Supplies - 180178-2022

06/04/2022    S68

Poland-Zawiercie: Solar photovoltaic modules

2022/S 068-180178

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zawiercie
National registration number: REGON 276258871
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jaroslaw Felczuk, Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Telephone: +48 324941252/+48 324941274
Fax: +48 326722684/+48 326721513
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.eu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: WIZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaiznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09330000 Solar energy
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
VII.1.4)Description of the procurement:

111 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 94 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 17 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 5 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

15 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 12 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 3 szt. mikro-instalacji na gruncie)

4 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,70 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-Instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

54 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 48 szt. mikro- instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 6 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: ł szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,84 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 15x1. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym ł szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 ut. mikro-Instalacji na gruncie)

40 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 32 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 8 szt. mikro-Instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w rym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 6 szt. mikro-instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,60 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

12 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 5 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i 3 szt. mikro-instalacji na gruncie)

6 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,12 kW, w tym: 6 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,50 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

22 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 15 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 13 szt. mikro-instalacji na gruncie)

cd w sekcji VI.3

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, w ślad za zawartym w dniu 21 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 1 do umowy Nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz pismem Wykonawcy z dnia 4 marca 2021 r. i pismem Zamawiającego 13 kwietnia 2021 r. wyrażającym zgodę na zmianę paneli fotowoltaicznych, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celach porządkowych oraz dla usystematyzowania prawidłowego wyliczenia mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, na potrzeby rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zawierają niniejszy aneks.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN