Services - 176663-2021

09/04/2021    S69

Lithuania-Vilnius: Training programme services

2021/S 069-176663

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ „Versli Lietuva“
National registration number: 302454111
Postal address: Goštauto g. 40A
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03163
Country: Lithuania
Contact person: Donata Rakauskaitė-Daunienė
E-mail: d.rakauskaite@verslilietuva.lt
Telephone: +370 65878636
Internet address(es):
Main address: https://www.verslilietuva.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/15742
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=570140
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=570140&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Verslumo ir eksporto skatinimas Lietuvoje, verslo konsultacijos ir kita veikla, nustatyta įstaigos įstatuose

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Akseleravimo (mokymų) programos paslaugos

II.1.2)Main CPV code
80521000 Training programme services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – verslo akseleravimo paslaugos. Pirkimo tikslas – sukurti praktiniais pavyzdžiais paremtą, intensyvią bei įtraukiančią mokymų programą, skirtą pagerinti jaunų progresyvių verslų augimą bei ugdyti tikslines verslo kompetencijas, užtikrinant aukštos kokybės individualizuotą pagalbą verslui bei sukurti palankesnes sąlygas konkurencingų verslų steigimuisi ir augimui regionuose.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80521000 Training programme services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Paslaugos susideda iš:

1) standartizuotos akseleravimo programos su teorijos, praktikos elementais ir individualiomis konsultacijomis parengimo;

2) akseleravimo programos įgyvendinimo nurodytuose Lietuvos regionuose;

3) baigiamųjų kontaktinių renginių organizavimo ir įgyvendinimo.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 185 950.38 EUR
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/12/2021
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Taikomi bendrieji privalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai. Dėl privalomų pašalinimo pagrindų buvimo / nebuvimo ir pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų teikėjai privalo pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD. Kiti dalyvavimo kriterijai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas neatšaukiamu ir besąlygišku sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo pradinės sutarties vertės.

Paslaugų teikėjas, pasirašęs sutartį, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas turi pateikti perkančiajai organizacijai sutartyje nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos. Jei paslaugų teikėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartis neįsigalioja.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 10/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021