Árubeszerzések - 177771-2019

16/04/2019    S75

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2019/S 075-177771

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mikrobusz beszerzése (Toborzó)

Hivatkozási szám: EKR000514392018
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mikrobusz beszerzése (Toborzó), valamint kapcsolódó felkészítés biztosítása (2019)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis

1163 Budapest, Újszász utca 37Budapest39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 20 db mikrobusz

AK új, állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú (a Közbeszerzési dokumentumban részletezett eltérésekkel), egyterű gépkocsik beszerzését tervezi.

E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 100 km-nél nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

A beszerzésre kerülő járműveknek vezetővel együtt 8+1 fő és csomagok szállítására is alkalmas járműveknek kell lenniük.

A szállítható személyek tömegét egyéni felszereléseikkel együtt 110 kg/fő értékkel kell figyelembe venni.

Elvárt műszaki paraméterek:

Karosszéria: egyterű, minimum 3+1 ajtóval, melyből legalább 1 db jobb oldali tolóajtó és egy hátsó üvegezett ajtó

Szállítható személyek száma: 1+8 fő

Motor: Dízelüzemű

Motor maximális teljesítménye: Pmax≥100 KW

Környezetvédelmi besorolás: EURO-6

Hajtás: elsőkerék

Jármű magassága: >2100 mm

Tengelytáv(előírás: ≥3000 mm) többlet követelmény: ≥3400 mm

A jármű rendelkezzen a tetejéhez és oldalához rögzíthető oldalsátorral.

Az Ajánlattevő biztosítson a beszerzett gépjármű mennyiséggel azonos létszámú vezetői és javító-karbantartó szakállomány részére a járművek üzemeltetésével és használatával összefüggő felhasználói szintű oktatást, valamint segédanyagokat.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A motor maximális teljesítménye (kW) (megajánlás: min. 100 kW, a 120 kW, vagy afeletti megajánlás 10 pont) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós tételek: 4 db mikrobusz

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, melyről nyertes AT-t az összegezés megküldésével tájékoztatja.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egy típusú gépjármű beszerzésére irányul a közbeszerzési eljárás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 248-572807
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mikrobusz beszerzése (Toborzó)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerint a közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2019