų rezultato) trūkumų per sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, paslaugų teikėjas, pirkėjui raštu pareikalavus, moka pirkėjui 0,05 proc. nuo trūkumų turinčių paslaugų bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

2) jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugų sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi, laikoma, kad paslaugos nebuvo suteiktos, ir pirkėjas taiko 30 proc. baudą nuo laiku nesuteiktų paslaugų bendros kainos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 23/04/2021
Local time: 08:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1) mokėjimo sąlygos:

1.1) vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

1.2) avansinis mokėjimas nenumatomas;

1.3) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

1.3.1) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

1.3.2) jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

1.3.3) kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos;

1.4) prekių pristatymo / gavimo diena laikytina prekių perdavimo pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena;

1.5) pirkėjas tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į tiekėjo šioje sutartyje nurodytą banko sąskaitą;

1.6) mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta;

1.7) apmokėjimas pagal šią sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į tiekėjo šios sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą;

1.8) tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021