Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 176955-2021

09/04/2021    S69

Finland-Vantaa: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 069-176955

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Finavia Oyj
National registration number: 2302570-2
Postal address: Lentäjäntie 3
Town: Vantaa
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: FI-01530
Country: Finland
Contact person: Naumanen Santeri
E-mail: santeri.naumanen@finavia.fi
Telephone: +358 401800811
Internet address(es):
Main address: http://www.finavia.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=340233&tpk=99f08b1c-02b7-417b-926a-7ac87949a11f
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=340233&tpk=99f08b1c-02b7-417b-926a-7ac87949a11f
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Finavia Oyj: Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito ja puhtaanapito

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito- ja puhtaanapitopalvelut. Hankinta on jaettu kahteen (2) osaan:

1. Talvikunnossapito

2. Puhtaanapito.

Hankintamenettelyn tuloksena solmitaan palveluita koskeva sopimus tai sopimukset toimittajan tai toimittajien kanssa koskien edellä mainittuja palveluita. Sopimuksen kesto on kolme (3) vuotta. Sopimusta tai sopimuksia on mahdollista jatkaa yhteensä neljän (4) optiovuoden verran vuosi kerrallaan (1+1+1+1). Optiovuodet otetaan käyttöön osakohtaisesti vaikka osat oltaisiin yhdistetty samaan sopimukseen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Mikäli sama toimittaja valitaan useampaan kuin yhteen (1) osaan, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä kokonaisuudesta vain yhden (1) sopimuksen.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Talvikunnossapito

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide alueiden talvikunnossapitopalvelut hankinta-asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide talvikunnossapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Vuosittainen toimintakausi on 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta. Talvikunnossapito tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa pääsääntöisesti klo 06.00–22.00 välisenä aikana. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan kaikki sopimuksen mukaiset työtehtävät myös toimintakauden ulkopuolella.

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Talvikunnossapidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet autoilijoille, jalankulkijoille ja muille käyttäjille.

Palvelu käsittää merkittyjen katujen ajoratojen, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien ja sadekatosten, pysäköintitalojen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitotyöt käsi- ja konemenetelmin.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, keliennusteisiin, kausivaihteluihin ja alueiden käyttöasteeseen niin, että talvikunnossapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan yhteensä neljän (4) optiovuoden verran vuosi kerrallaan (1+1+1+1).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Puhtaanapito

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Helsinki–Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden puhtaanapitopalvelut (sisältäen mm. kulttuuriroskien poistaminen maa-alueilla, roska-astioiden tyhjennykset, pysäköintilaitosten puhtaapitotyöt) hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti.

Puhtaanapitopalvelu on Finavia Oyj:n ydinliiketoimintaa tukeva palvelu. Ulkoalueiden puhtaanapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Puhtaanapitopalvelut tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa noin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Palvelu käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu / väylä / tila siistinä ja terveydellisesti hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. alueelle kerääntyneen lian, roskien ja irtonaisten esineiden poistamista.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittamanaikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, kausivaihteluihin ja tilojen käyttöasteeseen niin, että puhtaanapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan yhteensä neljän (4) optiovuoden verran vuosi kerrallaan (1+1+1+1).

Optiovuosi voidaan ottaa käyttöön vain osittain hankintayksikön niin ilmoittaessa.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan:

14.4. Kysymykset koskien osallistumishakemusvaihetta

19.4. Vastaukset koskien osallistumishakemusvaihetta

27.4. Osallistumishakemuksen palautus

7.5. Tarjoajien valinta

21.5. Tarjouspyynnön julkaisu tarjoajille

3.6. Kohteeseen tutustuminen

8.6. Kysymykset tarjouspyyntöä koskien

11.6. Vastaukset tarjouspyyntöä koskien

18.6. Tarjousten palautus

23.7. Toimittajavalinnat.

Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua ja alustavaa vaiheistusta. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisella kierroksella.

Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia ehdokkailta. Osallistumishakemusten perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokkaat kutsutaan tarjoajiksi. Hankintayksikkö pyytää tarjoajiksi valituilta tarjoukset julkaisemalla tarjouspyynnön. Tarjouspyynnön yhteydessä julkaistaan sopimusluonnos liitteineen. Tarjouspyynnössä voidaan hankinnan kohdetta ja menettelyn ehtoja täsmentää. Tarjous jätetään Hanki-tarjouspalvelussa.

Osallistumishakemukset täytetaan Hanki-tarjouspalvelussa. Osallistumishakemuksen / tarjouksen tekemistä ja jättämistä tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen arkipäivisin klo 8.00–16.00. Tarjoajien tukinumero on puh. +358 207661075 ja sähköpostiosoite tuki@cloudia.fi

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021