We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 17954-2019

15/01/2019    S10

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 010-017954

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
E-mail: szoke.balazs@mnv.hu
Telefon: +36 12372376
Fax: +36 12374124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eljárás tárgya: „Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása” tárgyban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45261900 Tető javítása és karbantartása
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz., Hrsz: 3718.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Eljárás tárgya: „Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása”

A műemléki épület tartószerkezetének megerősítési és tetőszerkezetének felújítási munkálatait technológiailag és épületszerkezetileg az az alábbiak szerint határozzuk meg:

Alapozás, talajszilárdítás

A műemléki épület jelenlegi repedései az eltérő alapozási síkokkal, és az alapozási síkokon eltérő talajokból származó süllyedéskülönbségekből adódhatnak. Ezeket a süllyedéskülönbségeket az alaptestek alatti feszültségkülönbségek minimalizálásával vagy az altalaj teherbírásának javításával lehet csökkenteni, amelyet injektált mikro-cölöpözési technológiával érünk el.

A falakon és boltozatokban keletkezett repedések javítása, kezelése

Az épület falaiba nedvesség elleni szigetelést eredetileg nem építettek be. A többszöri felújítás során a jelenleg a Bíróság által használt szárnyban, valamint a Múzeum földszintes szárnyában utólag besajtolt acéllemez szigetelés készült, viszont a Múzeum épületének többi részén az elmaradt falszigetelések miatt a falazatok további károsodásához vezettek.

A tervezett állagmegóvás során falszárítást kell végezni, úgy hogy a külső vakolat teljes leverését és megtisztítását, majd a falak mosását követően a falakba injektált vízzáró adalék közreműködésével a falakban lévő nedvességet megköti és átkristályosítja a szerkezetét. Ezen technológia megköveteli a falak kiszellőzését, melyet korszerű szellőző vakolattal vagy kiszellőző sávval kell biztosítani.

A vakolás előtt a falakon, és a boltozatokban keletkezett repedéseket falvarrással kell kezelni.

Téglaboltozatok megerősítése

Az épület függőleges (felmenő) tartószerkezete falazott tartófalakból és pillérekből áll, a födémek általában falazott poroszsüveg boltozatok, ill. főleg a felsőbb szinteken fafödémek. A műemléki besorolás miatt, elsőrendű szempont a megerősítések tervezésénél az eredeti szerkezet minél nagyobb fokú megőrzése.

A Bocskai István tér felőli szárny emelet feletti boltozatainak megerősítése monolit vasbeton köpenyekkel készül. Így megőrizhető az eredeti teljes tartószerkezet, az eredeti tartószerkezeti vázzal. A megerősítő köpenyek rács-szerűen lesznek kialakítva, nem fedik majd be teljesen a boltozatot. Ezzel lesz biztosítva a páraáteresztés, illetve a szellőzés a boltozatban.

Kémények

Az épületben lévő régi kémények évtizedek óta használaton kívül vannak, melyek igen nagy terheket adnak át az alapokra, ezért a használaton kívüli kéményeket a födémszintig vissza kell bontani, fedlappal le kell zárni a kéménylyukakat. A kémények bontásánál a bontott anyagot külön kell tárolni, deponálni, mivel a korom veszélyes hulladéknak számít, ezért ártalmatlanításra az erre kijelölt hulladék ártalmatlanítóba kell szállítani.

Tetőszerkezet felújítása

Az épület tetőszerkezetének anyaga lucfenyő, héjazata tetőlécre rakott hódfarkú égetett agyagcserép. Szerkezeti kötései hagyományos ácskötések, vésett csapozások, rovások, lapolások, beeresztések, ácskapcsos erősítések és csavarkötések. A szétcsúszott, kifordult csomópontok, elemek eredetinek megfelelő helyreállítása vagy alternatív megoldás az acél kengyel, vagy pánt készítése, felhelyezése és feszesre húzása.

A mélyen repedt elemeket, M 8-16-os csavarral fakötéses alátéttel végzett csavaros megerősítéssel kell összefogni, továbbrepedésük megakadályozására.

Statikai számítással meghatározott keresztmetszetű faanyag, illetve acélszerkezet megtervezett beépítése a szerkezet megerősítésére.

A fertőzött, károsodott rész kellő biztonsággal megnövelt hosszban való eltávolítása. A gomba és rovarfertőzés eltávolítását bárdolással és kifaragással, majd vegyszeres fertőtlenítéssel kell elvégezni.

Új cserépfedést kap a tető mivel a jelenlegi vetemedik, szétrogy. A tetőlécezést mindenhol 50/50-es védőszerrel kezelt lécezésre kell kicserélni.

A részletes leírást a kiviteli tervek -műszaki leírás, rajzok -, a részletes m

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Név: Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám: / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 013-019165
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredménytelen, mivel az érvényes ajánlatot benyújtók mindegyikének a végleges ajánlati ára jelentősen meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44) és FEJÉR-B.Á.L. Zrt.(8086 Felcsút, Fő u. 217., 25308673-2-07) közös ajánlattevő

2. P-NY-Z Konzorcium: Penta Industry Kft. (1148 Budapest, Kerepesi út 52., 23199493-2-42); NyírépszerHungária Kft. (1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 2. III/5., 11724483-2-41); Zeron Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. I/3., 12202546-2-43)

3. ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., 10738885-2-20)

4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés alapján 1 db Keretmegállapodást kötött a feladataihoz kapcsolódókivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig mindhárom ajánlattevővel,egyedi vállalkozási szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást követően került sor.

Értékelés részszempontjai:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám: 50.

Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap), súlyszám: 50.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2019