Építési beruházás - 18013-2019

15/01/2019    S10

Magyarország-Kecskemét: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2019/S 010-018013

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513513
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,valamint Kecskemét város kül- és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 127 383 027.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45111290 Közmű-előkészítési munka
45213316 Járdák kivitelezése
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét

Vasútkert 6146/1 hrsz.

Bethlen krt. 6131, 6127/1, 6128 hrsz.

Rákóczi út 4102 hrsz.

Főtér 1130/1, 1126 hrsz.

Deák tér 3339/2 hrsz.

Gáspár András krt. 3351/1 hrsz.

Petőfi S. u. 3197/4, 3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közbringa útvonal kijelölése, szükség szerinti felújítása, szakadásmentes útvonal biztosítása, forgalomtechnika felülvizsgálata. A megvalósítást célzó pályázati dokumentumban meghatározásra került vázlatos formában.

Az útvonal a MÁV pályaudvar és a Kecskeméti Fürdő között került kijelölésre.

1. Szakasz: Vasútállomáshoz vezető szakasz (Szobor Sétány)

Máv Pályaudvar főépületéhez vezető járda, pályaudvar előtti út és a Bethlen körút melletti kerékpárút közötti szakaszon.

2. Szakasz: Vasútpark

Előbbi szakasz végétől, a közelmúltban jelentős rekonstrukciós munkálatokkal felújított Vasútpark területén a Bethlen körúttal párhuzamos kerékpárút, a Rákóczi úti csatlakozásig.

3. Szakasz: Rákóczi út

Előző szakasz végétől, a szintén rekonstrukcióval felújított Rákóczi úton kiépített kerékpárút a Főtéri csatlakozásig.

4. Szakasz: Főtér

Főtér gyalogos - kerékpáros zóna forgalmi felületén meglévő burkolt területek.

5. Szakasz: Petőfi S. utca

Petőfi S. úti szakasz a Főtér Deák F. téri, Kiskörúti átvezetésétől, a Dózsa Gy. úti kerékpárút között kerül kijelölésre. Kijelölt útvonal jellemzően meglévő kerékpárút nyomvonalát érinti.

6. Szakasz: Dózsa Gy. út

Ezen szakasz a Petőfi S. úti tervezett csatlakozástól az Iszáki út melletti kerékpárút kezdetéig húzódik, meglévő útvonalon.

7. Szakasz: Izsáki út

Izsáki úti szakasz a Dózsa Gy. úti kerékpárút végétől az Neumann János Egyetem (továbbiakban: Egyetem) főbejáratáig terjed, meglévő kerékpárút igénybevételével.

8. Szakasz: Csabay G. körút

E szakasz az Izsáki úti kerékpárúttól, a Kecskeméti Fürdőig kerül kijelölésre, meglévő kerékpárút felületén a Csabay Géza körút mentén.

Nyomvonal kijelölés rekonstrukciós beavatkozásokat tesz szükségessé.

A nyomvonal részletes felülvizsgálat adatai alapján szükségessé váló felújítási munkák, korrekciók, kiegészítések és forgalomtechnikai jelzésrendszerbeli kiegészítések, állapot javításokkal korszerűsített burkolatfelületeken történő kerékpározás feltételeinek megteremtését célozza.

Az egyes szakaszok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú projekt

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal történő kiépítése” kivitelezési feladatainak ellátására

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét 20755/5; 20768/11; 20473, 20456, 20436, 20483 helyrajzi számú ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal történő kiépítése” kivitelezési feladatainak ellátása az alábbiak szerint:

Pajtás utca:

Lakóút kategória.

Műszaki tartalma: 170 fm hosszú, 4,5 méter széles, kétoldali süllyesztett szegéllyel, 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg, 25 cm M50 szórt útalap, egy réteg 6 cm vastag AC 16 jelű aszfaltréteg.

Vízelvezetés: Kétoldali gyephézagos burkolóelemekkel burkolt szikkasztó árok.

Móricz Zsigmond utca:

Lakóút kategória.

Műszaki tartalma: 310 fm hosszú, 4 méter széles, kétoldali süllyesztett szegéllyel, 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg, 25 cm M50 szórt útalap, egy réteg 6 cm vastag AC 16 jelű aszfaltréteg.

Vízelvezetés: Egyoldali gyephézagos burkolóelemmel kirakott szikkasztó mező.

Építés előtt minősítési tervben kell a kivitelezésre kerülő létesítmények minőségellenőrzésének minden kérdését rögzíteni.

A részletes műszaki tartalmat az Út-Fény Kft. által elkészített tervdokumentációk és az engedélyező hatóság által a Pajtás utca vonatkozásában a BK/UO/131/4/2017. számon és a Móricz Zsigmond utca vonatkozásában a BK/UO/130/4/2017 számon kiadott jogerős építési engedélyek tartalmazzák.

Nyertes vállalkozó köteles a tárgy szerinti beruházást megelőző, az építés közbeni időszakról, valamint a befejezést követő állapotról dróntechnikával rögzített felvételeket készíttetni, melyet a megrendelő részére a szerződésben rögzítettek szerint átad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Zöld város kialakítása Homokbányán” című TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében Zöldfelületi rekonstrukció és kapcs. közútfejl. kivit. munk. elv.

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
45232120 Öntözőrendszerek építése
45213316 Járdák kivitelezése
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
71421000 Kertépítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét, Agyag u. Hrsz: 21929

Kecskemét, Kvarc u. Hrsz: 21927/1

Kecskemét, Hrsz: 21928 közút

Kecskemét, Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca)

Kecskemét, Hrsz: 21930 közút (Agyag utca)

Kecskemét, Hrsz: 2194

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „Zöld város kialakítása Homokbányán” című TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében Zöldfelületi rekonstrukció és kapcsolódó közútfejlesztések kivitelezési munkák elvégzésére

Építési beruházás jellege: Út, járda és kerti burkolatépítés, közvilágítás kiépítés, víz-közmű építés

Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:

— 21929 hrsz-ú rekreációs közpark kialakítása 10 010 m2 területen

— 21927/1 hrsz-ú pihenő-játszó park 4508 m2 területen

— 21928 hrsz-ú út „kerékpáros gyalogos sétány” építése 99 m hosszban

— 21922 hrsz-ú Kvarc utca építése 235 m hosszban

— 21930 hrsz-ú Agyag u. felújítása 397 m hosszban

— 21942 hrsz-ú Vályogvető u. felújítás, zöldterületi rendezés és járdaépítés 130 m hosszban

Építési engedély és tervdokumentációk

Az útépítések építési engedély köteles tevékenységeire irányuló építési engedély és záradékolt engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll

A műszaki tartalmat meghatározó kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

Építést befolyásoló tényezők

Építési körülmények:

Építést befolyásoló különleges körülmény nem várható.

A kivitelezés megkezdését megelőzően a terület lőszer-mentesítési vizsgálatát és szükség esetén a lőszermentesítést el kell végezni.

A hasznosításra nem kerülő épületek elbontásáról, a terület előkészítéséről, az ideiglenes áram és vízvétel kiépítéséről vállalkozónak kell gondoskodnia.

A TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 kódszámú „Zöld város kialakítása Homokbányán” című projekt kertében megvalósítandó építési beruházásokat Ajánlatkérő három vállalkozási szerződés keretében valósítja meg. A munkaterületen egy időben több társvállalkozó is dolgozhat. Kivitelező a társvállalkozókkal köteles együttműködni, a kapcsoló feladataikat egymással összehangolni.

Építtető által nyújtott szolgáltatás:

Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítása és a tervekkel kapcsolatban felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői művezetést biztosít.

A részletes műszaki tartalmat AK külön dokumentumban bocsátotta rendelkezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Zöld város kialakítása Homokbányán” című TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-206923
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 57 052 289.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Forgalomkorlátozáshoz, forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

— Útépítéshez, útfelújításhoz, útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

— Kerékpár útépítéshez/felújításhoz, járdaépítéshez/felújításhoz, térburkolat építéshez/felújításhoz kapcsolódó egyes részfeladatok

— Vízépítési munkák egyes részfeladatai

— Közművezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal történő kiépítése” kivitelezési feladatainak ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 750 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 330 738.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Zöld város kialakítása Homokbányán” című TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében Zöldfelületi rekonstrukció és kapcsolódó közútfejl. kivit.munk. elv.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására

A nyertes ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adószám: 11426628-4-03

Ellenszolgáltatás összege: 57 052 289 Ft

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.

Székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Adószáma: 14530603-2-17

Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Adószám: 10642166-2-03

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

2. Vállalkozási szerződés a „Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal történő kiépítése” kivitelezési feladatainak ellátására

A nyertes ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adószám: 11426628-4-03

Ellenszolgáltatás összege: nettó 70 330 738 Ft

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.

Székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Adószáma: 14530603-2-17

Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Adószám: 10642166-2-03

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

3. Vállalkozási szerződés a „Zöld város kialakítása Homokbányán” című TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében Zöldfelületi rekonstrukció és kapcsolódó közútfejlesztések kivitelezési munkáinak elvégzésére

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a - Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Az ajánlatkérő részére rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 362 304 596,- Ft, az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati ára nettó 379 785 012 Ft.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §. szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2019