Árubeszerzések - 177518-2023

24/03/2023    S60

Magyarország-Tata: Földgáz

2023/S 060-177518

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schweighardt Ottóné
E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Telefon: +36 34588670
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
Nemzeti azonosító szám: 15388351111
Postai cím: Fényes Fasor 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Geszti Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16755297211
Postai cím: Gesztenye Fasor 39
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Kincseskert Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16755266211
Postai cím: Új Út 14/a
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Kertvárosi Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16755314211
Postai cím: Deák Ferenc Utca 5/a
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kuny Domokos Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15384333211
Postai cím: Öregvár, Váralja Utca 1-3.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15812852111
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csillagsziget Bölcsőde
Nemzeti azonosító szám: 16761663211
Postai cím: Új Út 14/a
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szociális Alapellátó Intézmény
Nemzeti azonosító szám: 16761450211
Postai cím: Deák Ferenc Utca 5
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: szocalap@tata.hu
Telefon: +36 304749337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgázkereskedő kiválasztása a Tata intézményeibe

Hivatkozási szám: EKR002037082022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia biztosítása, mindösszesen 694 309 kWh (+ 30 %-nak megfelelő, azaz 208 293 kWh opció) mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 902 602 kWh) földgáz megvásárlása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 52 596 066.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2890 Tata, Kossuth tér 1.

2890 Tata, Gesztenye fasor u. 39.

2890 Tata, Fényes fasor 2.

2890 Tata, Deák Ferenc út 5/A.

2890 Tata, Öregvár Váralja utca 1-3.

2890 Tata, Új u. 14/a

2890 Tata, Deák F u. 5.

2890 Tata, Új u. 14/a.

2890 Tata, Váralja u. 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia biztosítása, mindösszesen 694 309 kWh (+ 30 %-nak megfelelő, azaz 208 293 kWh opció) mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 902 602 kWh) földgáz megvásárlása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgázkereskedő kiválasztása a Tata intézményeibe

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 52 596 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek, folyószámla kezelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő

Cég neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár), Ft: 78 247 344

Indexált földgáz termék "S" ajánlat ár, EUR/MWh 19

Adószám: 2372448--41

2. Ajánlattevő

Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20.

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár), Ft: 52 596 066

Indexált földgáz termék "S" ajánlat ár, EUR/MWh 7

Adószám: 26713111-2-44

3. Ajánlattevő

Cég neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár), Ft: 55 643 260

Indexált földgáz termék "S" ajánlat ár, EUR/MWh 1 591

Adószám: 13322142-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint:

(3) A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

(5) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (3) vagy (4) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldéséig jogosult kérelmet előterjeszteni.

(7) A (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételének vagy közvetlen felhívás kézhezvételének, vagy

közbeszerzési dokumentumok esetében azok rendelkezésre bocsátásának napját;

b) az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított tizenötödik napot;

c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a megtekintett iratokat érintő jogsértéssel kapcsolatban a 45. § (1)

bekezdésében foglalt határidőben jelzett, és annak eredményeként megtett iratbetekintés befejezésének napját;

d) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek és

da) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját;

db) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben nem küldte meg, ezen jogsértés tekintetében az

ajánlatkérői álláspont megküldésére vonatkozó határidő lejártának napját;

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől, vagy a teljesítésre vonatkozó adatok [43. § (1) bekezdés c) pont] az EKR-en keresztül a Core-ban történő közzétételétől számított harmincadik napot.

(7a) Ha egy adott jogsértés kapcsán a (7) bekezdés c) pontja szerinti iratbetekintést követően a (7) bekezdés d) pontja szerinti előzetes vitarendezés kezdeményezésére is sor került, a tudomásra jutás időpontjának meghatározására a (7) bekezdés d) pontja alkalmazandó.

(8) A (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét, közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését;

b) az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét;

c) a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontját, vagy ha ez nem állapítható meg, a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/03/2023