Szolgáltatások - 177247-2018

24/04/2018    S79

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 079-177247

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése.

Szolgáltatásmegrendelés.

CPV Kód:

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 723 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése.

Szolgáltatásmegrendelés.

CPV Kód:

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

A Budapest Atlétikai Stadion előkészítése és megvalósítása a 1839/2016 (XII. 23.) Kormányhatározat, valamint a 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján történik, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében.

Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telephelyén létesítendő Budapesti Atlétikai Stadion megvalósítása érdekében ellátandó tervezési feladatok:

I. Tervezési előkészítő feladatok, előzetes vizsgálatok, szakvélemények

II. Bontással kapcsoltas feladatok

III. Tervezési feladatok

1. energetikai alapkoncepció készítése,

2. közlekedési tanulmányterv készítése,

3. vonatkozó szabályozási tervek módosításában való közreműködés,

4. telekalakítási feladatokban való közreműködés,

5. koncepcióterv készítése,

6. engedélyezési terv és tervdokumentáció készítése,

7. engedélyzetetési feladatokban való küzreműködés,

8. kiviteli terv és tervdokumentáció készítése,

9. tervperezentációk készítése,

10. látványtervek, animációk készítése,

11. BREEAM minősítéshez szükséges feladatok ellátása,

12. BIM modellezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

13.tervezői művezetés ellátása (külön megrendelés alapján - opcionális rész).

A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével kapcsolatos további részletkövetelményeket a Műszaki Leírás (ajánlattételi dokumentáció III. kötet) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Figyelemmel arra, hogy a jelen Közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (5) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, így a hirdetmény fenti II.2.5) pontjában kizárólag az ár szempont került megjelölésre (mivel az Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazta). Súlyszám az utóbbiak miatt nem került megadásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra tervpályázati eljárást követően kerül sor. Ajánlatkérő 2017/S 077-149326 TED azonosítószámon megjelent, majd 2017/S 096-189771 módosított hirdetménnyel tervpályázati eljárást indított a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telephelyén létesítendő Budapesti Atlétikai Stadion megvalósítása érdekében. A tervpályázat célja szerint a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. Ajánlatkérő a 2017/S 189-387524 TED azonosítószámon megjelent, Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről hirdetmény VI.3. III. pontjában úgy rendelkezett, hogy a bírálóbizottság - a pályázók megismerését megelőző - döntése alapján (zárójelentés) csak az első helyezett pályázó kerülhet felkérésre a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során. Első helyezett pályázóként a NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft. került kihirdetésre, így jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő részére kerül az ajánlattételi felhívás megküldésre. Jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján a 38086/78. helyrajzi számú telken megvalósítandó Budapesti Atlétikai Stadion generáltervezésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére kerül sor.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya u. 33/A. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 723 110 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 723 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő (NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság) adószáma: 13855453-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2018