Építési beruházás - 178282-2018

25/04/2018    S80

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2018/S 080-178282

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Osztószigeti híd kivitelezése a Szegedi Olimpiai Központban

Hivatkozási szám: 75-17-2805
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés. A szerződés (beszerzés) tárgya: Osztószigeti híd kivitelezése a Szegedi Olimpiai Központban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 432 137 653.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Hrsz.: Szeged: 02065/12,02065/12/A, 02065/13, 02050/2/B (út), (02065/11, 02065/4,02065/10) Domaszék: 064/63,064/65, 068/2, (064/2, 064/6).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Osztósziget – üzemi híd / hidak építése:

— osztósziget bejárat – üzemi híd,

— osztósziget átvágás feletti – üzemi híd.

Osztósziget bejárat – üzemi híd:

− 5 kN/m2 kerékpárúti, vagy 5 to 2 tengelyes gépjármű teherbírású híd,

− Állandó híd. A híd alatti áthajózási tér magassága két nyílásban nagyobb, mint 3 m.

− 22,50+4x28,10+25,00 m=159,9 m támaszkiosztású többtámaszú híd, bruttó hídhossza 2,0+162,4+2, 0 m, bruttó hídkeresztmetszete F=558,6 m2. Korlátok közti nettó szélessége 3,00 m. Ebből a kerékpáros korlát melletti védősávokat levonva a hasznos szélesség 2,50 m.

− Statikai rendszere többtámaszú gerendahíd, a középső pilléren kialakított fix sarukkal. A támaszokra a feltámaszkodás méretezett neoprén sarukkal történik.

− Felszerkezet- ortotróp S355 minőségű acélszerkezetű, kétfőtartós, kereszttartókkal, és támaszkereszttartókkal merevített, zárt hosszbordás, pályalemezes hegesztett felszerkezet.

− A szélterhet a főtartók alsó övének síkjában elhelyezett szélrács veszi fel.

− Korrózióvédelme C4 légköri korrozivitási kategóriával összhangban.

− Korlát egyedi, acél.

− Útkapcsolat vízzáró dilatációkon keresztül.

− Hídfők: egyedi méretezett vasbeton hídfők, szárnyfallal, vert cölöpalapozással.

− Pillérek egyedi méretezett vasbeton szerkezetek, vert cölöpalapozással a saruk fogadására saruzsámollyal.

− A híd lezárása és útcsatlakozás – az osztószigeten 1:1 hajlású betonba rakott kifugázott vízügyi terméskő burkolatú rézsű, a bajai úti oldalin 1:1,5-ös hajlású standard rézsű.

− Villámvédelem.

Osztósziget átvágás feletti – üzemi híd.

− 5 kN/m2 kerékpárúti, vagy 5 to 2 tengelyes gépjármű teherbírású híd,

− Szelvény [km] útterv szerint.

− Pályaszint [mBf] Általános terv szerint.

− Koronaszélesség [m] 3,50 26,00.

− Oldalesés Kétoldali 1,5 %.

− Helyszíni vonalvezetés egyenes.

− Magassági vonalvezetés Általános terv szerint.

− Rézsűhajlás 1:1,5.

− Magasságok Balti (EOMA) alapszintre vonatkoznak.

− A híd egyenesben van.

− Felszerkezet üzemben előregyártott, hegesztett nyitott rácsostartó.

− Alátámasztások száma: 2 hídfő.

− A keresztezés szöge a tengelyek metszéspontjában 90o.

− Támasztengelyek távolsága: 26,0 m támasztengelyre merőlegesen.

− Szabadnyílás mérete: 25,4 m támasztengelyre merőlegesen.

− A hídon, a korlátok között átvezetett szélesség: 3,00 m, ebből 2,50 m a nettó hasznos felület (25-25 cm védősáv).

− Villámvédelem.

A szerződéstervezet 4.4. pontjában meghatározott időszakokban a kivitelezési munkákat szüneteltetni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526399
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-HÍD Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 303 153 102.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 432 137 653.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kiviteli, műhely és részlettervek készítése; megvalósulási tervek készítése; tervezői művezetés; környezetvédelmi monitoring részfeladatok; szakfelügyeletek; irtási és bontási részfeladatok; földmunkák; földmű építés; földű alapozási-talajkezelési részfeladatok;speciális mélyalapozási részfeladatok; vasbeton szerkezetek építési részfeladatai; állványozási és zsaluzási részfeladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) V.2.5. pont folytatása:

Szigetelési részmunkák; acél- és lakatos-, valamint betonszerkezetek korrózióvédelmi bevonatainak készítése; acél- és lakatos szerkezetek gyártása, szerelése és beépítése; burkolatépítési részfeladatok; elektromos és érintésvédelmi részfeladatok; hídtartozékok építési részfeladatai; szállítási és daruzási részfeladatok; segédszerkezet építési részfeladatok; dilatációs beépítési részfeladatai; ideiglenes utak építési részfeladatai; burkolási és burkolatépítési részfeladatok; úttartozékok, forgalomtechnika építése; ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és bontása; környezetvédelem - veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás; őrzés-védelem; minőség-ellenőrzés és vizsgálatok; próbaterhelés; felvonulási terület és munkaterület kiépítés-lehatárolás; ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése; geodéziai munkák.

2) Ajánlattevők:

— Ajánlattevő neve: A-HÍD Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Adószáma: 24857538-2-44.

— Ajánlattevő neve: Egomax Építőipari Kft.

Székhelye: 2113 Erdőkertes, Mária u. 6.

Adószáma: 13823894-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2018