Supplies - 17947-2022

Submission deadline has been amended by:  115412-2022
14/01/2022    S10

Slovakia-Poprad: Medical equipments

2022/S 010-017947

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica Poprad a. s.
National registration number: 36513458
Postal address: Banícka 803/28
Town: Poprad
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 05845
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicapp.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435898
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81104
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicapp.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16823/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia

Reference number: 435898
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 218 427.41 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33111720 Angiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom a 3D zobrazením - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 580 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti II. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 110.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti III. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. USG prístroj s kardiologickou, lineárnou, konvexnou a TEE sondou - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 162 800.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IV. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. USG prístroj komplexný - kardio, lineárna, konvexná sonda - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 741.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti V. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Mobilný motorický RTG prístroj na štyroch kolieskach s integrovanou technikou digitálnych flat panelov - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti V. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 111 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VI. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Infúzna technika - Lineárny dávkovač (s modalitou TCI) - 16 ks;

2. Infúzna technika - Volumetrický dávkovač (s modalitou TCI) - 4 ks;

3. Infúzna technika - Dokovacia stanica - komplet - 5 ks

Bližšia špecifikácia Časti VI. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 487.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192130 Motorised beds
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Lôžko el. polohovateľné, RTG ložné plocha, aktívny antidekub. matrac, vrátane príslušenstva - 28 ks.

Bližšia špecifikácia Časti VII. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 121 342.66 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
31521000 Lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VIII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Mobilná vyšetrovacia lampa - 2 ks.

Bližšia špecifikácia Časti VIII. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 800.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33158300 Ultraviolet medical devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IX. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Germicídny žiarič 30W uzavretý, s ventilátorom, so spínacími hodinami - 42 ks;

2. Germicídny žiarič 36W s priamym žiarením, nástenný/ stropný s pohybovým senzorom - 4 ks;

3. Spínacie hodiny - 2 ks

Bližšia špecifikácia Časti IX. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 146.25 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre Časť V. Predmetu zákazky:

3.1 Pre preukázanie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je uchádzač predkladajúci ponuku na Časť V. predmetu zákazky povinný predložiť aj:

3.1.1 Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa ust. § 28 ods. 6 Zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane v platnom znení (ďalej len "Zákon o radiačnej ochrane"), a

3.1.2 Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR podľa ust. § 28 ods. 2 písm. g) Zákona o radiačnej ochrane.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného

predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/02/2022
Local time: 11:00
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek

komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu

verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu

komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov

súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 28 000 EUR (slovom: dvadsaťosemtisíc euro),

- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 7 000 EUR (slovom: sedemtisíc euro).

- pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc euro),

- pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc euro).

- pre Časť V. predmetu zákazky vo výške 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro),

- pre Časť VI. predmetu zákazky vo výške 1 900 EUR (slovom: tisícdeväťsto euro).

- pre Časť VII. predmetu zákazky vo výške 6 000 EUR (slovom: šesťtisíc euro),

- pre Časť VIII. predmetu zákazky sa zábezpeka nevyžaduje.

- pre Časť IX. predmetu zákazky vo výške 700 EUR (slovom: sedemsto euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na

vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2022