Szolgáltatások - 178423-2023

24/03/2023    S60

Magyarország-Budapest: Fodrászati és szépségápolási szolgáltatások

2023/S 060-178423

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Smink, stylist és fodrász szolgáltatás nyújtása

Hivatkozási szám: EKR001513022022
II.1.2)Fő CPV-kód
98320000 Fodrászati és szépségápolási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (keret)szerződés az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása tárgyában 12 hónapos időtartamra azzal, hogy a szerződés az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával egy alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbítható.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 450 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98320000 Fodrászati és szépségápolási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (mint belső helyszín) és külső forgatási helyszínek Magyarország területén (NUTS-kód: HU110, HU)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása tárgyában 12 hónapos időtartamra azzal, hogy a szerződés az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával egy alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbítható.

Nyertes ajánlattevő feladatai és az általa biztosítandó állandó személyi állomány:

1. Vezető stylist tanácsadás: képernyős munkatársak megjelenésének megtervezése, öltöztetők, fodrászok és sminkesek munkájának koordinálása/beosztás készítése MTVA belső rendszerében feltüntetett igényeknek megfelelően, kapcsolattartás és adminisztráció szponzorokkal - a feladat keretében belül legalább 1 fő koordinációs vezető biztosítása (havidíjas tevékenység)

2. Stylist tanácsadó és öltöztető feladatok: a stylist tanácsadó feladata: a képernyős személyek napi képernyőn történő megjelenéséhez szükséges ruhák, öltözékek és kiegészítők összeállítása, azok rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése (szponzoroktól történő beszerzés, ruhapróbák megszervezése, ruhák vásárlása, bérlése, varratása), az öltöztető feladata: a képernyős személyek öltöztetése a stylist utasításainak megfelelően - a feladat keretében belül legalább 8 fő stylist/öltöztető (köztük 3 fő divattervező), 1 fő varró(nő) biztosítása - havonta átlagosan 1 500 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 18 000 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 7800 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)

3. Napi fodrász feladatok: a képernyős személyek/vendégek napi képernyőn történő megjelenéséhez frizura készítése, igazítása külső és belső helyszínű felvételeken - a feladat keretében belül legalább 13 fő fodrász (köztük 4 fő mesterfodrász) biztosítása - havonta átlagosan 1 900 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 22 800 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 9600 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)

4. Eseti fodrász feladatok: az MTVA képernyős munkatársainak havi egyszeri (férfiak esetében havi kétszeri) hajvágása, festése, ápolása - havonta átlagosan 80 alkalommal, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 960 alkalommal (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 480 alkalommal) (egységáras tevékenység)

5. Smink: képernyős munkatársak és vendégek sminkelése, rendelkezésre állás, produkciós igény esetén maszk készítése - a feladat keretében belül legalább 8 fő sminkes (köztük 3 fő kozmetikus/1 fő sminkmester) biztosítása -havonta átlagosan 3 500 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 42 000 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 21 000 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)

Rendszeres képernyős munkatárs: legalább 140 fő. Napi feladatmennyiség: jell. 40 fő képernyős személy (1-5. feladat), 30-40 fő vendég (3 és 5. feladat)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az MTVA műsorstruktúrája változó, ezért a munkaellátottság egyenletessége a szerződés időtartama alatt nem biztosított.

Ajánlatkérő a vezető stylist szolgáltatást (II.2.4 pont 1. alpontja) olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyet csak maga a nyertes AT vagy - közös jelentkezők esetén - a közös nyertes AT-k egyike végezhet el, e tevékenység körébe AV nem vonható be [Kbt. 65.§(10)], a feladatokhoz kapcsolódó követelmények tekintetében a nyertes AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás 14.a) pont M2.1) alpontjában előírt valamelyik/bármelyik stylist szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) maximum 12 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás 14.a) pont M2.2) alpontjában előírt valamelyik/bármelyik mesterfodrász szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) maximum 12 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás 14.a) pont M2.3) alpontjában előírt valamelyik/bármelyik sminkmester szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) maximum 12 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése csak a feladhatóság érdekében történt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 200-569045
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Smink, stylist és fodrász szolgáltatás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/03/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Make-Up Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25189524241
Postai cím: Kenyérmező U 4A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: rafaiattila@pfp.hu
Telefon: +36 305206714
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 450 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adatai:

Név: Make-Up Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1028 Budapest, Kenyérmező u. 4/A.

Adószáma: 25189524-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2023