Árubeszerzések - 177952-2021

12/04/2021    S70

Magyarország-Budapest: Kép

2021/S 070-177952

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15321161241
Postai cím: Károlyi utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Telefon: +36 30557942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pim.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Múzeum, költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentandrássy István műalkotásainak megvásárlása

Hivatkozási szám: EKR000168232021
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1.részben: 17, azaz tizenhét darab festmény és 77, azaz hetvenhét darab grafika, mindösszesen 94, azaz kilencvennégy tétel,

2.részben: 30, azaz harminc darab festmény

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szentandrássy István műalkotásainak megvásárlása-1

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

17, azaz tizenhét darab festmény és 77, azaz hetvenhét darab grafika, mindösszesen 94, azaz kilencvennégy tétel.Részleteket a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szentandrássy István műalkotásainak megvásárlása-2

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

30, azaz harminc darab festmény. Részleteket a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Jelen eljárás mindkét rész tárgyát képező alkotások a kulturális javak a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti vétel jogcímen az ajánlatkérő alapleltárába kerülnek. Az 1.részben Szentandrássy Erzsébet ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy a kulturális javak saját kizárólagos tulajdonát képezik, a 2. részben pedig Szentandrássy Dávid István és Szendandrássy Szerafina pedig Szentandrássy István ajándékozóval 2019.12.17. napján kötött ajándékozási szerződéssel igazolták a kizárólagos tulajdonukat, amelyek felett az ajánlattevők a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:13. §-a szerinti teljes és kizárólagos rendelkezési jogot gyakorolnak. Mivel a fenti kulturális javak az 1. részben egy személy, a 2. részben pedig két személy közös gyűjteményi tulajdonában vannak, az adásvétel létrejöttéhez jelen, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás lefolytatása volt szükséges, ugyanis, a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel (az 1. részben egy személlyel, a 2. részben pedig közös ajánlattevőkkel) köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 061-154651
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Szentandrássy István műalkotásainak megvásárlása-1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szentandrássy Erzsébet
Nemzeti azonosító szám: 8390953609
Postai cím: Cserepes utca 20/1.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
E-mail: szentyerzsi@freemail.hu
Telefon: +36 302611396
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Szentandrássy István műalkotásainak megvásárlása-2

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szentandrássy Dávid István
Nemzeti azonosító szám: 8499131646
Postai cím: Cserepes utca 20/1.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
E-mail: szentydavid16@gmail.com
Telefon: +36 704119345
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szentandrássy Szerafina
Nemzeti azonosító szám: 8507421180
Postai cím: Cserepes utca 20/1.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
E-mail: szentysera@gmail.com
Telefon: +36 704234115
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 210 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő:

1. rész: Szentandrássy Erzsébet (5310 Kisújszállás, Cserepes u. 20/1., adószáma: 8390953609)

2. rész: Szentandrássy Szerafina (5310 Kisújszállás, Cserepes u. 20/1.,adószám: 8507421180)

És Szentandrássy Dávid István (5310 Kisújszállás, Cserepes u. 20/1., adószám: 8499131646)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2021