Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 177913-2022

05/04/2022    S67

Magyarország-Tokaj: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2022/S 067-177913

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Telefon: +36 207722362
Fax: +36 47552031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.tbft.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.tbft.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Gazdasági Társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zártkabinos libegő tervezése

Hivatkozási szám: EKR001658622021
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tervezés tárgya Magyarországon jelenleg egyedülálló, négyévszakos zártkabinos libegő kialakításához kapcsolódik. A fejlesztés keretében indító- és fogadóállomás kerül kialakításra. Az állomások mellett tartóoszlopok és kötélpálya telepítése valósul meg. A tervezési munkákra a tervkészítésre vonatkozó jogszabályok mellett a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell. A tervezés fontosabb részei:

1. Többszintes, kb. 600 m2 alapterületű közhasználatú épület -libegő indítóállomás kialakítása a tokaji Fesztiválkatlan területén

2. Közhasználatú épület -libegő fogadóállomás kialakítása a tokaji Kopasz-hegy felső részén kb. 1500 m2 területtel, az alapterületet a helyi adottságok alapján véglegesítve.

A közhasználatú épületek alapterülete összesen: kb. 2100m2

3. A nyomvonallal várhatóan 27 db ingatlant érintő, 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal megtervezése tartóoszlopokkal, kapcsolódó geodéziai felmérés.

A libegő tervezett nyomvonala változatos domborzati adottságokkal, eltérő növényborítottsággal rendelkező területeken fut, kül- és belterületet és elhagyott zártkerti ingatlanokat, korábban bányaterületként funkcionáló területeket egyaránt érint. A nyomvonalon várhatóan 9-14 db tartóoszlop telepítésének megtervezése szükséges.

4. A tervezési feladat kiemelt területe a 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal, valamint az állomások és a tervezett 9-14 db tartóoszlop területének részletes, geodéziai felmérése, lézerszkenneres, drónos felmérésekkel kiegészítve.

5. Geodéziai munkák várható mennyisége kb. 170 óra

Adott esetben a II.2.11. szerinti opciós feladatok elvégzése.

További részletes adatokat és leírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai tartalom, valamint az épületegyüttesre vonatkozó műszaki dokumentumok is tartalmaznak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 48 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Az állomások helyei: Tokaj belterület 565/5 és Tokaj külterület 097 hrsz;

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezés tárgya Magyarországon jelenleg egyedülálló, négyévszakos zártkabinos libegő kialakításához kapcsolódik. A fejlesztés keretében indító- és fogadóállomás kerül kialakításra. Az állomások mellett tartóoszlopok és kötélpálya telepítése valósul meg. A tervezési munkákra a tervkészítésre vonatkozó jogszabályok mellett a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell. A tervezés fontosabb részei:

1. Többszintes, kb. 600 m2 alapterületű közhasználatú épület -libegő indítóállomás kialakítása a tokaji Fesztiválkatlan területén

2. Közhasználatú épület -libegő fogadóállomás kialakítása a tokaji Kopasz-hegy felső részén kb. 1500 m2 területtel, az alapterületet a helyi adottságok alapján véglegesítve.

A közhasználatú épületek alapterülete összesen: 2100m2

3. A nyomvonallal várhatóan 27 db ingatlant érintő, 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal megtervezése tartóoszlopokkal, kapcsolódó geodéziai felmérés.

A libegő tervezett nyomvonala változatos domborzati adottságokkal, eltérő növényborítottsággal rendelkező területeken fut, kül- és belterületet és elhagyott zártkerti ingatlanokat, korábban bányaterületként funkcionáló területeket egyaránt érint. A nyomvonalon várhatóan 9-14 db tartóoszlop telepítésének megtervezése szükséges.

4. A tervezési feladat kiemelt területe a 2000-2100 méter hosszú libegő nyomvonal, valamint az állomások és a tervezett 9-14 db tartóoszlop területének részletes, geodéziai felmérése, lézerszkenneres, drónos felmérésekkel kiegészítve.

Adott esetben a II.2.11. szerinti opciós feladatok elvégzése.

További részletes adatokat és leírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai tartalom, valamint az épületegyüttesre vonatkozó műszaki dokumentumok is tartalmaznak.

A beruházás pontos címe, helyrajzi száma: műszaki leírásban megjelöltek szerint, az állomások helyei: Tokaj belterület 565/5 és Tokaj külterület 097 hrsz; a teljes felsorolás: 097, 096, 061, 091, 068, 2627, 2634, 2633, 2635, 2638, 2636, 2639, 2646, 2650, 2647, 2654, 2656, 2657, 2660, 2668, 058, 2669, 059, 057, 053/3, 052, 565/5

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max. 5 tervezési projekt) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vasúti építmények tervezése terület (KÉ-VK )( min.0 , max. 3 tervezési projekt) személyszállító függőpálya jóváhagyási, engedélyezési vagy kiviteli terv tervezése / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Geodézia (GD-T) szakterület (min. 0, max. 2 tervezési projekt) személyszállító függőpálya geodéziai felmérése / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1: Geodéziai sza

kértői díj ( opciós 1 ) ( óradíj, megrendelés szerint) maximum 50 óra .

A geodéziai szakértői díj ( opciós 1 ) a fenti feladatok elvégzésén túl óradíjas rendelkezésre állás az előre nem látható geodéziai és kapcsolódó felmérések elvégzésére (pl. terepi adottságok, oszlophelyek pontosítása) maximum 50 órában.

Megrendelő a megjelölt tevékenységeket opciós tételként jelöli meg, melyeknek megrendeléséről legkésőbb a szerződéskötést követő 70. napig nyilatkozik. Az opció lehívása esetében azok ellenértékére a munka elvégzését követően jogosult a Tervező.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 30 napt ért.

A II.2.7) pontban megadott időtartam a szolgáltatás elvégzése előreláthatólag becsült befejezési időpontja alapján került meghatározásra. A szerződéses teljesítési /részteljesítési határidőket részletesen a szerződés-tervezet tartalmazza.

A II.2.5.) értékelési szempontok (É, KÉ-VK, GD-T szakterület) esetében az alkalmassági minimumfeltételeknél megjelölt szakemberek szakmai tapasztalata kerül értékelésre. Az alkalmassági feltételnél az ajánlattevő csak a szakember meglétét kell, hogy alátámassza, míg a minőségi értékelési szempont keretében ezen szakember tapasztalata kerül értékelés alá. Minél több szakterületet érintő tervezési projektben vett részt az adott szakember, annál magasabb pontszám érhető el a minőségi szempont pontozásánál.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérő a területfelmérési munkákat még a vegetációs időszak előtt el kívánja végezni, később a terepi munkák csak több hónapos csúszással végezhetők el. A területek megközelítése a téli, lombmentes időszakban, kedvező esetben fagyott talajviszonyok esetén a változatos terepviszonyok mellett lehetséges. Továbbá a kapcsolódó beruházás megvalósításának tervezett határideje 2023. december, mely a tervezés átütemezése esetén nem tartható.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 006-011867
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zártkabinos libegő tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hadas Építész Mérnöki Művészeti Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14168992205
Postai cím: Hunyadi János Utca 13 1805/A/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: muterem@hadas.hu
Telefon: +36 205522621
Internetcím: http://www.hadas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- "Gaugelhofer & Ganyecz" Seilbahnplanungsgesellschaft m.b.H..

AUSTRIA, 6922 Wolfurt, Lerchen str. 33.

(Munkarész megnevezése:) kötöttpályás technológiai terv

- Schéder Tamás Géza (e.v.), Magyarország, 9081 Győrújbarát, Fenyves utca 47.,

(Munkarész megnevezése:) kötöttpályás technológiai terv

- Geo-Gamma Kft., Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Rózsa utca 48/B,

(Munkarész megnevezése:) geodéziai munkarész

- Jenei Bt., Magyarország, 3950 Sárospatak, Kőrösi Csoma Sándor út 13

(Munkarész megnevezése:) geodéziai munkarész

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés végleges összértéke nettó 48 500 000-forint, mely a becsült érték szerinti összeghez képest reális, mivel az ajánlatkérő a becsült érték megállapításakor a Kbt. 28.§ 2)bekezdés a) pontjára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése alapján egy átlagot számított.

A 44/2015.( XI.2) MvM rendelet 18.§ szerint:

- a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét): 14168992-2-05

- az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét):

1. Ajánlattevő neve: Hadas Építész Mérnöki Művészeti Korlátolt felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 3530 Miskolc Hunyadi János Utca 13 1805/A/2 adószáma: 14168992-2-05

2.Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9022 Győr Dunakapu Tér 7. adószáma: 24084794-2-08

Ajánlattevő neve: Gravitas Bányagépészeti Vizsgáló Állomás Kft. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1015 Budapest Csalogány Utca 40. aószáma: 12342518-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2022